Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

SIDROM - Pośrednictwo międzynarodowe dla firm i rzemieślników

Przedstawicielstwo we Francji

Nowe wymagania Francji, które mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2016 r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców obowiązki związane z zastosowaniem francuskiego prawa pracy oraz związanego z tym przedstawicielstwa na terenie Francji. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą przewozów tranzytowych. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący przewozy na terytorium Francji jest zobowiązany zapewnic pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9,86€ za godzinę pracy w przewozach objętych tą regulacją.

Dekret nr. 2016-418 Loi Macron nakłada na przedsiębiorcę m. in. konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej w języku francuskim oraz przechowywania części tej dokumentacji w kabinie pojazdu. Dodatkowo dokumentacja musi być przechowywana u Przedstawiciela we Francji i udostępniania administracji francuskiej na każde żądanie.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, każdy pracodawca, który oddelegowuje pracowników do Francji musi wyznaczyć na terytorium tego kraju swojego przedstawiciela, którego zadaniem jest reprezentowanie go wobec uprawnionych instytucji kontrolnych, takich jak: inspekcja pracy, policja, żandarmeria, służby celne, inspekcja transportu drogowego, inspekcja podatkowa.

Zmiana przepisów dotyczących świadczenia usług na terenie Francji, nakazuje posiadanie na terytorium Francji Przedstawiciela Ustawowego do kontaktu z organami administracji francuskiej regulującymi pobyt i pracę obcokrajowców. Przepis ten dotyczy również firm świadczących nawet kilkudniowe usługi na terenie Francji, związane między innymi z montażem sprzedawanych produktów.

W związku z nowymi przepisami proponujemy Państwu pomoc w spełnianiu wymogów administracyjnych poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, wyznaczenie Przedstawiciela we Francji, który będzie Państwa reprezentował we wszystkich sprawach związanych ze świadczeniem usług dla Państwa Klientów na terenie Francji.

Naszą ofertę przygotujemy indywidualnie pod Państwa zapotrzebowanie. Oferujemy przystępne ceny i profesjonalną obsługę. Zachęcamy Państwa do kontaktu i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Powrót