Your browser doesn't support JavaScript or you have disabled JavaScript.

SIDROM - Pośrednictwo międzynarodowe dla firm i rzemieślników

Chcę Pracować

CHCĘ PRACOWAĆ!

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

/userfiles/informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Data dodania: 20.10.2014 r.

 


Projekt pt. „Chcę pracować. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia z woj. świętokrzyskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Poddziałanie 6.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w oparciu o umowę Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.07.2014 do 31.03 2015

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 lat. Uczestnicy Projektu (UP) zostaną objęci wsparciem składającym się z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa zawodowego, szkoleń zawodowych i 3- miesięcznych staży zawodowych.

W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

Poradnictwo zawodowe

32 osoby w wieku do 30lat – 4 spotkania po 1,5h

18 osób w wieku  50 +  – 2 spotkania po 1,5h

Pośrednictwo pracy

Program „Start” dla osób w wieku do 30lat – 10 spotkań po 1,5h

Program „Powrót” dla osób w wieku 50 + - 12 spotkań po1,5h

Szkolenia zawodowe

Asystent rachunkowości  80h -17os

Spawacz metodą Mag 144h - 16os

Operator wózków widłowych 68h - 17os

Szkolenia zakończą egzaminy, ich pozytywny wynik będzie podstawą do wydania certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje.

Staże zawodowe

32 osoby w wieku do 30lat  - 3 m-ce / UP

18 osób w wieku  50 +  - 3 m-ce / UP

Staże mogą być realizowane w okresie od 01.11.2014r. – 31.03.2015r

Udział w projekcie dla Uczestników Projektu jest finansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja staży zawodowych jest bezpłatna dla pracodawców, refundowana ze środków EFS w ramach niniejszego projektu.

Powrót