Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript lub jego obsługa jest wyłączona.
Polityka Plików Cookies
Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak wyłączyć

Masz jakieś pytania? Zadzwoń! +48 512 172 225

Blog

Zbiór artykułów oraz aktualności

Autor: Administrator SIDROM
17.05.2022

System IMI a deklaracja SIPSI we Francji

System IMI a deklaracja SIPSI we Francji

nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo  rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary.

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t,  o czym wyraźnie świadczą artykuły R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportu zmienionego dekretem 2022-104.

Transport poniżej 3,5 ton do Francji - dokumenty

Kierowca busa (pojazdu do 3,5 t) musi nadal posiadać w kabinie następujące dokumenty:

? kopię ważnej deklaracji SIPSI ( w tym reprezentanta),

? umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,

? dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV - Livret Individuel de Contrôle).

? zaświadczenie A1,

? dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Autor: Administrator SIDROM
13.05.2022

Francja nowe radary

Francuzi rozpoczęli proces instalowania tzw. fotoradarów hałasowych czyli urządzeń nazywanych też fotoradarami akustycznymi, czy dźwiękowymi. Pierwsze testy systemu - już od 2018 r. - prowadzono na przedmieściach Paryża oraz w kilku miastach w tym Nicei, jednak tu celem było ograniczenie uciążliwości jakie powodują nadmiernie hałasujące motocykle i skutery. Według wstępnych ocen system sprawdził się. Zapowiadano wprowadzenie fotoradarów dźwiękowych do pomiaru hałasu także pojazdów osobowych, a co za tym idzie także wystawianie mandatów za przekroczenie dopuszczalnych norm. Obietnica dotrzymana, 4 stycznia br., w miejscowości Saint-Lambert-des-Bois w podparyskim departamencie Yves uruchomiono pierwszy docelowy fotoradar. Te pierwsze już rejestrujące wszystkich uczestników ruchu drogowego właśnie zainstalowano granicach wielkiego Paryża. Właśnie te mają być instalowane stopniowo w całym kraju.

Podjęta walka z hałasem komunikacyjnym została uregulowana przepisami ustawą o mobilności z 2019 r., tam przewidziano badanie poziomu emisji hałasu pojazdów za pomocą stałych i mobilnych automatycznych urządzeń sterujących. Jak uzasadniali eksperci przywołując raportu ze stosownych badań - ekonomiczny koszt hałasu to około 150 miliardów euro rocznie. 25 milionów Francuzów wypowiadziało się, iż hałas komunikacyjny stanowi dla nich jeden z podstawowych problemów dnia codziennego. Co więcej, ponad 400 tysięcy osób zażywa leki przeciwlękowe z tego powodu.

Fotoradary akustyczne mają niewielkie rozmiarów, składają się z kamer i mikrofonów. Dzięki zaawansowanej technologii radar ten może trafnie wskazać, który przejeżdżający pojazd emituje hałas (wskazać nadmiar decybeli), wskazuje jego lokalizację, robi zdjęcie, nagrywa film i identyfikuje tablicę rejestracyjną. Dla lekceważących obowiązujące normy hałasu zapowiedziano kary w wysokości 135 euro, a nawet konfiskatę pojazdu. 

Autor: Administrator SIDROM
12.05.2022

Wysyłasz produkty do Francji? sprawdź czy działasz zgodnie z prawem

Obowiązek recyklingu wprowadzonych do obrotu opakowań obejmuje sprzedawców internetowych, którzy wysyłają produkty w opakowaniach na teren Francji. Opłata produktowa to forma sankcji pieniężnej, nakładanej na podmioty, które podlegają obowiązkowi recyklingu określonej liczby opakowań jako rekompensatę za wprowadzenie na rynek własnych odpadów opakowaniowych.

Kwestię unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych we Francji regulują następujące przepisy: Lois Grenelle 1 et 2, ordonnance 2010-1579 du 17 decembre 2010, decret 2011-828 du 13 Juillet 2011 z francuskiego Kodeksu ochrony środowiska, część 4, tytuł 4, rozdział 1 (Chapitre 1 Titre 4 Partie 5 du Code de I´Environnement). Kwestie związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują te same przepisy.

Przepisy te zobowiązują każdego przedsiębiorcę wprowadzającego odpady opakowaniowe do obrotu na terytorium Francji do przystąpienia do systemu zwrotu opakowań. Przedsiębiorcami wprowadzającymi opakowania do obrotu są, między innymi, producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną (w tym za pośrednictwem internetu) lub podmioty butelkujące z siedzibą we Francji, a także importerzy realizujący sprzedaż swoich produktów bezpośrednio na rzecz francuskich użytkowników końcowych, niezależnie od tego, czy posiadają siedzibę we Francji oraz niezależnie od tego, czy nadano im francuski numer identyfikacji podatkowej.

We Francji nie obowiązuje minimalna ilość materiałów opakowaniowych, nie obowiązuje również limit sprzedaży! Jednakże, istnieje rozróżnienie pomiędzy obowiązkami w zakresie opakowań z gospodarstw domowych i opakowań innych niż opakowania z gospodarstw domowych. W przypadków odpadów innych niż odpady z gospodarstw domowych, przedsiębiorca objęty określonym obowiązkiem musi zapewnić ponowne wykorzystanie opakowań lub poddanie ich recyklingowi. Jednakże, nie istnieje wymóg objęcia opakowań innych niż opakowania z gospodarstw domowych systemem zbiórki i recyklingu.

Ponadto, obowiązuje wymóg umieszczania na opakowaniach etykiet zawierających informacje o uczestnictwie w systemie unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku naruszania przepisów i obowiązków prawnych nakładane są surowe kary. Oprócz wysokich grzywien, istnieje możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności do kilku lat.

Jeśli nie są Państwo pewni czy podlegacie powyższym przepisom zapraszamy do bezpłatnej konsultacji. 

Przedstawicielstwo Sidrom Sp. z o.o. tel.  519 374 668

Autor: Administrator SIDROM
05.05.2022

Zmiany we Francji w maju 2022 roku

W maju wejdzie w życie podwyżka najniższej płacy. Na początku miesiąca wypłacane będą podwyższone o 1,8% świadczenia rodzinne i socjalne oraz minie termin zapisów do głosowania w czerwcowych wyborach parlamentarnych. W trakcie tego miesiąca trzeba również uporać się ze złożeniem deklaracji podatkowych w większości francuskich departamentów.

Płaca minimalna (SMIC) wzrośnie, w obliczu wzrastających cen, o czym poinformował francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. 

?SMIC będzie automatycznie podwyższony, z pewnością przed latem, o kwotę rzędu 25 euro netto miesięcznie? ? sprecyzował minister.

Już w środę Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) opublikował prognozę podwyżki płacy minimalnej o 2 proc., czyli o 35 euro brutto, w związku z inflacją, która w lutym osiągnęła 3,6 proc., a z powodu inwazji Rosji na Ukrainę przewidywany jest jej wzrost pod koniec marca do nawet 4,5 procent. SMIC jest podwyższany automatycznie, gdy tylko inflacja wzrośnie o ponad 2 proc. od ostatniej jego rewaloryzacji. 

Autor: Administrator SIDROM
19.04.2022

Zasady delegowania kierowców

Zasady delegowania kierowców do Francji:

  • firmy delegujące kierowców ciężarówek na terytorium kraju muszą złożyć deklarację delegowania za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie regularnie ją aktualizować,
  • w pojeździe należy przechowywać i każdorazowo przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów:

? oświadczenie o oddelegowaniu, 

? zapisy z tachografu, 

? list przewozowy (CMR).

Inne dokumenty (takie jak umowa o pracę lub paski wypłaty) organy francuskie będą mogły uzyskać od firmy za pośrednictwem systemu IMI, który musi je przesłać w ciągu ośmiu tygodni.

  • informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia we Francji zostaną udostępnione na stronie internetowej ministra właściwego do spraw transportu,
  • System sankcji za nieprzestrzeganie zasad delegowania nie został zmieniony, ale dodano grzywnę piątej kategorii, nakładającą sankcje na pracodawcę mającego siedzibę na terytorium kraju, który nie przekazał w ciągu ośmiu tygodni dokumentów wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.
  • Tekst dekretu zawiera również przejściowy środek dostosowawczy: firmy mające siedzibę w państwach trzecich będą mogły nadal składać zaświadczenie o oddelegowaniu w SIPSI do czasu, gdy oświadczenie o oddelegowaniu w systemie IMI będzie dla nich dostępne.

Uwaga!

Aby nie narazić się na kary pieniężne do czasu wejścia w życie nowego francuskiego dekretu warto przestrzegać dotychczasowych zasad delegowania, zarówno w zakresie generowania zaświadczeń przez system SIPSI, jak i zasad przedstawicielstwa.

Zakres zmian

Dla przypomnienia ? z dyrektywy 2020/1057/UE wynika, że nowe zasady delegowania kierowców, oprócz przewozów kabotażowych obejmują również przewozy typu cross-trade. Zgodnie z leksykonem transportowym ? jest to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw. Takie usługi potocznie często są nazywane ?dużym kabotażem? lub ?przerzutem?. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy tranzytowe, czyli przewóz ładunku z jednego państwa do drugiego, przez terytorium trzeciego, a także przewozy bilateralne ? międzynarodowe przewozy ładunku do kraju siedziby lub z kraju siedziby.

Autor: Administrator SIDROM
25.03.2022

Jaka spółka we Francji?

Nie wiesz, którą formę prowadzenia działalności wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki opis najważniejszych spółek kapitałowych we Francji!

1. SAS (Société par Actions Simplifiée), czyli spółka akcyjna uproszczona, to obecnie najpopularniejszy wybór wśród właścicieli nowo założonych firm. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia wspólnikom bardzo dużą elastyczność przy konstruowaniu umowy, jest wiarygodna dla kontrahentów, wymaga wniesienia jedynie symbolicznego kapitału zakładowego (od 1 ?), a także umożliwia zbywanie akcji opodatkowanych po najniższej możliwej stawce (0,1%). Ze względu na niskie koszty utrzymania, dobrze nadaje się dla działalności jednoosobowych.

2. SARL (Société ? Responsabilité Limitée) to z kolei odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna to ona była najczęściej wybieraną formą, jednak coraz więcej przedsiębiorców od niej odchodzi ze względu na bardziej sformalizowane zasady działania niż w przypadku SAS. W dużym stopniu ograniczone jest tutaj np. zbywanie udziałów na rzecz osób trzecich. Podobnie jak w SAS, wymagany jest kapitał zakładowy w minimalnej kwocie.

3. SA (Société Anonyme) - klasyczna spółka akcyjna. Rzadko wybierana we Francji, przeznaczona raczej dla większych przedsiębiorstw. Jej umowa wymaga spisania w formie notarialnej, konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w kwocie 37 000 euro, minimalna liczba akcjonariuszy to 2.

Autor: Administrator SIDROM
25.03.2022

Podatki we Francji

System pobierania opłat na rzecz Skarbu Państwa przeszedł w ostatnich latach spore zmiany. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest np., że to on (wcześniej odpowiedzialny był za to sam pracownik) zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na PIT. Rząd konsekwentnie realizuje politykę zwiększania atrakcyjności rodzimej gospodarki, co widać choćby po obniżce stawki francuskiego podatku CIT (Impôt sur les sociétés) dla najmniejszych spółek, a więc tych, których obroty nie przekraczają 10 milionów euro rocznie, a łączny dochód jest nie wyższy niż 38 120 ?. W 2022 r. stawka ta wyniesie jedynie 15%.

W porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym, wyraźnemu obniżeniu uległy również stawki dla wszystkich pozostałych spółek. Od 1. stycznia 2022 r. podatki we Francji są ujednolicone: tamtejsze firmy zapłacą CIT obliczony po stawce 25%, nawet jeżeli wygenerują ponad 250 mln ? obrotu.

Prowadzenie działalności w kraju nad Sekwaną staje się więc coraz bardziej opłacalne, zwłaszcza że niektóre spółki kapitałowe (po spełnieniu określonych warunków) mogą się rozliczać przez pierwsze 5 lat obrotowych na bazie stawki PIT.

Autor: Administrator SIDROM
18.11.2021

Czy już znasz nowy obowiązek dla kierowców we Francji od 1 listopada?

Przepisy dotyczą niektórych gmin leżących w terenach górskich. Lista gmin, w których zimą obowiązywać będzie nakaz, zostanie sporządzona przez prefektów 48 departamentów położonych w wyższych masywach górskich. Dekrety będą zawierały wykaz gmin objętych nakazem wyposażenia pojazdu w łańcuchy lub koła zimowe.

Pojazdy ciężarowe, poruszające się bez przyczepy lub naczepy, muszą mieć albo cztery koła zimowe (oznaczone jako M+S/MS/M&S), albo co najmniej dwa łańcuchy śniegowe na dwóch kołach napędowych.

Samochody ciężarowe, które poruszają się z przyczepą lub naczepą, muszą w każdym przypadku być wyposażone w zdejmowane urządzenia przeciwpoślizgowe.

Nakaz będzie obowiązywać od 1 listopada do 31 marca. Sécurité routi?re zaznacza jednak, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów kierowcy, którzy nie zastosują się do nich, nie zostaną ukarani.

O tym, czy kierowca wjeżdża na teren, na którym obowiązuje nakaz, informować będzie nowy znak.

Rozporządzenie ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. Francuzi liczą też na to, że pomoże to w unikaniu sytuacji, kiedy samochód bez zimowego osprzętu, nie mogąc zjechać z drogi, blokuje ruch.

Autor: Administrator SIDROM
02.08.2021

Od 9 sierpnia rozszerzony paszport covidowy we Francji

Poinformował o tym w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Przyjęty przez francuski parlament projekt ustawy nie był jeszcze rozpatrzony przez Radę Konstytucyjną. Ustawa ma wejść w życie 9 sierpnia - przypomniał rzecznik, co oznacza, że również tzw. rozszerzony paszport szczepień przeciwko COVID-19 lub poświadczający przebycie choroby również wejdzie w życie najwcześniej 9 sierpnia.

Paszport covidowy (lub negatywny test na koronawirusa czy też zaświadczenie o przebytym zakażeniu) ma obowiązywać w szczególności w barach, kawiarniach i restauracjach oraz na pokładzie pociągów dalekobieżnych i samolotów.

Tymczasem we Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 27 tys. 934 osób. Z objawami COVID-19 do szpitali przyjęto 490 chorych, w tym - 91 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 71 do 7 tys. 208. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 992 chorych.

W ciągu ostatniej doby zmarło 40 osób; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 111 tys. 768 od początku pandemii.

Autor: Administrator SIDROM
26.07.2021

Kiedy powrót do normalnego życia po COVID-19?

Szef Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy uważa, że powrót do normalnego życia po pandemii COVID-19 nie nastąpi wcześniej niż w 2022, czy nawet 2023 roku – poinformowała w piątek francuska telewizja BFM TV.

Francuski ekspert przewiduje, że na początku sierpnia we Francji liczba nowych dziennych zakażeń COVID-19 może sięgnąć około 50 tys. Przestrzega również, że czwarta fala koronawirusa może uderzyć we francuskie szpitale w drugiej połowie sierpnia.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku lipca we Francji liczba nowych zakażeń COVID-19 systematycznie rośnie. W czwartek zakażenie koronawirusem stwierdzono u niemal 22 tys. osób, a 11 zainfekowanych zmarło; 56,4 proc. populacji kraju otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 42,5 proc. jest w pełni zaszczepione.

Autor: Administrator SIDROM
26.07.2021

Koronawirus. Francja zaostrza zasady. Obowiązkowy certyfikat sanitarny

Od 21 lipca Francuzi muszą już okazywać certyfikat sanitarny w miejscach, w których gromadzi się ponad 50 osób. Dotyczy to m.in. kin, teatrów, muzeów oraz hal sportowych.

Prezydent Francji podkreślił wtedy, że niezaszczepieni obywatele będą musieli liczyć się ze znacznymi ograniczeniami w codziennym życiu.

W ostatnich dniach Francja odnotowała znaczny przyrost zakażeń koronawirusem. Dobowa liczba przypadków przekracza tam regularnie 20 tys. Ma to związek z coraz mocniej rozprzestrzeniającym się wariantem Delta.

 

Autor: Administrator SIDROM
14.07.2021

Francja nie planuje powrotu do lockdownu

- Musimy nauczyć się żyć z wirusem. Życie z wirusem oznacza, że nie będziemy z powrotem wszystkiego zamykać – powiedział w niedzielę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. W związku z rozprzestrzenianiem wariantu Delta we Francji pojawiły się bowiem obawy o ponowne wprowadzenie lockdownu.

Prezydent wezwał też w poniedziałek Francuzów do kontynuacji szczepień przeciwko koronawirusowi - już w połowie czerwca, gdy premier Jean Castex zapowiedział zniesienie obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni oraz likwidacji godziny policyjnej od 20 czerwca, Macron ostrzegł, że Francja "nie wygrała" jeszcze z pandemią i zaapelował do rodaków, by nadal szczepili się na COVID-19.

Autor: Administrator SIDROM
06.07.2021

Rosja wypowiada wojnę Francji o szampana....

Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która przewiduje, że nazwą „szampanskoje” mogą być określane jedynie wina produkowane w Rosji. Tymczasem pochodzące z francuskiej Szampanii oryginalne napitki będą musiały umieszczać na etykietkach nazwę „wino musujące”.

Ustawa 171-FZ opublikowana oficjalnym portalu prawnym Rosyjskiej Federacji zawiera poprawki, które określają nowe definicje i wprowadzają dodatkowe wymagania dotyczące produktów winiarskich – podaje Biełsat.

W szczególności sformułowanie „wino musujące (szampan)” zostało zastąpione kategorią „wino musujące, w tym rosyjski szampan”. Jednocześnie klasyfikacja win z chronionych nazwą geograficzną odbywa się na podstawie rosyjskiego krajowego systemu ochrony produktów winiarskich, który dotyczy tylko win rosyjskich. Tak więc termin „szampan” mógł być używany tylko w odniesieniu do szampana produkowanego w Rosji.

Jeden z najstarszych i największych światowych producentów Moet Chandon odmówił działania według nowych zasad i zapowiedział zakończenie dostaw do Rosji.

Według danych portalu RBK Rosja importuje rocznie około 50 milionów litrów win musujących i szampańskich, z czego 13 proc. to szampan z Francji.

Autor: Administrator SIDROM
25.06.2021

Uwaga Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Francji szczególną ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

Na całym terytorium Francji obowiązuje 2 poziom zagrożenia terrorystycznego Planu VIGIPIRATE = SECURITE RENFORCEE, RISQUE ATTENTAT. Oznacza to, że zdaniem władz francuskich, istnieje ryzyko zamachu.

Na francuskich przejściach granicznych nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa. Jeśli udajesz się do Francji drogą lądową, musisz liczyć się z kontrolami na drogach i kolejkami pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy francuskiej.

Miejsca publiczne (środki transportu, centra handlowe, muzea, miejsca zgromadzeń publicznych) mają wzmocnioną ochronę. Władze porządkowe wzywają mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność i zgłaszali funkcjonariuszom policji potencjalne zagrożenia. Kontynuowana jest operacja wojskowa Sentinelle. Jej efekty są widoczne na ulicach i przypominają o podwyższonym ryzyku zdarzeń nadzwyczajnych. Sporadycznie mogą występować utrudnienia w transporcie publicznym.

W Paryżu i okolicach należy szczególnie uważać na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Jeśli planujesz zakupy w północnych rejonach Paryża, może Cię spotkać włamanie do samochodu, wybicie w nim szyb, zdarza się także wyrywanie torebek oraz saszetek. Najlepiej noś przy sobie jedynie drobne kwoty w gotówce, transakcje handlowe opłacaj bezgotówkowo.

Jeśli podróżujesz autostradą, bądź bardzo ostrożny nocą, podczas postojów na stacjach benzynowych i parkingach autostradowych. Często zdarzają się przypadki napadów rabunkowych na zagranicznych turystów. Napadów tych dokonują zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie w południowych regionach Francji (Langwedocja - Roussillon i Lazurowe Wybrzeże).

Kierowcom TIR zalecamy ostrożność w czasie obowiązkowych postojów nocnych. Powtarzają się przypadki kradzieży (odsysania) paliwa z baków samochodów ciężarowych, a także przewożonych towarów.

 

Autor: Administrator SIDROM
21.06.2021

Luzowanie obostrzeń we Francji

Nastąpił koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, natomiast od niedzieli przestanie obowiązywać godzina policyjna.

Premier Francji Jean Castex poinformował dziś na konferencji prasowej, że od najbliższej niedzieli, tj. od 20 czerwca przestanie obowiązywać godzina policyjna. Według kalendarza luzowania obostrzeń miała ona zostać zniesiona dopiero 30 czerwca.
Szef rządu oznajmił również, że od jutra tj. od 17 czerwca nastąpi koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, z wyjątkiem takich sytuacji jak stanie w kolejce, przebywanie w zatłoczonych miejscach, na targowiskach, trybunach itp.
Maseczki nadal obowiązywać będą w pomieszczeniach, w pracy czy transporcie publicznym.

„Sytuacja zdrowotna poprawia się szybciej, niż się spodziewaliśmy. Od sierpnia ubiegłego roku nie doświadczyliśmy tak niskiego poziomu krążenia wirusa. Ta poprawa dotyczy całego terytorium” – powiedział premier.
Przyznał też, że w związku z tą poprawą, jak również z sukcesem kampanii szczepień, normalną rzeczą jest przyspieszenie łagodzenia obostrzeń epidemicznych, zachowując jednak czujność na najbliższe tygodnie.

Autor: Administrator SIDROM
07.06.2021

Zaszczepieni Europejczycy będą mogli wjechać do Francji bez testu

Zaszczepieni Europejczycy będą mogli wjechać do Francji bez testu

Europejczycy zaszczepieni jedną z czterech uznanych w Europie szczepionek przeciwko koronawirusowi będą mogli wjechać do Francji bez testu PCR od 9 czerwca.

 

Osobą w pełni zaszczepioną jest osoba, która przyjęła dwie dawki szczepionki na co najmniej 14 dni przed podróżą (4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen).

Od 9 czerwca przepływ podróżnych między Francją a innymi krajami zostanie ponownie otwarty w zależności od sytuacji zdrowotnej krajów, szczepień oraz klasyfikacji kraju przez francuską administrację.

 

Obywatele niektórych krajów spoza Europy (m.in. Izraela, Australii i Japonii) będą również mogli przyjeżdżać do Francji. Natomiast pasażerowie przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii czy USA nadal będę musieli posiadać negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego.

Rząd sklasyfikował kraje bezpieczne pod względem sanitarnym kolorem zielonym.

 

Są to kraje: UE, Australia, Korea Południowa, Izrael, Japonia, Liban, Nowa Zelandia i Singapur.

 

Podróżni w pełni zaszczepieni przybywający z tych krajów do Francji nie będą musieli posiadać negatywnego wyniku testu.

Autor: Administrator SIDROM
04.06.2021

We Francji odbędzie się pierwszy duży koncert od początku pandemii

We Francji odbędzie się pierwszy duży koncert od początku pandemii. Weźmie w nim udział 5 tys. widzów. Wydarzenie podczas którego zagra francuski zespół Indochine, będzie eksperymentem rządu, który sprawdzi, czy można organizować takie koncerty.

Jak przekazała AFP, koncert odbędzie się w paryskiej dzielnicy Bercy. Nie będzie obowiązywał na nim społeczny dystans, ale konieczne będą maski. Wydarzenie ma zakończyć się przed godziną policyjną trwającą we Francji od godz. 21.

Koncert jest eksperymentem władz, w którym wezmą udział osoby pomiędzy 18. a 45. rokiem życia, nie mające przewlekłych chorób. 

Wyłoniono 7,5 tys. osób spośród 20 tys. ochotników po przejściu wstępnego testu antygenowego na obecność koronawirusa. 5 tys. weźmie udział w koncercie, pozostałe 2,5 tys. zostanie w domach. 

W sobotę po wydarzeniu uczestnicy koncertu oraz pozostająca w domu wytypowana grupa przejdą kolejny test, który zostanie powtórzony po następnych siedmiu dniach. Kolejnym krokiem będzie porównanie liczby pozytywnych przypadków w każdej z grup. 

Indochine to zespół, który funkcjonuje od 1981 r., jego najbardziej znanymi przebojami są m.in. "L'Aventurier" lub "J'ai demandé à la lune".

Autor: Administrator SIDROM
01.06.2021

OGRANICZENIA I WYMAGANIA WE FRANCJI

Od 9 wieczorem do 6 rano , o godzina policyjna obowiązuje we Francji metropolitalnej. Możesz opuścić swój dom tylko z następujących powodów i ze świadectwem zwolnienia :

- Dojazdy do pracy, szkoły lub miejsca szkolenia; przeprowadzanie niezbędnych podróży służbowych, których nie można odłożyć;

- Wizyty lekarskie, których nie można odbyć na odległość lub odroczyć; pozyskiwanie leków;

- Istotne względy rodzinne, pomoc osobom w trudnej sytuacji, osobom w niepewnej sytuacji lub sprawowanie opieki nad dziećmi;

- Osoby niepełnosprawne i osoba im towarzysząca;

- Wezwanie sądowe lub administracyjne; spotkania z prawnikami, których nie można przeprowadzić na odległość lub odroczyć;

-Udział w misji użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego;

- Tranzyt lotniczy lub kolejowy związany z podróżami dalekobieżnymi;

- Wyprowadzanie zwierzęcia na zewnątrz w promieniu 1 km od jego miejsca zamieszkania i przez krótki czas.

DZIECI I EDUKACJA

Przedszkola ( maternelles ) i szkoły podstawowe są otwarte.

Szkoły średnie i licea ( collèges i lycées ) są otwarte. W szkołach średnich i, w niektórych obszarach, w niektórych klasach w szkołach średnich, będą stosowane zarówno kształcenie na odległość, jak i nauczanie stacjonarne.

Wszyscy uczniowie powyżej szóstego roku życia muszą nosić maskę w szkole (z wyjątkiem przedszkoli).

Studenci uniwersytetów będą się uczyć naprzemiennie na miejscu i na odległość.

DZIAŁANIA KULTURALNE

Działania kulturalne mogą zostać ponownie uruchomione z ograniczoną wydajnością:

- Kina, teatry i sale widowiskowe: 35% pojemności (maksymalnie 800 osób na salę).

- Muzea: jeden zwiedzający na każde 8m².

- Festiwale plenerowe z miejscami siedzącymi: 35% pojemności (maksymalnie 1000 osób).

- Ogrody zoologiczne na świeżym powietrzu: 50% wydajności.

- Biblioteki: jedno miejsce na dwa

SPORT

Maksymalnie dziesięć osób może wspólnie uprawiać sporty bezkontaktowe na świeżym powietrzu. W zawodach rozgrywanych na zewnątrz może wziąć udział do 50 amatorów wyłącznie w sportach bezkontaktowych.

Kryte i odkryte obiekty sportowe, takie jak stadiony i baseny, mogą pomieścić do 35% widzów (do 1000 osób).

CEREMONIE

Miejsca kultu mogą zostać otwarte. Kongregacje muszą praktykować dystans społeczny (jedno miejsce na trzy we wszystkich kierunkach).

Zasady te dotyczą również ślubów i ceremonii związkowych.
W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób.

SKLEPY, BARY I INNE MIEJSCA

Większość innych miejsc musi zostać ponownie otwarta z określonymi zasadami i limitami pojemności.

- Sklepy i rynki wewnętrzne: jeden klient na każde 8m²

- Bary, puby i restauracje: tylko na zewnątrz, do 50% pojemności.  Kasyna: 35% pojemności

Musisz nosić maskę we wszystkich miejscach, chyba że jesz lub pijesz.

PODRÓŻOWAĆ

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Francji.

 

 

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Bezpłatne testy we Francji

Bezpłatne testy PCR dla turystów, którzy latem przyjadą do Francji

Testy PCR na obecność koronawirusa będą bezpłatne dla turystów, którzy latem wybiorą się do Francji – zapowiedział w niedzielę sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune.

„Francja jest jednym z nielicznych krajów europejskich, które nie pobierają opłat za test PCR” - powiedział Beaune w wywiadzie dla stacji Europe, CNews oraz dziennika „Les Echos”.

Zdaniem polityka bezpłatne testy na koronawirusa to sposób na ożywienie aktywności turystycznej we Francji, zwłaszcza że niektóre kraje pobierają za testy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset euro.

„Chcemy w dobrych warunkach sanitarnych pozostać wiodącym celem turystycznym w Europie i na świecie” - podkreślił Beaune. „Parlament Europejski proponuje, aby testy były bezpłatne w całej Europie, ale nie mogę dziś obiecać, że wszystkie kraje to zaakceptują” – zauważył polityk.

Tymczasem we Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 13 948 osób. W szpitalach zmarło 81 chorych z Covid-19; liczba ofiar śmiertelnych wzrosła od początku pandemii do 107 645 - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Francja się budzi do życia

We Francji zmiany, godzinę policyjną przeniesiono z 19:00 na 21:00. To bardzo cieszy Francuzów  i pozwola na zrobienie późniejszych zakupów, a także na to, by wreszcie usiąść w gronie przyjaciół w ogródku. Dla Francuzów, dla których takie spotkania są kluczem do pełni szczęścia, to wielka zmiana i coś za czym tak bardzo tęsknili.

Nie oznacza to, że wszystko wraca już do normy. W ogródkach, na zewnątrz restauracji (bo one same są jeszcze nieczynne) może przebywać ograniczona liczba gości. Zajętych może być tylko 50 procent miejsc, a przy stole nie może siedzieć więcej niż sześć osób. Właściciele restauracji mają niemały problem – brakuje im pracowników. – Wszyscy się wynieśli. Zmienili zawody, bo z czegoś trzeba żyć, a teraz nie ma ludzi do pracy – mówi szef kuchni jednej z podparyskich restauracji.

Po siedmiu miesiącach otwarte są kina, teatry i muzea, które już od dawna przygotowywały nowe wystawy, aby przyciągnąć gości.

Sale kinowe i teatralne mogą być wypełnione zaledwie w 35 procentach. Między widzami muszą być dwa krzesła puste. W większych salach na widowni może zasiąść maksymalnie 800 osób. Festiwale pod gołym niebem mogą być organizowane z udziałem nie więcej niż 1000 miejsc siedzących. Placówki muzealne muszą zapewnić osiem metrów kwadratowych na zwiedzającego.

Wreszcie można iść na zakupy i np.kupić perfumy. Do tej pory takie sklepy i działy w wielkich domach handlowych były pozamykane. Jeden warunek to zapewnienie ośmiu metrów kwadratowych dla każdego klienta. Francuskie butiki tylko czekały na otwarcie.

9 czerwca ma nastąpić kolejny etap wychodzenia Francji z kwarantanny. Godzina policyjna zostanie przesunięta z 21:00 na 23:00, klienci będą mogli zasiąść przy stolikach w restauracjach.

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Vouchery we Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron zainaugurował w piątek voucher o wartości 300 euro dla wszystkich 18-latków, aby zachęcić ich do korzystania z kultury i wesprzeć sektor w czasie pandemii Covid-19.

Szef państwa promuje w Nevers ponowne otwarcie miejsc kulturalnych i inauguruje „Pass Culture” w wysokości 300 euro dla wszystkich 18-latków – poinformował Pałac Elizejski.

Po ogłoszeniu w środę utworzenia „Pass Sport” w wysokości 50 euro dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, Macron ogłosił pomoc młodym ludziom, aby w czasie pandemii korzystali z dóbr kultury.

Voucher można przeznaczyć na bilety (kino, koncert, przedstawienie, muzeum itp.), dobra kultury (książki, płyty itp.), na instrumenty lub sprzęt artystyczny lub na usługi cyfrowe (gry wideo, muzykę online, niektóre platformy, ebooki.)

Młodzi ludzie, którzy obchodzą 18 urodziny, czyli około 800 tys. osób rocznie, będą mogli otrzymać od piątku 300 euro za pośrednictwem aplikacji „Pass culture”. Voucher ważny będzie przez 24 miesiące.

Autor: Administrator SIDROM
11.05.2021

Przywileje dla zaszczepionych faktem.

W związku z postępem akcji szczepień lockdown w całej Europie jest luzowany krok po kroku. Wiele krajów decyduje się na złagodzenie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Kilka z nich wprowadziło już przywileje dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców - m.in. tylko oni mogą korzystać z takich miejsc jak baseny, kina czy teatry.

Francuskie władze wycofały ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy poszczególnymi departamentami. W kraju wciąż obowiązuje godzina policyjna, która zaczyna się o godzinie 19.00 i kończy o 6.00 rano.

W kraju trwa również procedura legislacyjna, mająca na celu wprowadzenie tzw. paszportów sanitarnych. Dokumenty te mają gwarantować możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, w których bierze udział ponad 1000 osób. Wstęp możliwy jest za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub negatywnego testu na COVID-19. Docelowo osoby, które są w posiadaniu takiego paszportu, mogłyby także korzystać ze sklepów, restauracji i kawiarni.

Autor: Administrator SIDROM
10.05.2021

Francja znosi część restrykcji

Od poniedziałku przestaje obowiązywać we Francji nakaz przebywania 10 km od miejsca zamieszkania. Do szkół wrócili uczniowie gimnazjów i liceów w ramach stopniowego rozluźniania restrykcji sanitarnych.

Najprawdopodobniej utrzymana będzie jednak trwająca obecnie od godz. 19 do 6 rano godzina policyjna. Ponownego otwarcia restauracji, obiektów kultury i niektórych wciąż zamkniętych sklepów można się spodziewać najwcześniej w połowie maja.

Autor: Administrator SIDROM
06.05.2021

Zmiany w kierunku ekologii

Francja zakazuje lotów na krótkich trasach, by zastępować je koleją

Ze względu na zmiany klimatu Francja zakazuje części krajowych lotów. Jest to pierwszy krok do ograniczenia negatywnego wpływu lotnictwa na klimat. Podobne działania prowadzone były zgodnie z hasłem kampanii: Tiry na tory, jeszcze w latach 90-tych. Wtedy chodziło o kwestie zużycia dróg, bezpieczeństwo i zanieczyszczenia, teraz mając  większą wiedzę o skutkach emisji spalin i gazów cieplarnianych kampania znów ruszyła do przodu. Teraz tamto hasło warto nie tylko przypominać, ale i poszerzyć - nie tylko o transport towarowy, ale i pasażerski, szczególnie jako alternatywę dla szkodliwych dla klimatu samolotów.

Francuscy parlamentarzyści poparli zmiany w prawie, które doprowadzą do zawieszania lotów pasażerskich wewnątrz Francji na krótkich trasach. Mogą one być zastąpione podróżą pociągiem i jest to pozytywna zmiana z perspektywy walki ze zmianami klimatu. Jednak dla lotnictwa to dopiero początek zmian. Zgodnie z nowymi przepisami loty krajowe we Francji nie będą odbywać się na trasach, które można pokonać w ciągu dwóch i pół godziny pociągiem. To na przykład trasy z Paryża do Lyonu (ok. 480 km) czy do Bordeaux (niespełna 600 km).

„Przyjęte przepisy są łagodniejsze od pierwszej proporcji specjalnej komisji klimatycznej ustanowionej przez prezydenta Emmanuela Macrona, podaje "The Guardian". Zgodnie z nią zawieszone miały zostać wszystkie wewnętrzne loty, na których istnieje połączenie kolejowe trwające do czterech godzin. W tym czasie szybki pociąg TGV jest w stanie pokonać trasę ze stolicy kraju do Marsylii na południowym wybrzeżu - prawie 800 km. Część polityków lewicy i partii Zielonych krytykowała "rozwodnienie" przepisów i argumentowała, że dopiero zawieszenie lotów na 4-godzinnych trasach kolejowych miałoby realny wpływ na ograniczenie emisji. 

Zielona odbudowa w lotnictwie

Linie lotnicze - w tym Air France-KLM - protestują przeciwko takim zmianom m.in. w kontekście tego, jak duże piętno na ich działalności odsunęła pandemia i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu. Jednak zdaniem ekspertów właśnie teraz jest najlepszy moment, by wprowadzić "zielone" regulacje w przemyśle i upewnić się, że miliardy euro pomocy państwowej dla linii lotniczych nie przełożą się na wzrost emisji gazów cieplarnianych.”

Autor: Administrator SIDROM
06.05.2021

Testy Covid w zasięgu

W Paryżu uruchomiono dwa punkty testów na COVID-19 na dwóch stacjach podziemnej kolejki RER. Pasażerowie podróżujący z Châtelet-les-Halles i w Bobigny-Pablo Picasso przy 5 linii metra. Testy można wykonywać w godzinach kursowania pociągów.

Uruchomione pukty powstały z inicjatywy RATP, Regionalnej Agencji Zdrowia i regionalnego władz transportowych (Ile-de-France-Mobilités). Jest to na razie faza testowa i będzie trwała przez dwa tygodnie. Każdy, kto jest chętny do wykonania testu może to zrobić codziennie od 6 rano.

Jak informuje Valérie Delvaux, z Ile-de-France-Mobilités, punkty te mają na celu wyjście naprzeciw pasażerom, żeby mogli wykonać test podczas podróży, a jednocześnie u[owszechnić testowanie. Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 10 rano, a następnie od 17 do 21. Na razie jest to rozwiązanie tymczasowe, które ma pokazać, jak duże będzie zainteresowanie wykonywaniem testów na stacji metra.

Na wynik czeka się 15 minut, wszystko po to, aby nie zatrzymywać osób jadących do pracy i szkoły. Testy PCR również są przeprowadzane, a wyniki są przekazywane w ciągu 24 godzin. 
Autor: Administrator SIDROM
05.05.2021

Francja - nowe informacje!

Emmanuel Macron przedstawił harmonogram znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Harmonogram zawiera cztery etapy znoszenia ograniczeń, które przypadną na 3 i 19 maja oraz 6 i 30 czerwca. Otwarcie sklepów, ogródków restauracyjnych i placówek kultury nastąpi 19 maja, a zniesienie godziny policyjnej 30 czerwca.

Według rzecznika rządu 3 maja rząd planuje zniesienie zakazu przemieszczania się na odległość większą niż 10 km od domu.

Całkowite zniesienie godziny policyjnej nastąpi 30 czerwca, w czwartej fazie znoszenia ograniczeń. Od tej daty będzie można się przemieszczać na terenie całego kraju bez specjalnych zezwoleń i przepustek. Z paszportem sanitarnym będzie można uczestniczyć w wydarzeniach dla ponad 1000 osób, zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Autor: Administrator SIDROM
01.02.2021

Od 31.01.2021 weszły w życie dodatkowe restrykcje dotyczące podróży do Francji. Osoby podróżujące z krajów UE mają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR z wyjątkiem kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów oraz pracowników transgranicznych.

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna (od 18:00 do 6:00). Wymagane jest pisemne oświadczenie z informacją o powodach dlaczego znajdujemy się poza miejscem zamieszkania. W dalszym ciągu jest obowiązek noszenia maseczek, podtrzymany jest zakaz zgromadzeń oraz ograniczenie spotkań towarzyskich.

Za nieprzestrzeganie może zostać nałożona kara pieniężna od 135 euro.

Wzory oświadczenia dostępne są na stronie internetowej: interieur.gouv.fr

Autor: Administrator SIDROM
13.01.2021

Podróże do Francji z Polski oraz innych krajów członkowski Unii Europejskiej, nie podlegają ograniczeniom. Nie obowiązuje kwarantanna, nie ma konieczności okazywania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa.

Od 15 grudnia zniesione zostają ograniczenia w podróżowaniu po Francji, a wraz z nimi obowiązek posiadania oświadczenia o celu opuszczenia miejsca zamieszkania. Jednocześnie wprowadzona zostaje godzina policyjna. Pobyt poza miejscem zamieszkania w godzinach od 20 do 6 wymagać będzie uzasadnienia i pisemnego oświadczenia o jego powodach. Uzasadnieniem może być ważny powód rodzinny (np. związany z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną), względy zdrowotne, zawodowe czy wyprowadzenie psa na spacer. Spacery lub uprawianie sportu nie będą uznawane za ważne uzasadnienie.

Od 2 stycznia 2021 r. w piętnastu departamentach Francji godzina policyjna została wydłużona. Zakaz poruszania się w godzinach od 18:00 – 06:00 obowiązuje w następujących departamentach: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort oraz Moselle. Nieuzasadniony pobyt poza miejscem zamieszkania lub brak wymaganego oświadczenia w godzinach nocnych może skutkować mandatem w wysokości 135 euro, który może zostać podwyższony do 375 euro jeśli nie zostanie uiszczona zapłata w wyznaczonym terminie. Jeśli w ciągu kolejnych 15 dni ponownie naruszymy te same przepisy, grzywna może wynieś 200 euro, może zostać podwyższona do 450 euro tak jak w poprzednim przypadku, jeśli zapłata nie będzie w terminie. Po 3 takim samym wykroczeniu w przeciągu 30 dni grzywna wzrasta do 3750 euro i możliwością 6-miesięcznego pozbawienia wolności.

Można wygenerować certyfikat podróży w formacie cyfrowym. Generator utworzy plik pdf z danymi oraz powodem podróży. Link na stronie francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej TousAntiCovid.

Autor: SIDROM
11.12.2020

Francja - wprowadzenie godziny policyjnej od 15.12.2020

Francuski premier podał informację o wprowadzeniu godziny policyjnej pomiędzy godz. 20:00 a 6:00, obowiązującą od 15.12.2020r.. Jedynym wyjątkiem będzie 24.12.2020 r., kiedy to wieczorem będzie można się swobodnie przemieszczać, po tym jednak dniu wszystko wróci do stanu poprzedniego, łącznie z Sylwestrem.

15.12.2020r. zostaną zniesione certyfikaty wyjścia z domu i będzie można przemieszczać się pomiędzy regionami.

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie oraz hale sportowe najprawdopodobniej będą otwarte od 20.01.2020r.