Profesjonalni logo


Strona współfinanowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki Logo


Zapytanie 1

W związku realizacją projektu pod tytułem „Profesjonalni” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie ofert cenowej na zakup 2 notebooków oraz projektora multimedialnego.

Plik z zapytaniem: Zapytanie.


Zapytanie 2

W związku realizacją projektu "Profesjonalni" zwracamy się dowszystkich zainteresowanych instytucji szkoleniowych z zapytaniem ocenę usługi polegającej na zorganizowaniu szkoleń zawodowych w trzechblokach tematycznych:


"Profesjonalny barman"
"Profesjonalny kelner i obsługa cateringowa"
"Profesjonalna obsługa gości hotelowych w turystyce lokalnej".

Ofertę sporządzić należy zgodnie z załączonymi wytycznymi na druku "OFERTA" ( zał.nr.2).

Powrót