Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript lub jego obsługa jest wyłączona.
Polityka Plików Cookies
Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje uzyskane za pomocą cookies służą nam w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak wyłączyć

Masz jakieś pytania? Zadzwoń! +48 512 172 225

Blog

Zbiór artykułów oraz aktualności

Autor: Administrator SIDROM
29.04.2024

Święto Pracy we Francji

Święto Pracy, które obchodzimy 1 maja, jest szczególnym dniem w wielu krajach na całym świecie. We Francji ma ono dodatkowy wymiar - tego dnia tradycyjnie obdarowuje się bliskich bukietami konwalii. Skąd wziął się ten zwyczaj?

Pierwsze wzmianki o tej tradycji pochodzą z XVI wieku, kiedy to król Karol IX otrzymał w prezencie konwalię od jednego ze swoich poddanych. Zakochany w delikatności i subtelności tych kwiatów, postanowił obdarowywać nimi swoich dworzan co roku 1 maja.

Z czasem zwyczaj ten rozprzestrzenił się po całym kraju, a konwalia stała się symbolem szczęścia i pomyślności. W Święto Pracy Francuzi wręczają je sobie nawzajem, aby życzyć sobie dobrobytu i pomyślności w nadchodzącym roku.

Konwalia jest również symbolem związków zawodowych i walki o prawa pracownicze, co dodatkowo nadaje jej wyjątkowego znaczenia w tym dniu.

Połączenie konwalii ze Świętem pracy dokonało się ostatecznie w czasie rządów Vichy. 24 kwietnia 1941 roku, marszałek Pétain ustanowił oficjalnie 1go maja jako Święto Pracy i Zgody Społecznej. Dzika róża, która była do tej pory symbolem pracy, zbytnio kojarzyła się z lewicą, dlatego została zastąpiona konwaliami. Tradycja ta przetrwała do dzisiaj.

Autor: Administrator SIDROM
09.04.2024

Czas na rozliczenia deklaracji podatkowych we Francji

Uwaga, podatnicy! Już od połowy kwietnia rusza sezon składania deklaracji podatkowych za rok 2023 we Francji.
???? Oznacza to, że nadszedł czas, aby zacząć przygotowania i upewnić się, że wszystkie dokumenty są gotowe do wypełnienia obowiązkowego formularza.
Terminy składania deklaracji online zależą od departamentu zamieszkania podatnika:
? do 23 maja do godz. 23:59 (dep. 01-19) i nierezydenci,
? do 30 maja do godz. 23:59 (dep. 20-54), włączając dwa departamenty Korsyki,
? do 6 czerwca do godz. 23:59 (dep. 55-976 (Majotta)).
Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online, termin składania deklaracji papierowych upływa 20 maja 2024 r. Deklaracje w formie papierowej należy wysłać do Centrum Finansów Publicznych.
 Przy rozliczaniu podatku za pracę we Francji należy odnieść się do umowy zawartej między Polską, a Francją (Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5 z późń. zm) w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy we Francji uzyskane przez polskiego rezydenta podatkowego, podlega opodatkowaniu we Francji.
Istnieje pewne odstępstwo od tej reguły dla podatników spełniających wszystkie poniższe warunki (art. 15 ust. 2 umowy):
? Łączny pobyt podatnika w państwie świadczenia pracy nie przekracza 183 dni w danym roku podatkowym.
? Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie posiada miejsca zamieszkania/siedziby w państwie świadczenia pracy.
? Wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w państwie wykonywania pracy.
Jeśli podatnik spełnia wszystkie te warunki, wówczas może rozliczać się z francuskiego wynagrodzenia w Polsce.
???? Warto również zwrócić uwagę na wszelkie zmiany w przepisach, które mogły nastąpić w ciągu ostatniego roku, aby prawidłowo zadeklarować swoje dochody i skorzystać z przysługujących ulg.

Autor: Administrator SIDROM
04.04.2024

Zmiany, które zachodzą we Francji w kwietniu 2024 roku

Koniec zielonej karty ubezpieczenia przyklejanej na pojeździe

Z każdym przedłużeniem umowy ubezpieczeniowej, kierowcy otrzymywali pocztą certyfikat ubezpieczenia reprezentowany przez zieloną plakietkę, którą byli zobowiązani umieścić na swoim pojeździe. Począwszy od 1 kwietnia, plakietka ta stanie się zbędna, gdyż funkcjonariusze policji uzyskają dostęp do danych o ubezpieczonych pojazdach poprzez elektroniczną bazę danych. 

Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie konieczności drukowania rocznie 50 milionów kart i redukcję kosztów związanych z ich wysyłką.

Jedynie bezpośrednio po zawarciu nowej polisy ubezpieczeniowej, towarzystwa ubezpieczeniowe będą wydawać klientom zaświadczenie (mémo assuré), które będzie służyć jako tymczasowy certyfikat ubezpieczenia pojazdu w pierwszych dniach, zanim trafi on do bazy danych. Dokument ten, który należy trzymać w samochodzie, przyda się również w razie wypadku drogowego czy potrzeby wezwania pomocy drogowej, umożliwiając szybki dostęp do potrzebnych informacji.

źródło: www.ifrancja.fr

Autor: Administrator SIDROM
29.02.2024

SIPSI wyjątki od reguły

Pracownicy, których oddelegowania do Francji nie trzeba zgłaszać do SIPSI

**Czy wiesz, które oddelegowania do Francji nie wymagają zgłoszenia? Odkryj wyjątki od reguły!**

Przepisy francuskiego Kodeksu Pracy są surowe, ale istnieją wyjątki. Art. L. 1262-2-1 oraz art. R. 1263-3 precyzują sytuacje, w których zgłoszenie oddelegowania pracowników nie jest konieczne. Oto one:

- **Krótkoterminowe delegacje:** Jeśli twój pracownik udaje się do Francji na krótki, jednodniowy wyjazd, nie musisz tego zgłaszać.

- **Niezależni specjaliści:** Osoby, które pracują na własny rachunek, a ich działalność nie wymaga stałego pobytu w Francji, także są zwolnione z obowiązku zgłaszania.

- **Przyjazdy awaryjne i pilne naprawy:** Gdy konieczna jest szybka interwencja, np. w przypadku awarii maszyn, zgłaszanie do SIPSI nie jest wymagane.

- **Wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne i naukowe:** Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach również zwalnia z procedury zgłoszeniowej.  Artyści, jeżeli czas ich obecności nie przekracza 90 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy i jest związany z uczestnictwem w wydarzeniu artystycznym na terytorium Francji? wyjątek ten nie dotyczy ekipy technicznej, która w związku z organizacją zdarzenia artystycznego dokonuje montażu i demontażu instalacji, jej transportu i nadzoru;

   - **Stażyści odbywający praktyki zawodowe w ramach ich szkolenia zawodowego, w przedsiębiorstwie znajdującym się na terytorium Francji pod warunkiem, iż ich obecność we Francji nie jest związana ze świadczeniem usługi i nie przekracza okresu kolejnych 12 miesięcy.

W przypadku oddelegowania do Francji pracownika będącego przedstawicielem którejś ze wskazanych powyżej grup zawodowych, pracodawca nie ma również obowiązku ustanawiania reprezentanta we Francji. Jednakże oddelegowanie takiego pracownika nie zwalnia z obowiązku posiadania wymaganych prawem francuskim dokumentów pracowniczych (m.in. paski płac, zestawienie godzin) oraz przestrzegania przepisów o płacy minimalnej.

Pamiętaj, że niezależnie od powyższych wyjątków, istnieją inne regulacje, które mogą dotyczyć twoich pracowników, takie jak przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy.

 

Autor: Administrator SIDROM
21.02.2024

Inicjatywa Francji wobec językowej polityki Unii Europejskiej

W ostatnich latach obserwujemy znaczące przemiany w polityce językowej Unii Europejskiej, które wywołują szeroką debatę dotyczącą równouprawnienia języków oficjalnych. Francja, jako państwo członkowskie z długą tradycją promowania wielojęzyczności, postanowiła podjąć zdecydowane kroki prawne w celu wyzwolenia się spod dominacji języka angielskiego, którego rosnąca dominacja, według władz francuskich, prowadzi do językowej dyskryminacji.

W Paryżu nie podoba się, że KE prowadzi procesy rekrutacyjne na nowe stanowiska za pomocą anglojęzycznych testów.

Rząd Francuski zdecydował się na skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, argumentując, że Komisja Europejska przez nadmierne faworyzowanie języka angielskiego w dokumentach urzędowych, komunikacji oraz procedurach administracyjnych, narusza zasadę równości języków oficjalnych UE. Francja złożyła w sprawie języka angielskiego do Sądu Unii Europejskiej dwie skargi wobec Komisji Europejskiej. Treść jednej już opublikowano. Dotyczy ona zastosowania testów w języku angielskim dla kandydatów na unijnych urzędników.

 

Ta inicjatywa ma na celu przywrócenie równowagi językowej i zapewnienie, by wszystkie języki były traktowane z równą powagą i uwagą w ramach działalności instytucji europejskich.

 

Paryż przedstawia konkretne argumenty, że tendencja do anglojęzycznej monopolizacji jest nie tylko sprzeczna z oficjalnymi zasadami wielojęzyczności UE, ale również stanowi barierę dla obywateli UE, których pierwszym językiem nie jest angielski. Francja podkreśla, że takie działanie ogranicza dostęp do informacji i pełnego uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii Europejskiej dla znacznej części jej obywateli. Ponadto, wskazuje na potencjalne zagrożenia dla kulturowej i językowej różnorodności, która jest jednym z fundamentów europejskiej tożsamości.

 

Inicjatywa Francji spotkała się z mieszanką poparcia i krytyki wśród innych państw członkowskich. Niektóre kraje podzielają francuskie obawy dotyczące marginalizacji ich języków, podczas gdy inne uważają, że praktyczne korzyści z użycia języka angielskiego jako lingua franca przeważają nad argumentami dotyczącymi wielojęzyczności. Warto zauważyć, że postawa Francji wpisuje się w szerszy kontekst globalnych dyskusji o językowej równości i promowaniu wielojęzyczności jako środka ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 Przedsięwzięcie prawne podjęte przez Francję w Trybunale Sprawiedliwości UE może okazać się kamieniem milowym w dążeniu do zrównoważonej polityki językowej w Unii Europejskiej. Niezależnie od wyniku postępowania, sprawa ta już teraz przyczynia się do zintensyfikowania debaty na temat znaczenia i miejsca wielojęzyczności w strukturach europejskich. Ostateczne decyzje Trybunału mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłej polityki językowej Unii Europejskiej, a także dla codziennego funkcjonowania jej instytucji i obywateli.

 

Działania podjęte przez Francję wskazują na głęboką troskę o zachowanie językowej różnorodności w Europie i podkreślają potrzebę poszukiwania równowagi między praktycznym użyciem języka angielskiego a ochroną językowego dziedzictwa Unii Europejskiej. Niezależnie od ostatecznego werdyktu Trybunału Sprawiedliwości, sprawa ta z pewnością przyczyni się do stworzenia nowej dynamiki w dyskusji o przyszłości europejskiej polityki językowej.

Autor: Administrator SIDROM
07.02.2024

Rewolucja we francuskich urzędach?

Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w urzędach we Francji.

W obliczu zmieniających się realiów rynku pracy, pojawiają się nowatorskie rozwiązania mające na celu zwiększenie produktywności oraz poprawienie jakości życia pracowników. Jednym z takich podejść, które zyskuje coraz większe uznanie, jest wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy. W szczególności Francja, pod przewodnictwem swojego Premiera, staje na czele tej innowacyjnej zmiany, zachęcając do eksperymentowania z krótszym tygodniem pracy w sektorze publicznym oraz obiecując towarzyszące temu podwyżki wynagrodzeń.

Kontekst Francuski Francuski rząd, dążąc do modernizacji sektora publicznego, rozważa zaimplementowanie 4-dniowego tygodnia pracy jako metody na zwiększenie efektywności urzędów oraz poprawę warunków pracy ich pracowników. Premier Francji argumentuje, iż skrócenie tygodnia pracy może przyczynić się do lepszego zbalansowania życia zawodowego i prywatnego, co z kolei może poprawić ogólny dobrostan społeczeństwa. Dodatkowo, zapowiedziane podwyżki mają być motywacją do podnoszenia kwalifikacji i zwiększenia zaangażowania w wykonywane obowiązki.

Założenia i oczekiwania. Założeniem 4-dniowego tygodnia pracy jest stworzenie bardziej elastycznego modelu zatrudnienia, który umożliwi pracownikom większą swobodę w organizacji własnego czasu. Oczekuje się, że taki system nie tylko przyczyni się do zwiększenia zadowolenia z pracy, ale także pozytywnie wpłynie na wydajność urzędów. Premier Francji ma nadzieję, że dzięki takim zmianom będzie możliwe przyciągnięcie nowych talentów do sektora publicznego, jak również zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą poszukiwać lepszych warunków pracy w sektorze prywatnym.

Wyzwania i możliwości Implementacja 4-dniowego tygodnia pracy w urzędach niesie za sobą szereg wyzwań. Przede wszystkim istnieje konieczność dopasowania harmonogramów pracy tak, aby nie doszło do obniżenia standardów obsługi obywateli. Urzędy będą musiały również zmierzyć się z wyzwaniem zapewnienia ciągłości pracy oraz reorganizacji procesów wewnętrznych. Niemniej jednak, ten pionierski krok otwiera również nowe możliwości, takie jak zmniejszenie stresu związanego z pracą, ograniczenie absencji oraz poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.

Perspektywy na przyszłość Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w urzędach we Francji może stać się wzorem dla innych krajów, które rozważają podobne reformy. W przypadku pozytywnych wyników takiego eksperymentu, można oczekiwać, że inne sektory gospodarki również zechcą podążać tą drogą, co może prowadzić do szerszej zmiany w sposobie myślenia o pracy i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

Podsumowanie Premier Francji stawia na innowacyjność i odwagę w podejściu do kształtowania rynku pracy. Wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w urzędach jest śmiałym, ale obiecującym krokiem w kierunku poprawy jakości życia pracowników oraz efektywności administracji publicznej. Jest to próba odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa oraz wyzwania ekonomiczne współczesnego świata. Czas pokaże, czy taka reforma przyniesie oczekiwane efekty i czy Francja będzie pionierem w globalnej transformacji rynku pracy.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/4-dniowy-tydzien-pracy-w-urzedach-Premier-Francji-zacheca-i-zapowiada-podwyzki-8687390.html

Autor: Administrator SIDROM
25.01.2024

Mandat drogowy - odwołanie

W przypadku otrzymania mandatu drogowego we Francji kierowcy mają prawo do odwołania się od decyzji organów ścigania. Proces ten jest formalny i wymaga ścisłego przestrzegania określonych procedur. Jak należy postępować, aby skutecznie odwołać się od mandatu we Francji?

** Zrozumienie powodów do odwołania**

Przed przystąpieniem do procesu odwoławczego, należy dokładnie zanalizować powody, dla których uważa się mandat za niesłuszny. Może to być na przykład błąd w identyfikacji pojazdu, nieprawidłowości w wystawieniu mandatu, czy też inne okoliczności łagodzące, takie jak nieprawidłowe oznakowanie drogi.

Jeżeli pojazd został sprzedany, odstąpiony, skradziony lub zniszczony bądź jeżeli ktoś posłużył się jego tablicami rejestracyjnymi lub  jeżeli w momencie popełnienia wykroczenia pojazd prowadził inny kierowca:

Należy wypełnić druk Formulaire de requ?te en exonération i wysłać go pod wskazany na wezwaniu do opłaty adres

W tych przypadkach, nie należy wnosić opłaty mandatu.

W każdym innym przypadku (inny powód), należy opłacić mandat.

** Terminy odwoławcze**
Zgodnie z francuskim prawem, od dnia doręczenia mandatu kierowca ma 45 dni na złożenie odwołania. Jest to termin niewzruszalny, a jego przekroczenie może skutkować utratą prawa do odwołania.

Formularz należy przesłać w ciągu 45 dni od daty wystawiania otrzymanego mandatu. Po upływie 4 miesięcy, jeżeli mandat nadal nie jest opłacony, urząd skarbowy rozpoczyna procedurę egzekwowania kary i informuje Prokuratora Republiki.

** Sposoby złożenia odwołania**

Odwołanie można złożyć na trzy sposoby: elektronicznie, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rządu francuskiego, listownie, wysyłając pismo na adres wskazany na mandacie, lub osobiście, udając się do odpowiedniego urzędu.

** Wymagane dokumenty**

Do odwołania należy dołączyć kopię mandatu oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą potwierdzić racje odwołującego się, takie jak zdjęcia, świadectwa świadków, czy dokumentacja techniczna pojazdu.

W celu odwołania należy wypełnić załączony formularz oraz przesłać wniosek pismem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na następujący adres :
 L?Officier du Minist?re Public
Contrôle Automatisé
CS 41101
35911 Rennes Cedex 9
France

Formularz można również wypełnić na stronie www.antai.fr. Należy zachować kopie formularza wniosku oraz wszystkich przesyłanych dokumentów.

**Treść odwołania**

W odwołaniu należy jasno i precyzyjnie wyłożyć argumenty przemawiające za anulowaniem mandatu. Ważne jest, aby odwołanie było zwięzłe, lecz jednocześnie zawierało wszystkie istotne informacje i dowody.

** Czekanie na decyzję**

Po złożeniu odwołania, należy cierpliwie czekać na odpowiedź. Francuskie organy mają obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu określonego czasu, jednakże w praktyce czas oczekiwania może być różny.

** Możliwe rezultaty**
Decyzja może być korzystna dla odwołującego się i skutkować anulowaniem mandatu, lub niekorzystna, co oznacza konieczność zapłaty grzywny. W niektórych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie odwołania jako częściowo zasadne i dokonanie redukcji wysokości mandatu.

** Dalsze kroki po otrzymaniu decyzji**

W przypadku odrzucenia odwołania, kierowca może zdecydować się na dalsze kroki prawne, w tym skierowanie sprawy do sądu. Należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami i czasem, dlatego warto przed podjęciem takiej decyzji skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie drogowym.

** Podsumowanie**

Odwołanie się od mandatu we Francji jest prawem każdego kierowcy. Aby proces ten miał szansę zakończyć się sukcesem, niezbędne jest dokładne przygotowanie się i przestrzeganie wszystkich wymienionych kroków. Pomimo że procedura może wydawać się skomplikowana, prawidłowo przeprowadzone odwołanie daje szansę na uniknięcie niesłusznej grzywny.

Autor: Administrator SIDROM
25.01.2024

Nowy znak drogowy we Francji

We Francji wprowadzono nowy znak drogowy!

 

Niezastosowanie się do nowego znaku na europejskich autostradach może uszczuplić portfel nawet o 600 zł. Biały romb na niebieskim tle to kolejny piktogram, który może zaskoczyć polskich kierowców. Jego znaczenie jest trudne do odszyfrowania na pierwszy rzut oka.

Biały romb na niebieskim tle to u nich zupełna nowość. Według francuskiego taryfikatora mandatów niezastosowanie się do niego kosztuje 135 euro, czyli w przeliczeniu prawie 600 zł. Na razie na stosowanie takiego oznaczenia w Europie zdecydowała się tylko Francja.

Biały romb na niebieskim tle. Kogo dotyczy nowy znak?

 

Pierwsze miejsca, w których pojawił się ten znak, to obwodnice miast Grenoble, Lyon, Nantes i niektóre trasy w Paryżu. Według informacji przekazanych przez francuską stację radiową France Bleu już wkrótce pojawi się także na drogach szybkiego ruchu w innych regionach Francji.

O czym informuje biały romb na niebieskim tle? O specjalnych pasach ruchu zarezerwowanych dla taksówek i autobusów, a także pojazdów uprzywilejowanych i elektrycznych.

Po co ten znak?

 

Takim rozwiązaniem Francja promuje tzw. carpooling, który jest nie tylko przejawem dbałości o środowisko, ale też świetnym sposobem na korki. Im więcej osób zostawi swoje auta przed domem, tym lepiej dla planety i płynności ruchu.

Autor: Administrator SIDROM
17.01.2024

Biurokracja

Czy Francja tonie w papierach? Oto, co musisz wiedzieć o biurokracji!

Biurokracja we Francji jest tematem, który wywołuje wiele emocji. Dla niektórych to symbol stabilności i porządku, dla innych ? źródło frustracji i niekończących się formalności.

- Wielopoziomowa struktura administracyjna: Francja słynie z rozbudowanego systemu administracyjnego, który może przytłaczać swoją złożonością. Zrozumienie, jak funkcjonuje lokalna, regionalna i krajowa biurokracja, jest kluczem do sprawnego załatwiania spraw  - Waga dokumentów: Francuzi przywiązują dużą wagę do dokumentów i ich właściwego wypełnienia. To, co w innych krajach załatwisz ustnie lub online, we Francji może wymagać złożenia stosownego papierowego formularza.

- Czas oczekiwania: Bywa, że procedury administracyjne we Francji potrafią się znacznie wydłużyć. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń może być wyzwaniem dla cierpliwości.

- Cyfryzacja na ratunek: Rząd francuski dąży do uproszczenia procedur poprzez cyfryzację. Coraz więcej spraw można załatwić online, co jest wielką ulgą dla obywateli i przedsiębiorców.

- Porady dla obcokrajowców: Osoby przybywające do Francji powinny uzbroić się w cierpliwość i dokładnie zapoznać się z wymaganiami administracyjnymi. Pomoże to uniknąć wielu nieprzyjemności i nieporozumień.

Biurokracja we Francji nie musi być twoim wrogiem! Pomożemy Ci skutecznie poruszać się po francuskim labiryncie formalności. Napisz wiadomość sidrom.przedstawicielstwo@gmail.com , dowiedz się więcej o tym, jak uporać się z biurokratycznymi wyzwaniami we Francji. Nie daj się przytłoczyć ? działaj świadomie!

Autor: Administrator SIDROM
11.10.2023

Układy zbiorowe pracy dotyczące pracowników delegowanych we Francji.

Układ zbiorowy pracy w rozumieniu prawa francuskiego jest tekstem wypracowanym w toku negocjacji zbiorowych przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcami, który :

?  określa warunki zatrudnienia, pracy, szkoleń zawodowych oraz gwarancje społeczne ; dokument taki jest określany mianem układu zbiorowego, bowiem dotyczy wszystkich tych kwestii

?  jeżeli dotyczy jednej z ww. kwestii, jest nazywany porozumieniem zbiorowym

Treści dotyczące pracowników delegowanych to wyłącznie porozumienia i układy w wersji poszerzonej, jeśli w świetle rozporządzenia ministra pracy o rozszerzeniu ich stosowania odnoszą się one do wszystkich przedsiębiorstw z danej branży.

Ustalenie właściwego układu zbiorowego :

Właściwy układ zbiorowy jest określany w zależności od czynności wykonywanych przez pracownika delegowanego w czasie jego pracy we Francji. Oznacza to, że w oparciu o pracę wykonaną przez pracownika delegowanego w jego miejscu pracy we Francji, właściwym układem zbiorowym jest układ mający zastosowanie do pracowników francuskich zatrudnionych przez przedsiębiorstwo, którego zasadnicza działalność jest taka sama jak wykonana przez pracownika delegowanego we Francji.

Po ustaleniu właściwego układu zbiorowego, postanowienia tego układu będą miały zastosowanie pod dwoma warunkami :

?  Musi zostać wydane rozporządzenie o rozszerzeniu jego stosowania, aby układ ten mógł zostać uznany za mający ogólne zastosowanie, a tym samym odnoszący się do pracownika delegowanego

?  Postanowienia układu muszą dotyczyć jednej z jedenastu branż wymienionych w art. L. 1262-4 kodeksu pracy (?branż głównych?) w przypadku pracowników delegowanych od mniej niż trzynastu miesięcy.

Odniesienia do właściwego układu zbiorowego

1. Przede wszystkim można wejść do bazy danych układów zbiorowych.

2. Można wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie układu lub porozumienia zbiorowego mającego zastosowanie w Państwa sytuacji, do jednej z organizacji związkowych w branżach zawodowych we Francji : https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale

3. Można także uzyskać dostęp do pełnego tekstu układu lub porozumienia zbiorowego odnoszącego się do Państwa przedsiębiorstwa i sytuacji, wyszukując go za pomocą słowa kluczowego w witrynie ?Légifrance?.

Autor: Administrator SIDROM
05.10.2023

Przestrzeganie wysokości minimalnego wynagrodzenia we Francji

Zleceniodawcy i wykonawcy są odpowiedzialni za przestrzeganie aktualnie obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia przez ich kontrahentów, podwykonawców (bezpośrednich i pośrednich) oraz kontrahentów ich podwykonawców. Zleceniodawca lub wykonawca, którego funkcjonariusz organu kontrolnego powiadomił o nieprzestrzeganiu wysokości minimalnego wynagrodzenia (ustawowej lub umownej) w przypadku pracowników oddelegowanych przez jednego z tych świadczeniodawców, powinien wezwać jego samego oraz jego bezpośredniego zleceniodawcę, do niezwłocznego uregulowania takiego stanu rzeczy.

Pracodawca oddelegowujący pracowników i ? ewentualnie ? zleceniodawca, będący kontrahentem tego ostatniego, w terminie siedmiu dni informują zleceniodawcę lub wykonawcę o środkach podjętych w celu uregulowania dotychczasowego stanu rzeczy. Wykonawca lub zleceniodawca informuje funkcjonariusza organu kontrolnego o biegu nadanym sprawie (lub o braku działań) po upływie tego terminu.

W przypadku nieuregulowania zgłoszonej sytuacji, zleceniodawca lub wykonawca, o ile któryś z nich nie wypowie umowy o świadczenie usług, będzie zobowiązany solidarnie, razem z pracodawcą pracownika, do zapłaty wynagrodzeń i należności dla każdego oddelegowanego pracownika, jak również ? w przypadku gdy ów pracownik podlega pod francuski system zabezpieczenia społecznego ? do dokonania wpłaty należnych składek i opłat społecznych do instytucji zajmujących się ich poborem. W przypadku niezapłacenia minimalnego wynagrodzenia przez pracodawcę, zleceniodawcę lub wykonawcę, funkcjonariusz organu kontrolnego na piśmie informuje odpowiednich pracowników, że mogą zwrócić się do Sądu Pracy w celu odzyskania należnych kwot.

Temu obowiązkowi podlegają wszyscy zleceniodawcy i wykonawcy prywatni i publiczni (z wyjątkiem osób prywatnych, które zawierają umowę na użytek osobisty lub najbliższej rodziny).

Sankcje

Częściowy lub całkowity brak zapłaty minimalnego wynagrodzenia (w wysokości ustawowej lub ustalonej umownie) może poza tym skutkować zawieszeniem przez DIRECCTE świadczenia usług w obrocie międzynarodowym maksymalnie na miesiąc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat minimalnego wynagrodzenia, do którego ma prawo pracownik oddelegowany we Francji oraz innych czynników wpływających na kwotę wynagrodzenia pracownika, skontaktuj się z nami ww.sidrom.net.

Odnośniki do podstaw prawnych :

? Obowiązek czuwania nad wysokością wynagrodzenia minimalnego : artykuł L.3245-2 Kodeksu pracy, artykuły R1263-15 do 19.

? Zawieszenie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym : L. 1263-4-1

Autor: Administrator SIDROM
28.09.2023

Obowiązki zleceniodawców i wykonawców we Francji w przypadku oddelegowania pracowników

Zleceniodawcy i wykonawcy korzystający z usług przedsiębiorstw mających siedzibę poza Francją i oddelegowujących pracowników do Francji mają pewne obowiązki, zwłaszcza takie jak obowiązek czujności w różnych aspektach.

Zleceniodawcy i wykonawcy korzystający z usług przedsiębiorstw mających siedzibę poza Francją i oddelegowujących pracowników do Francji mają pewne obowiązki, zwłaszcza takie jak obowiązek czujności w różnych aspektach.

Wszystkie obowiązki właściwe dla zleceniodawców i wykonawców stosuje się do również do przedsiębiorstw użytkujących pracowników tymczasowych oddelegowanych, wysłanych przez agencje pracy tymczasowej mające siedziby poza Francją.

Analogicznie, zakłady lub przedsiębiorstwa przyjmujące pracowników oddelegowanych wewnątrz grupy podlegają temu samemu obowiązkowi czujności.

Uwaga ! O ile nie podano inaczej, termin ?zleceniodawca? będzie oznaczał również ?wykonawcę?, jeśli chodzić będzie o jego stosunek z bezpośrednim kontrahentem. 

Sporządzanie deklaracji o oddelegowaniu i wyznaczeniu przedstawiciela

Bezpośrednia umowa ze świadczeniodawcami

Przed rozpoczęciem oddelegowania zleceniodawca powinien sprawdzić, czy świadczeniodawca, z którym bezpośrednio zawarł umowę i który deleguje swoich pracowników do Francji, należycie spełnił wstępne obowiązki ciążące na nim w zakresie oddelegowania (przekazanie Inspekcji pracy przez platformę internetową SIPSI Deklaracji przed oddelegowaniem, w której wskazano przedstawiciela przedsiębiorstwa we Francji).

Zleceniodawca musi więc zwrócić się do swojego kontrahenta z prośbą o przekazanie mu ? przed rozpoczęciem oddelegowania pracowników do Francji ? potwierdzenia wysłania Deklaracji przed oddelegowaniem. Może on wystosować tę prośbę przez platformę internetową SIPSI.

Temu obowiązkowi podlegają wszyscy zleceniodawcy i wykonawcy prywatni i publiczni, z wyjątkiem osób prywatnych, które zawierają umowę na użytek osobisty lub najbliższej rodziny (współmałżonek, konkubent, zstępni lub wstępni).

Jeśli zleceniodawca nie doprowadzi do przekazania mu przez świadczeniodawcę, z którym bezpośrednio zawarł umowę, potwierdzenia wysłania Deklaracji, jest on zobowiązany do złożenia deklaracji na platformie internetowej SIPSI w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia oddelegowania.

Oczywiście jak zawsze od każdej reguł są wyjątki, które jednak muszą być dobrze umotywowane. 

Jeśli jesteście zainteresowani wyjątkami zapraszamy do kontaktu.

Autor: Administrator SIDROM
14.09.2023

Część 6 Delegowanie pracowników do Francji

CZĘŚĆ 6

Agencja pracy tymczasowej (APT)

Agencje pracy tymczasowej mające siedzibę poza Francją i udostępniające pracowników tymczasowych przedsiębiorstwu użytkującemu we Francji, poza obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorstwach, które oddelegowują swoich pracowników do Francji, podlegają również następującym obowiązkom specjalnym, które odpowiadają szczegółowym przepisom prawa na temat pracy tymczasowej we Francji i które stosują się do agencji pracy tymczasowej mających siedzibę we Francji.

Przestrzeganie francuskich przepisów szczegółowych dotyczących pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej mające siedzibę poza Francją, które udostępniają swoich pracowników tymczasowych francuskim przedsiębiorstwom użytkującym, muszą stosować wszystkie francuskie przepisy dotyczące pracy tymczasowej (zob. : Przepisy dotyczące umowy o pracę tymczasową), w szczególności :

? zasady dotyczące dozwolonych przypadków korzystania z rozwiązania w postaci pracy tymczasowej,

? zasady dotyczące umów zlecenia zawieranych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem,

? zasady dotyczące umów o udostępnienie zawieranych między agencją pracy tymczasowej a przedsiębiorstwem użytkującym (z obowiązkowymi wzmiankami wymienionymi w artykule L. 1251-43 Kodeksu pracy).

Pracownicy tymczasowi oddelegowani do Francji korzystają z tych samych praw ustawowych i umownych co pozostali pracownicy zaangażowani w przedsiębiorstwie użytkującym, i to zarówno pod względem czasu trwania pracy, zbiorowego wyposażenia (transport, wyżywienie, bony na jedzenie, prysznice, szatnie itp.), jak i wynagrodzenia (ma ono być co najmniej równe z wynagrodzeniem, które pobierałby pracownik przedsiębiorstwa użytkującego o równoważnych kwalifikacjach i na równoważnym stanowisku), co znaczy, że :

? przysługuje im dodatek z tytułu zakończenia świadczenia pracy, przy czym wyjątkiem są tu pracownicy tymczasowi posiadający umowę na czas nieokreślony w państwie ich pochodzenia,

? muszą być wymienieni w jednolitym rejestrze personelu francuskiego przedsiębiorstwa użytkującego,

? muszą być uwzględnieni w ogólnej liczbie zatrudnionych we francuskim przedsiębiorstwie użytkującym.

Sankcje

W przypadku nieprzestrzegania tych przepisów Inspekcja Pracy sporządza stosowny protokół. Agencja pracy tymczasowej podlega wówczas karze grzywny w wymiarze 3750 EUR (w razie recydywy podlega ona karze 7000 EUR i 6 miesięcy pozbawienia wolności).

Dodatkowe dokumenty okazywane w razie kontroli

Do ogólnej listy dokumentów okazywanych Inspekcji w języku francuskim w razie kontroli, należy dodać następujące pozycje :

? dokument poświadczający uzyskanie gwarancji finansowej (lub dowód równoważnego zabezpieczenia w państwie pochodzenia),

? dokumenty zawierające obowiązkowe wzmianki dotyczące umowy zlecenia i udostępnienia.

Gwarancje finansowe

Tak jak każda agencja pracy tymczasowej prowadząca działalność we Francji, tak samo agencja pracy tymczasowej mająca siedzibę za granicą winna wykazać gwarancję finansową ustanowioną w celu zabezpieczenia wypłat wszystkich wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników oddelegowanych, należnych im przez cały okres oddelegowania na terytorium Francji na wypadek niemożności świadczenia z jej strony.

Gwarancja finansowa wynika ze zobowiązania w formie poręczenia ustanowionego przez firmę udzielającą gwarancji wzajemnych lub instytucję udzielającą gwarancji zbiorowych, ewentualnie towarzystwo ubezpieczeniowe, lub bank, lub instytucję finansową mającą siedzibę na terenie Francji, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i uprawnioną do udzielania poręczeń i prowadzenia działalności na terytorium Francji.

Gwarancja finansowa ustanowiona za granicą winna zawierać nazwę przedsiębiorstwa będącego gwarantem, jego adres, datę wejścia gwarancji w życie oraz termin jej wygaśnięcia. Powinna ona również zawierać nazwę agencji pracy tymczasowej oraz kwotę będącą przedmiotem gwarancji. Ta kwota powinna pokrywać wszystkie wynagrodzenia, dodatki i należności dla pracowników tymczasowych oddelegowanych na terytorium Francji, w tym również ewentualny dodatek z tytułu zakończenia świadczenia pracy, oraz należność za niewykorzystany urlop.

Dwa egzemplarze dowodu uzyskania tej gwarancji finansowej należy dostarczyć przedsiębiorstwu użytkującemu.

We wszystkich dokumentach dotyczących agencji pracy tymczasowej (umowy o udostępnienie oraz umowy zlecenia) należy obowiązkowo podawać dane dotyczące gwarancji finansowej, jak również obowiązkowy zakres zabezpieczenia (zapłata wynagrodzeń i dodatków do nich, zapłata innych stosownych należności).

Gwarancje uzyskane od przedsiębiorstw mających siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii uważa się za równoważne, o ile zapewniają oddelegowanym pracownikom tymczasowym ten sam poziom ochrony co gwarancja finansowa, która powinna być uzyskana przez francuską agencję pracy tymczasowej.

    Sankcje

W przypadku braku gwarancji finansowej Inspekcja pracy sporządza stosowany protokół. Agencja pracy tymczasowej podlega wówczas karze grzywny w wysokości 3750 EUR.

Autor: Administrator SIDROM
11.09.2023

Delegowanie pracowników część V

5- Obowiązek pracodawcy względem Inspekcji pracy w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów dotyczących oddelegowanych pracowników i prowadzonej przez niego działalności

Inspekcja pracy jest organem kontrolnym, którego główne zadanie polega na pilnowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy we Francji.

Inspektor pracy ma prawo wejścia do zakładu oraz lokali, gdzie pracownicy zdalni wykonują pracę, jak również do miejsc zbiorowego zakwaterowania pracowników (z wyjątkiem pracy zdalnej wykonywanej w lokalach mieszkalnych, chyba że zajmujące je osoby wyrażą na to zgodę). Ma on prawo przepytania pracowników (i każdej osoby, która znajduje się na miejscu kontroli) w celu zebrania danych osobowych (tożsamość, miejsce zamieszkania itp.) oraz informacji na temat warunków pracy i oddelegowania.

W przypadku stwierdzenia popełnienia przestępstwa może sporządzić protokół, który zostanie potem przekazany prokuratorowi. Może również stwierdzić uchybienie obowiązkom dotyczącym oddelegowania i zaproponować właściwemu dyrektorowi regionalnemu grzywnę administracyjną. Informuje on wspomnianą osobę o zdarzeniach mogących stanowić przestępstwo karne i podlegających karze grzywny administracyjnej, jak również o grożących jej sankcjach.

Poza tym ogólnym obowiązkiem, aby umożliwić Inspekcji pracy weryfikację przestrzegania zasad oddelegowania, istnieje obowiązek niezwłocznego przedstawienia na żądanie tejże Inspekcji pracy wskazanych w Kodeksie pracy dokumentów w języku francuskim (z kwotami przeliczony mi na euro).

Dokumenty przetłumaczone na język francuski, które muszą być przechowywane i niezwłocznie przedłożone

1- Dokumenty dotyczące sytuacji pracowników oddelegowanych

Pracodawca lub jego przedstawiciel ma obowiązek przechowywania i niezwłocznego okazania Inspekcji pracy wymienionych poniżej dokumentów, które zawierają informacje dotyczące pracowników oddelegowanych.

a) Niezależnie od czasu trwania oddelegowania należy przechowywać następujące dokumenty :

? każdy dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia,

? wykaz przepracowanych godzin, w którym wyszczególniono początek, koniec i czas trwania pracy każdego pracownika w danym dniu,

? dokument poświadczający ?równoważne? badanie medyczne w kraju pochodzenia,

? ewentualne zezwolenie na pracę umożliwiające pracownikowi będącemu obywatelem państwa trzeciego prowadzenie działalności we Francji

ORAZ

b) w przypadku oddelegowania na co najmniej miesiąc :

rozliczenia wynagrodzenia każdego pracownika oddelegowanego lub równoważny dokument poświadczający wynagrodzenie i zawierający następujące informacje :

1. wynagrodzenie ;

2. okres i godziny pracy, do których odnosi się wynagrodzenie, z rozróżnieniem między godzinami pracy wynagradzanymi według normalnej stawki a godzinami pracy obejmującymi dodatek ;

3. urlop i dni wolne od pracy oraz związane z nimi składniki wynagrodzenia ;

4. zasady odprowadzania składek do kas urlopów i ubezpieczenia przestojów w pracy związanych z niesprzyjającą pogodą, stosownie do przypadku ;

5. W stosownych przypadkach, tytuł branżowego układu zbiorowego pracy mający zastosowanie do pracownika.

LUB

c) w przypadku oddelegowania trwającego krócej niż miesiąc

Każdy dokument poświadczający przestrzeganie wysokości minimalnego wynagrodzenia.

2- Dokumenty dotyczące przedsiębiorstwa, które oddelegowuje pracownika

Pracodawca lub jego przedstawiciel ma obowiązek przechowywania i niezwłocznego okazania Inspekcji pracy wymienionych poniżej dokumentów wykazujących, że przedsiębiorstwo, które oddelegowuje pracowników, rzeczywiście prowadzi główną część działalności w państwie, w którym ma siedzibę.

? Kiedy jest to treścią danego dokumentu ? umowa o pracę lub jakikolwiek równoważny dokument poświadczający zwłaszcza miejsce rekrutacji pracownika,

? każdy dokument poświadczający prawo właściwe dla umowy wiążącej pracodawcę i kontrahenta mającego siedzibę na terenie kraju,

? każdy dokument potwierdzający liczbę zrealizowanych umów, wysokość obrotów osiągniętych przez przedsiębiorstwo w kraju, w którym znajduje się jego siedziba, oraz we Francji.

Jeśli przedsiębiorstwo ma siedzibę poza granicami Unii Europejskiej, dokument poświadczający uregulowanie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników, tj. w ramach oddelegowania stosownie do międzynarodowej konwencji o zabezpieczeniu społecznym zawartej z Francją albo ? w przypadku braku właściwej konwencji ? poświadczenie złożenia deklaracji dotyczącej zabezpieczenia społecznego, wystawione przez Krajowe Centrum Firm Zagranicznych i nie starsze niż sześć miesięcy.

Te dokumenty powinny być przechowywane na terytorium Francji (w miejscu pracy lub, w przypadku braku takiej fizycznej możliwości, w każdym innym miejscu dostępnym dla przedstawiciela), chyba że istnieją warunki umożliwiające natychmiastowy dostęp i wgląd do nich z Francji (na przykład dostęp zdalny przez stronę internetową). W praktyce dokumenty te mogą być przekazane funkcjonariuszowi organu kontrolnego w postaci papierowej lub elektronicznej.

    Sankcje

    1) Niedopełnienie obowiązku okazania tych dokumentów przetłumaczonych na język francuski podlega karze grzywny administracyjnej, która może wynieść maksymalnie 4000 EUR na każdego oddelegowanego pracownika (8000 EUR w przypadku recydywy popełnionej w ciągu dwóch lat), a łączny wymiar kary nie może przekroczyć kwoty 500 000 EUR.

    2) Organ władzy administracyjnej, tj. DIRECCTE, może podjąć decyzję o zawieszeniu wykonywania świadczenia usług maksymalnie przez miesiąc w sytuacji, gdy pracodawca nie okazuje Inspekcji pracy dokumentów przetłumaczonych na język francuski, które miały posłużyć do kontroli przestrzegania wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia, minimalnego dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz maksymalnego czasu pracy w ciągu doby i tygodnia. Tak będzie w przypadku, gdy celowo okazuje on dokumenty zawierające błędne informacje.

    3) Utrudnianie agentowi organu kontrolnego Inspekcji pracy wykonywania obowiązków stanowi występek podlegający karze pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku oraz karze grzywny w wymiarze 37 500 EUR.

Autor: Administrator SIDROM
06.09.2023

Delegowanie pracowników część III i IV

3 - Karta identyfikacji zawodowej w sektorze budownictwa i robót publicznych (BTP)

Każdy pracodawca, którego pracownicy - choćby okazjonalnie, dodatkowo lub drugoplanowo - kierują pracami budowlanymi i robotami publicznymi lub je organizują, jest zobowiązany do wnioskowania dla tych pracowników o Kartę identyfikacji zawodowej, nazywaną ?kartą BTP?.

W celu uzyskania tej karty pracodawca, przed oddelegowaniem i dla każdego z pracowników oddelegowanych, składa wniosek do Związku Francuskich Kas (fr. UCF, organ zarządzający kartami) na platformie internetowej. Pracodawca składa tę deklarację po złożeniu deklaracji delegowania za pośrednictwem serwisu zdalnego SIPSI. W związku z tym numer deklaracji delegowania automatycznie pobiera informacje uprzednio wprowadzone w serwisie zdalnym SIPSI. Przed złożeniem deklaracji w celu złożenia wniosku o wydanie karty pracodawca informuje pracownika o przekazaniu dotyczących go danych osobowych do UCF. Pracodawca musi również przedstawić pracownikowi dokument informacyjny dotyczący mających zastosowanie francuskich przepisów prawa pracy, który jest dostępny na stronie internetowej UCF.

W sytuacji, gdy pracownik oddelegowany jest tymczasowo zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej mającą siedzibę poza Francją :

? deklaracja przed oddelegowaniem jest zawsze składana przez pracodawcę, agencję pracy tymczasowej,

? Z kolei wniosek o wydanie karty BTP jest składany nie przez pracodawcę, ale przez przedsiębiorstwo użytkujące, niezależnie od tego, czy ma ono siedzibę we Francji czy poza nią (np. oddelegowanie w przedsiębiorstwie użytkującym mającym siedzibę poza Francją, które wysyła danego pracownika do Francji w celu wykonania jakiegoś zadania). Stosowny wniosek jest wówczas składany bezpośrednio on-line na stronie dotyczącej karty BTP przez przedsiębiorstwo użytkownika.

Karta identyfikacji zawodowej pracowników sektora budownictwa i robót publicznych : artykuł L. 8291-1 Kodeksu pracy

Przypadek pracowników oddelegowanych : artykuł R. 8293-2 Kodeksu pracy.

4- Przystąpienie do kasy urlopów i ubezpieczenia przestojów w pracy związanych z niesprzyjającą pogodą

Pracodawca mający siedzibę poza Francją i należący do sektora budownictwa i robót publicznych (BTP) lub do sektora rozrywkowo-artystycznego (to znaczy taki, który do pracowników oddelegowanych, z uwagi na działalność wykonywaną przez nich we Francji, stosuje francuskie układy zbiorowe i rozszerzone porozumienia branżowe dotyczące sektora BTP i sektora rozrywkowo-artystycznego) ma obowiązek przystąpienia do kas urlopów właściwych dla tych profesji i opłacania w nich składek dla pracowników. Pracodawcy z sektora budownictwa i robót publicznych muszą również opłacać składki na poczet należności dla pracowników w razie niesprzyjających warunków pogodowych.

Warto dodać, że utworzono również kasy urlopowe dla pracowników przedsiębiorstw przewozów drogowych oraz dokerów.

Kasy urlopowe umożliwiają zarządzanie należnościami z tytułu urlopu i wypłacanie ich pracownikom. Kasa urlopowa ? w miejsce pracodawców ? wypłaca [pracownikom] stosowne należności, które są finansowane ze składek odprowadzanych przez zrzeszonych w niej pracodawców.

Niemniej z tego obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa oddelegowujące pracowników, które mogą udowodnić, że przynależą już do jakiejś kasy lub do równoważnego systemu w kraju ich pochodzenia, zarówno w kwestii urlopów, jak i ubezpieczenia od niesprzyjających warunków pogodowych dla sektora budownictwa i robót publicznych.

Sankcje karne

W przypadku nieprzestrzegania obowiązku przynależności do kasy urlopowej pracodawcy grozi popełnienie występku 5. stopnia w liczbie odpowiadającej liczbie pracowników oddelegowanych w omawianej sytuacji.

Wyjątki

Z przynależności do kas zwolnione są :

? Przedsiębiorstwa BTP mające siedziby w Niemczech, Austrii i Włoszech, na mocy ramowych konwencji zawartych z francuskimi kasami urlopowymi. Te przedsiębiorstwa powinny zgłosić pracowników oddelegowywanych do Francji do odpowiednich kas w kraju ich siedziby i przekazać stosowną deklarację do właściwej francuskiej kasy urlopowej.

? Przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w jednym z państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, o ile wykażą, że pracownicy delegowani przez nich do Francji korzystają przez okres oddelegowania na równoważnych zasadach co najmniej z takich samych praw jak te, które przewiduje ustawodawstwo francuskie. Kiedy te przedsiębiorstwa są zrzeszone w instytucji odpowiadającej kasie urlopów (jak również przynależą do systemu ubezpieczenia przestojów w pracy związanych z niesprzyjającą pogodą w sektorze BTP) w kraju, w którym mają one siedzibę, muszą wykazać, że na dzień rozpoczęcia wykonywania świadczenia nie miały żadnych nieuregulowanych zobowiązań względem tej instytucji i że kontynuowały opłacanie składek w okresie tymczasowego oddelegowania.

Autor: Administrator SIDROM
30.08.2023

Delegowanie pracowników część II

Wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Francji

Przedsiębiorstwo ma obowiązek wyznaczyć swojego przedstawiciela przebywającego na terytorium Francji przez okres wykonywania świadczenia, który będzie w imieniu pracodawcy dopełniał spoczywających na nim obowiązków.

Wyznaczenie przedstawiciela stanowi deklaracja złożona na internetowym portalu SIPSI. Wyznaczenie przedstawiciela zawiera następujące informacje przetłumaczone na język francuski :

- nazwisko lub nazwę firmy oraz jeśli jest on specjalnie wyznaczonym, upoważnionym w tym celu przedstawicielem, numer SIRET,

  dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu) ;

- wskazanie miejsca przechowywania na terytorium kraju lub zasad regulujących dostęp do dokumentów, które muszą być przechowywane do dyspozycji inspektorów.

Wcześniej jednak przedsiębiorstwo, które oddelegowuje pracowników, powinno uzyskać zgodę wybranej osoby na objęcie przez nią funkcji przedstawiciela.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa - jego rola i zakres odpowiedzialności

Przedstawiciel przedsiębiorstwa oddelegowującego pracowników do Francji przez cały okres oddelegowania ma zapewniać pośrednictwo z funkcjonariuszami organu kontrolnego Inspekcji Pracy (ale również policji sądowej, organów podatkowych, celnych, instytucji zabezpieczenia społecznego) oraz przechowywać do dyspozycji funkcjonariuszy organów kontrolnych niektóre dokumenty, które ewentualnie im przekaże w postaci papierowej lub elektronicznej.

Sankcje administracyjne

W przypadku niewyznaczenia przedstawiciela, pracodawcy grozi kara grzywny, która może wynieść maksymalnie 4000 EUR na każdego oddelegowanego pracownika (8000 EUR w przypadku recydywy popełnionej w ciągu dwóch lat), a łączny wymiar kary nie może przekroczyć kwoty 500 000 EUR (artykuł L. 1264-3 Kodeksu pracy).

Autor: Administrator SIDROM
25.08.2023

Delegowanie pracowników część I

Czy wiecie jak poprawnie delegować pracowników do Francji?

Dla przypomnienia w poszczególnych postach przedstawimy stanowisko francuskiej Inspekcji Pracy w tym zakresie delegowania.

Poszczególne posty będą dotyczyły zagadnień:

1 - Deklaracja przed oddelegowaniem pracowników do Francji

2- Wyznaczenie przedstawiciela

3 ? Karta identyfikacji zawodowej obowiązująca w sektorze budownictwa i robót publicznych

4 - Przystąpienie do kasy urlopów i ubezpieczenia przestojów w pracy związanych z niesprzyjającą pogodą dla branży budownictwa i robót publicznych oraz dla branży rozrywkowo-artystycznej

5 ? Obowiązek przechowywania i udostępniania Inspekcji pracy przez pracodawcę dokumentów dotyczących oddelegowanych pracowników i prowadzonej działalności

6 ? Obowiązki po stronie agencji pracy tymczasowej (gwarancje finansowe)

Część I

1- Deklaracja przed oddelegowaniem pracowników do Francji

Pracodawca delegujący pracowników, jeszcze przed rozpoczęciem przez nich świadczenia pracy we Francji, powinien złożyć tzw. Deklarację przed oddelegowaniem w Inspekcji pracy właściwej dla miejsca wykonywania świadczenia ; deklarację składa przez portal internetowy SIPSI. Jeżeli usługa świadczona jest w więcej niż jednym miejscu, kieruje się ją do Inspekcji Pracy w miejscu, w którym jest wykonywana.

W przypadku odwołania oddelegowania lub zmiany pierwotnej daty oddelegowania pracodawca zobowiązany jest do unieważnienia lub skorygowania swojej delegacji delegowania za pośrednictwem serwisu zdalnego SIPSI.

Ponadto w przypadku gdy czas trwania oddelegowania przekracza 12 miesięcy, pracodawca, który zamierza odstąpić od stosowania statusu pracownika oddelegowanego długoterminowo (zob. zakładka ?Prawa oddelegowanych pracowników?) na okres nie dłuższy niż 6 dodatkowych miesięcy, wypełnia ? za pośrednictwem serwisu zdalnego SIPSI ? deklarację oddelegowania pracowników, których to dotyczy, wskazując czas trwania zamierzonego odstępstwa i jego uzasadnienie (np. opóźnienie na miejscu spowodowane niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, niedostarczenie wymaganego sprzętu itp.). Należy tego dokonać przed upływem 12 miesięcy oddelegowania. W przeciwnym razie, począwszy od 13.miesiąca, zastosowanie będą miały wszystkie warunki zatrudnienia ustawowe i umowne (powszechnie stosowane układy zbiorowe), mające zastosowanie do pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorstwa z siedzibą we Francji, z wyjątkiem tych, które dotyczą zawarcia i rozwiązania umowy o pracę i dodatkowych pracowniczych programów emerytalnych (art. L. 1262-4 II Kodeksu pracy). W przypadku zastąpienia pracownika oddelegowanego przez innego pracownika oddelegowanego na tym samym stanowisku pracy, okres 12 miesięcy zostaje osiągnięty, gdy łączny czas trwania pracy pracowników oddelegowanych zatrudnionych kolejno na tym samym stanowisku (to samo zadanie w tym samym miejscu) wynosi 12 miesięcy.

Sankcje administracyjne

W przypadku niezłożenia Deklaracji przed oddelegowaniem pracownika na portalu SIPSI pracodawcy grozi kara grzywny, której wysokość może wynieść maksymalnie 4000 EUR na każdego oddelegowanego pracownika (8000 EUR w przypadku recydywy popełnionej w ciągu dwóch lat), a łączny wymiar kary nie może przekroczyć kwoty 500 000 EUR (artykuł L. 1264-3 Kodeksu pracy).

Istnieją oczywiście pewne wyjątki w powyższych przepisach, które zdarza sie, że ratują "pieniądze" naszym "spóźnionym Klientom. 

Autor: Administrator SIDROM
24.08.2023

Firma we Francji? Dlaczego TAK

Założenie firmy we Francji

Wielu naszych Klientów decyduje się na założenie firmy we Francji. 

Dlaczego?

Firma polska wykonując w trybie ciągłym lub regularnym usługi na terenie Francji, co z oczywistych powodów bywa często znacznie bardziej opłacalne niż wykonywanie tych samych usług w Polsce, jest bardzo często narażona na liczne kontrole lub wręcz na wykluczenie z udziału w postępowaniu z powodu braku określonych w postępowaniu dokumentów. Są to praktyki dość częste wśród zamawiających firm francuskich, kiedy wśród wymagań udziału w postepowaniu określone sa dokumenty, które moze posiadac jedynie firma z siedziba na terenie Francji. Jednak wielu przedsiębiorców obawia się przeniesienia swojej dzialności na teren Francji z uwagi na potrzebę znajomości języka francuskiego i nieznajomości przepisów. Nasi Klienci nie musza się o to obawiać, bo zjamujemy się każdym aspektem od strony administracyjnej, księgowej i prawnej na terenie Francji dlatego chętnie decydują się na ten krok.

Otwierając firmę we Francji mają oni do wyboru kilka możliwości, które przedstawiamy dla przypomnienia poniżej.

Podział spółek prawa handlowego we Francji

Spółki kapitałowe:

- Société ? Responsabilité Limitée ? SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

- Société par Actions Simplifiée ? SAS (uproszczona spółka akcyjna)

- Société Anonyme ? SA (spółka akcyjna)

- Société en Commandite par Actions ? SCA (spółka komandytowo-akcyjna)

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, podobnie jak w Polsce, są najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności. Spośród spółek kapitałowych największą popularnością cieszy się SAS ? zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. stanowiła ona około 63 % nowo zakładanych spółek. Jednocześnie zauważalny jest spadek popularności SARL ? w 2015 r. stanowiły one ok. 49% nowo zakładanych spółek, w 2019 r. liczba ograniczyła się do 34 %. Forma spółki akcyjnej, pomimo że do jej założenia wystarczy dwóch akcjonariuszy, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne jest rzadko wybierana.

Spółki osobowe:

- Société en Nom Collectif - SNC (spółka jawna)

- Société en Commandite Simple - SCS (spółka komandytowa)

Spółki osobowe

Spółki osobowe odgrywają niewielką rolę we francuskim życiu gospodarczym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ewentualne korzyści podatkowe wynikające z tego, że to wspólnicy są podatnikami od dochodów spółki, są możliwe do uzyskania, przy spełnieniu odpowiednich warunków, również w spółkach kapitałowych. Spółki osobowe są za to częstym narzędziem do zarządzania majątkiem ? w tym przede wszystkim nieruchomościami.

Wolny zawód w formie spółki prawa handlowego

Odmiennie niż w Polsce, osoby wykonujące wolne zawody dysponują prawem zorganizowania swojej działalności w formie spółki handlowej (w tym kapitałowej) określanej zbiorczą nazwą SEL ? Société d?Exercice Libéral, z których największą popularnością cieszy się forma spółki wzorowanej na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Société d?exercice libéral ? responsabilité limitée ? SELARL oraz na uproszczonej spółce akcyjnej, Société d?exercice libéral par actions simplifiée ? SELAS.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Założenie firmy we Francji to czesto dobre posunięcie biznesowe, a z nami to gwarancja spokojnego prowadzenia biznesu.

Autor: Administrator SIDROM
16.08.2023

Transport do 3,5 T

Reprezentant we Francji nadal obowiązkowy dla kierowców poniżej 3,5 t

Nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo  rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary. Wyjaśniamy, jak to możliwe i jak uniknąć mandatów.

Francuskie organy administracji dopiero po upływie dwóch miesięcy zostały już wyposażone w interpretacje przepisów prawa krajowego, które stanowią dalszą implementację do francuskiego porządku prawnego aktów Unii Europejskiej wchodzących do Pakietu Mobilności. Przepisy te dotyczą przewoźników do 3,5 tony (tzw. busiarzy).

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem artykułu L1331-1 kodeksu transportu w zakresie deklaracji delegowania, przepisy te dotyczą przedsiębiorstw transportu drogowego wymienionych w artykule L1321-1 kodeksu transportu, w tym w szczególności przewoźników drogowych, aczkolwiek z wyjątkiem firm wykonujących przewozy pojazdami o masie powyżej 3,5 tony objętych rozporządzeniem 561/2006.

Przypomnijmy - obecnie rozporządzenie 561/2006 ma zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony.

Z tego powodu deklaracja delegowania kierowcy pojazdu o dmc poniżej 3,5 ton powinna być przekazana do francuskich urzędów za pośrednictwem systemu SIPSI, o czym wyraźnie świadczą artykuły R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportu zmienionego dekretem 2022-104.

W przypadku transportu ciężarówkami o masie powyżej 3,5 tony (z pewnymi wyjątkami, przewidzianymi w artykule L1332-3 kodeksu transportu), przewoźników obowiązuje system IMI.

Transport poniżej 3,5 ton do Francji - dokumenty:

- Kierowca busa (pojazdu do 3,5 t) musi nadal posiadać w kabinie następujące dokumenty:

- Kopię ważnej deklaracji SIPSI ( w tym reprezentanta),

- Umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,

- Dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV - Livret Individuel de Contrôle).

- Zaświadczenie A1,

- Dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Autor: Administrator SIDROM
07.08.2023

Wzrost śmiertelnych wypadków na autostradach we Francji

Liczba śmiertelnych wypadków na francuskich autostradach wzrosła w 2022 roku aż o 43%. Główne przyczyny to spożycie alkoholu, narkotyków i leków oraz zmęczenie i nadmierna prędkość.

Zgodnie z raportem opublikowanym dzisiaj przez Francuskie Stowarzyszenie Operatorów Autostrad (ASFA), liczba śmiertelnych wypadków na autostradach wzrosła o 43% w 2022 roku, osiągając 188 ofiar śmiertelnych (w porównaniu z 131 ofiarami w 2021 roku). ASFA wyraziło zaniepokojenie lekkomyślnym zachowaniem na drodze: ?Od momentu zniesienia ograniczeń związanych z pandemią i powrotu do ruchu drogowego sprzed kryzysu, statystyki z autostrad pokazują niepokojący spadek poziomu bezpieczeństwa?.

Alkohol, narkotyki i leki pozostają głównymi przyczynami śmiertelnych wypadków w latach 2018-2022, odpowiadając za 23% przypadków. W tej grupie szczególnie często pojawiają się młodzi kierowcy ? co drugi sprawca tych wypadków ma mniej niż 35 lat. ASFA zauważa również, że połowa pijanych kierowców miała poziom alkoholu we krwi równy lub wyższy niż 1,2 grama na litr. Drugą najczęstszą przyczyną śmiertelnych wypadków jest senność i zmęczenie kierowcy, stanowiące 18% przypadków. Ryzyko jest szczególnie wysokie między północą a 9 rano, kiedy to zdarza się połowa śmiertelnych wypadków. Dodatkowo 17% śmiertelnych wypadków związanych jest z udziałem pieszych, głównie osób, które zostały potrącone po wyjściu z uszkodzonego samochodu lub usiłujących przebiec na drugą stronę.

Nadmierna prędkość odpowiada za 16% śmiertelnych wypadków w ciągu ostatnich pięciu lat, które najczęściej mają miejsce w nocy i z udziałem kierowców poniżej 35. roku życia (są oni sprawcami co drugiego takiego wypadku). Taki sam odsetek (16%) wypadków jest wynikiem nieuwagi kierowców, rozproszonej przez smartfony, tablety czy systemy nawigacyjne GPS. Niebezpieczne manewry oraz jazda pod prąd i cofanie odpowiadają odpowiednio za 14% i 4% śmiertelnych wypadków. W kategorii niebezpiecznych manewrów na drodze, za co drugi śmiertelny wypadek również odpowiadają kierowcy w wieku poniżej 35 lat. 

Raport podkreśla, że niebezpieczne zachowanie kierowców ma poważne konsekwencje także dla bezpieczeństwa personelu interweniującego na autostradach. W ubiegłym roku zginęło dwóch pracowników firm zarządzających autostradami, jeden żandarm i jeden pracownik firmy zajmującej się holowaniem aut ? to oznacza wzrost o 34% liczby wypadków dotykających te ekipy.

źródło: ifrancja

Mimo to ASFA zauważa, że liczba ofiar śmiertelnych jest nadal o połowę mniejsza niż dwadzieścia lat temu. Sieć autostrad jest pięć razy bezpieczniejsza niż krajowa sieć drogowa, a operatorzy starają się zapewnić doskonałe warunki ruchu i promować odpowiednie zachowanie na drodze.

Autor: Administrator SIDROM
07.08.2023

Delegowanie

Czy jesteś kierowcą delegowanym?

Jeśli tymczasowo pracujesz jako kierowca w krajach UE innych niż kraj UE, w którym Twój pracodawca ma siedzibę, jesteś kierowcą oddelegowanym do pracy za granicę.

Czym jest oddelegowanie?

W przypadku kierowców delegowanych zastosowanie mają szczegółowe przepisy dotyczące wymogów administracyjnych i wynagrodzenia.

Czym nie jest oddelegowanie?

Obowiązki administracyjne podczas oddelegowania

W przypadku kontroli drogowej musisz być w stanie przedstawić:

kopię zgłoszenia delegowania (w wersji elektronicznej lub papierowej)

dowód, że przewóz odbywa się w przyjmującym kraju UE (np. list przewozowy)

zapisy z tachografu.Pracodawca musi sprawdzić, czy masz do dyspozycji niezbędne dokumenty. Więcej informacji o pracownikach delegowanych

Jakie jest minimalne wynagrodzenie kierowców delegowanych?

Twój pracodawca musi zagwarantować, że Twoje wynagrodzenie jest zgodne z przepisami krajowymi dotyczącymi kierowców w kraju UE, do którego zostałeś oddelegowany. Oznacza to, że musi on podwyższyć Twoje wynagrodzenie, jeżeli w kraju, do którego Cię oddelegowano, płace są wyższe. Płace różnią się w poszczególnych krajach UE, ponieważ zależą od ustawodawstwa krajowego. 

Autor: Administrator SIDROM
31.07.2023

Koniec drukowania paragonów w sklepach we Francji

Przesuwany dwa razy, termin zaprzestania automatycznego drukowania paragonów wchodzi w życie we Francji 1 sierpnia. Aby otrzymać papierowy dowód zakupu, konieczna będzie prośba o jego wydrukowanie w kasie.

Nowe przepisy, które początkowo miały obowiązywać 1 stycznia, a następnie 1 kwietnia 2023 roku, nakładają ograniczenia dotyczące automatycznego drukowania paragonów w sklepach we Francji od 1 sierpnia. 

Ograniczenia dotyczą jedynie paragonów wydawanych w punktach sprzedaży i ogólnodostępnych placówkach, tych generowanych przez automaty (z wyjątkiem paragonu będącego podstawą gwarancji), potwierdzeń płatności kartą bankową (z wyjątkiem transakcji odrzuconych) oraz kuponów promocyjnych i zniżkowych. Sprzedawca nie będzie miał już obowiązku zapytania klienta, czy życzy sobie wydruku paragonu. Natomiast klienci nadal będą mogli zażądać wydania go w wersji papierowej. Przedsiębiorca może także zaproponować przesłanie go w formie elektronicznej (SMS, e-mail, kod QR?).

Paragony w wersji papierowej będą wciąż wydawane m.in. przy zakupie trwałych towarów, takich jak sprzęt AGD, komputerowy lub telefoniczny. Na nich zazwyczaj znajduje się informacja o okresie gwarancji. 

Decyzja o zaprzestaniu automatycznego drukowania papierowych paragonów została podjęta w celu ograniczenia produkcji odpadów oraz walki z niebezpiecznymi substancjami zawartymi w drukowanym papierze. We Francji rocznie drukowanych jest ponad 30 miliardów paragonów.

źródło:ifrancja

Autor: Administrator SIDROM
27.07.2023

Kiedy świętujemy we Francji

 Francja to kraj, w którym w ciągu roku przypada jedenaście dni wolnych od pracy. W niektórych regionach lub terytoriach zamorskich obowiązują dodatkowe dni wolne od pracy. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Francji?

Dni wolne od pracy we Francji to przede wszystkim święta państwowe (f?tes civiles). Republika Francuska, chociaż jest państwem laickim za dni wolne od pracy uznaje również niektóre święta kościelne.

Kalendarz dni wolnych od pracy we Francji w 2023 r. przedstawia się następująco:

    1 stycznia (niedziela) ? Nowy Rok (Le jour de l?an)

    10 kwietnia (poniedziałek) ? Poniedziałek Wielkanocny (Lundi de Pâques)

    1 maja (poniedziałek) ? Święto Pracy (F?te du Travail)

    8 maja (poniedziałek) ? Święto Zwycięstwa (F?te de la Victoire)

    18 maja (czwartek) ? Wniebowstąpienie Pańskie (Jeudi de l?Ascension)

    29 maja (poniedziałek) ? Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego/Zielonych Świątkach (Lundi de Pentecôte)

    14 lipca (piątek) ? Francuskie Święto Narodowe (F?te nationale française)

    15 sierpnia (wtorek) ? Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Assomption)

    1 listopada (środa) ? Wszystkich Świętych (Toussaint)

    11 listopada (sobota) ? Zawieszenie Broni (Armistice)

    25 grudnia (poniedziałek) ? Boże Narodzenie (Noël)

W niektórych częściach Francji od pracy wolne są także dni określone aktami prawa lokalnego. Tak jest w europejskiej wspólnocie Alzacji (collectivité européenne d?Alsace) i departamencie Mozeli (Moselle), łącznie nazywanych Alzacja?Mozela (Alsace?Moselle) ? które leżą na granicy francusko?niemieckiej oraz w niektórych zamorskich departamentach Francji ? które w myśl francuskiego prawa są integralnymi częściami państwa. Dni wolne od pracy w tych jednostkach terytorialnych przypadają następująco:

Alzacja?Mozela

    7 kwietnia (piątek) ? Wielki Piątek (Vendredi saint) 

    26 grudnia (wtorek) ? Dzień św. Szczepana (Saint Étienne)

Gwadelupa

    16 marca (czwartek) ? Czwartek w Połowie Wielkiego Postu (Jeudi de la Mi?Car?me)

    7 kwietnia (piątek) ? Wielki Piątek (Vendredi saint) 

    27 maja (sobota) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage) 

Gujana

    10 czerwca (sobota) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage) 

Majotta

    27 kwietnia (czwartek) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage) 

Martynika

    22 maja (poniedziałek) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage) 

Nowa Kaledonia

    24 września (niedziela) ? Święto Obywatelstwa / Dzień Objęcia w Posiadanie (F?te de la citoyenneté/Prise de possession) 

Polinezja Francuska

    5 marca (niedziela) ? Święto Przybycia Ewangelii / Dzień Misjonarza (Arrivée de l?Évangile)

    29 czerwca (czwartek) ? Święto Autonomii (F?te de l?autonomie) 

Reunion

    20 grudnia (środa) ? Reuniońskie Święto Wolności / Dzień Zniesienia Niewolnictwa (F?te réunionnaise de la liberté / Abolition de l?esclavage) 

Saint-Barthélemy

    9 października (poniedziałek) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage)

Saint-Martin

    28 maja (niedziela) ? Dzień Zniesienia Niewolnictwa (Abolition de l?esclavage) 

Wallis i Futuna

    28 kwietnia (piątek) ? Dzień św. Piotra Chanela (Saint?Pierre?Chanel) 

    21 lipca (piątek) ? Święto Victora Sch?lchera (F?te Victor Sch?lcher)

Podstawa prawna 

Kodeks pracy (Code du travail)

Autor: Administrator SIDROM
24.07.2023

Przedstawicielstwo na terenie Francji

Przypomnienie dla obowiązku wskazania przedstawiciela przez zagranicznego pracodawcę wynikające z artykuł L. 1262-2-1 francuskiego kodeksu pracy.Przedstawicielem zagranicznego pracodawcy na terytorium Francji może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, która stale zamieszkuje na terenien Francji. Przedstawiciel ma obowiązek między innymi: gromadzić dokumenty potwierdzające delegowanie pracowników na terytorium Francji, udostępniać dokumenty na każde wezwanie właściwego organu kontroli Republiki Francji, przygotowywanie zestawienia wynagrodzeń pracowników za okres delegowania, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia pracownikom, zatrudnienie osoby na terenie Francji do kontaktu z organami.

Obowiązki przedstawiciela, w szczególności przechowywanie i udostępnianie dokumentów na każde wezwanie właściwego organu kontroli wymagane jest nie tylko w czasie trwania delegacji, lecz również przez okres 18 miesięcy od dnia jej zakończenia co wynika z art. R. 1331-5 zmodyfikowany dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 r. ? art. 1 o, zalegających w aktach sprawy.

Dlatego tak ważne jest posiadanie stabilnego przedstawicielstwa na terenie Francji, gdyż musi on przechowywać dokumentację pracownika delegowanego do Francji przez kolejne 18 miesięcy od zakończenia terminu delegacji, bez względu na okoliczności, i niezależnie czy osoba ta nadal pracuje we Francji. Obowiązek ten nakładają na przedstawiciela organy francuskie, które w terminie 18 miesięcy od zakończonego delegowania mogą wezwać podmiot zagraniczny przez jej przedstawiciela i dokonać kontroli prawidłowości delegowania.

Określenie właściwej umowy z przedstawicielem oraz wybór odpowiednich warunków współpracy pozwalają uniknąć podmiootom zagranicznym świadczącym usługi we Francji nałożenia przez francuskie organy kontrolne wielotysięcznych kar liczonych w euro. Ważne jest też to żeby podmiot reprezentujący nas we Francji śledził i był na bieżąco z ciągle zmieniającym się prawem francuskim oraz powinien dysponować również odpowiednim zapleczem prawno-merytorycznym. 

Autor: Administrator SIDROM
10.07.2023

Podatek VAT we Francji

Podate VAT we Francji

Francja była pierwszym krajem europejskim, w którym wprowadzono podatek VAT zwany Taxe sur la Valeur Ajoutée lub TVA. 

Standardowa stawka podatku TVA to 20% i obejmuje ona większość towarów i wszystkie usługi.

Stawka obniżona czyli 10% obejmuje niektóre towary szczególnej przydatności.

Stawka minimalna czyli 5,5% obejmuje towary pierwszej potrzeby, które niezbędne są do przeżycia.

Należy pamiętać też o obowiązujących progach we Francji:

Próg 0 - zwolniony z podatku do wysokości 10 064 euro.

Próg I - 11% dla dochodów rocznych od 10 065 euro do 25 659 euro.

Próg II - 30% dla dochodów rocznych od 25 660 euro do 73 369 euro.

Próg III - 41% dla dochodów rocznych od 73 370 euro do 157 806 euro.

Próg IV - 45% dla dochodów rocznych powyżej 157 807 euro.

Autor: Administrator SIDROM
04.07.2023

Jak i jaką firmę założyć we Francji

We Francji można zarejestrować jednoosobową firmę w dziesięć minut, mając jedynie dostęp do internetu. Jest to bardzo ciekawa propozycja  wyjście dla debiutantów, którzy chcieliby zacząć pracować na własną rękę we Francji nie ponosząc większych kosztów. Taka forma działalności wciąż cieszy się on wielką popularnością ze względu na wprowadzenie szeregu uproszczeń związanych z rozpoczęciem działalności, korzystnego systemu opodatkowania i ubezpieczenia społecznego. Prowadzić taką firmę ze Francji mogą osoby fizyczne, których obroty nie przekraczają rocznie 80.000 euro, gdy sprzedają towary lub 32.000 euro, gdy świadczą usługi.
W przypadku dynamicznego rozwoju firmy oraz przekroczeniu limitowanych dochodów można przekształcić status l'auto entrepreneur np w firme EURL (firma jednoosobowa bez limitowanych dochodów) lub w SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielami są conajmniej dwie osoby). Założenie własnej firmy we Francji łaczy się z odpowiedzialnością prawną oraz licznymi obowiązkami m.in. prowadzenia rachunkowości firmy, opłacaniu podatków oraz składek społecznych, ale dla osób które mają możliwość czerpać zyski ze zleceń we Francji może okazać się tez bardzo korzystne.

Sidrom Sp. z o.o. oferuje pomoc w założeniu i rejestracji firmy we Francji, niezależnie od jej formy. Pomagamy w prowadzeniu dokumentacji, zajmujemy się podatkami i jeśli wymaga tego rodzaj firmy, również księgowością. Jeśli poszukują Państwo pomocy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji firmy we Francji lub prowadzenia firmy prosimy o kontakt: przedstawicielstwo@sidrom.net

Autor: Administrator SIDROM
29.06.2023

Francja od czerwca łatwiej jest wypowiedzieć umowę....

Z dniem 1 czerwca br. wszedł w życie przepis umożliwiający wypowiedzenie umowy ?w trzy kliknięcia?. Nowe rozwiązanie, na razie ograniczone do umów ubezpieczeniowych, ma na celu uproszczenie procedur rezygnacji z umowy. Wkrótce ma ono zostać rozszerzone na inne usługi, takie jak umowy z operatorem usług telekomunikacyjnych czy dostawcą energii.

Aby wesprzeć siłę nabywczą gospodarstw domowych, rząd postanowił uprościć procedury wypowiedzenia ubezpieczenia. Z dniem 1 czerwca zgodnie z nowymi przepisami, ubezpieczyciel będzie zobowiązany zapewnić konsumentowi możliwość wypowiedzenia umowy online, o ile na jego platformie internetowej istnieje opcja zawierania umów online. Zakończenie umowy będzie musiało być tak proste, jak to tylko możliwe, czyli ?w trzy kliknięcia?. 

Funkcja to umożliwiająca powinna być łatwo dostępna na interfejsie strony internetowej ubezpieczyciela i odpowiednio oznaczona. 

Po otrzymaniu formularzu rezygnacji z umowy ubezpieczyciel będzie musiał poinformować o tym klienta, a następnie w rozsądnym terminie podać mu datę wygaśnięcia umowy i wyjaśnić mu ewentualne konsekwencje.

Rozwiązanie to, ułatwiające zmianę ubezpieczyciela na innego oferującego korzystniejsze warunki, ma na celu ochronę siły nabywczej. 

W przyszłości możliwość rezygnacji z umowy ?w trzy kliknięcia? ma zostać wprowadzona również dla umów z operatorami telekomunikacyjnymi czy z dostawcami energii. (KzK)

Autor: Administrator SIDROM
23.06.2023

Zmiany w informacjach na "paskach wypłat we Francji

Od 1 lipca nastąpią zmiany w prezentacji paska wynagrodzenia w celu usunięcia niepotrzebnych informacji oraz lepszego informowania pracowników o dochodach uwzględnianych przy obliczaniu ich uprawnień do świadczeń socjalnych.

Pasek wynagrodzenia (bulletin de paie) będzie musiał zawierać nową sekcję o nazwie ?kwota socjalna netto? (montant net social), począwszy od 1 lipca 2023 roku. Ta kwota odpowiada dochodowi netto po odliczeniu od sumy wynagrodzenia obowiązkowych składek społecznych. Jest uwzględniana przy obliczaniu wysokości świadczeń socjalnych, takich jak dodatek dla osób aktywnych zawodowo o niskich zarobkach (Prime d?activité) czy zapomoga socjalna RSA.

Dzięki tej informacji pracownicy nie będą musieli samodzielnie obliczać kwoty dochodu do komunikowania w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF) lub Kasie Ubezpieczenia Rolniczego (MSA), aby skorzystać z uprawnień do świadczeń. Zmniejszone zostanie także ryzyko błędów przy podawaniu tej kwoty.

Kolejną zmianą jest uproszczenie wzorców pasków płacowych, które będą bardziej czytelne i pozwolą pracownikom lepiej zrozumieć składniki stanowiące wypłacaną im kwotę wynagrodzenia netto.

Ponadto informacje, które nie mają żadnego wpływu na prawa pracowników i których obliczenie jest skomplikowane, zostaną usunięte.

Od 2024 roku pracodawcy będą zobowiązani do podawania instytucjom socjalnym oprócz kwoty podlegającej opodatkowaniu, również 'kwotę socjalną netto? swoich pracowników.

(KzK)

Autor: Administrator SIDROM
22.06.2023

Hiszpania: podatek od plastiku

Hiszpania wprowadziła na początku roku nowy, specjalny podatek od plastiku. Ma on odniesienie głównie do opakowań plastikowych. Biorąc pod uwagę globalne zanieczyszczenie, Hiszpania wprowadziła ten nowy podatek, aby ograniczyć przepływ plastiku na swoim terytorium oraz niejako zmusić przedsiębiorców do recyklingu tworzyw sztucznych.

Jeśli Twoja działalność w Hiszpanii wymaga wprowadzania opakowań plastikowych na teren tego kraju, to nowy obowiązek podatkowy dotyczy również Twojej firmy.

Hiszpania reguluje podatek od plastiku w ustawie 7/2022 08.04.2022 o odpadach i glebach zanieczyszczonych w gospodarce o obiegu zamkniętym (rozdział I/VII; art. 67-83).

Podatek od plastikowych opakowań wprowadzony od 01.01.2023 w Hiszpanii należy do grupy podatków pośrednich. Dotyczy użytkowania, ale także wprowadzania na teren Hiszpanii opakowań jednorazowych, które zawierają tworzywa sztuczne. Bez znaczenia jest to, czy opakowania te mają jakąś zawartość, czy też nie oraz jakie jest ich docelowe przeznaczenie. Natomiast nie uważa się za opakowanie plastikowe tego, co jest integralną częścią towaru i jest niezbędne do jego przechowywania przez cały jego cykl życia, a które jest przeznaczone do użycia, zużycia lub utylizacji razem z towarem.

Do opakowań plastikowych zalicza się również półprodukty wykonane z tworzywa sztucznego, które są używane do wytworzenia opakowań plastikowych. Półproduktami są również te surowce, które zostały przetworzone i wymagają kolejnego przetworzenia by móc spełnić funkcję opakowania plastikowego (są to np. preformy lub arkusze termoplastyczne).

Co podlega opodatkowaniu?

Nowy podatek od plastiku obejmuje wprowadzenie opakowań jednorazowych poprzez:

Wytwarzanie opakowań jednorazowych w Hiszpanii

Import opakowań do Hiszpanii

Wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań plastikowych na teren Hiszpanii

Wytwarzanie

Do wytwarzania zaliczamy zarówno produkcję surowców jak i opracowywanie półproduktów, czego wynikiem będzie otrzymanie opakowania jednorazowego. Co ważne, jeśli do wytworzenia produktu wykorzystywane są tworzywa pochodzące z recyklingu, podatek od plastiku nie będzie miał zastosowania. Dotyczy to także produkcji opakowań, które nie zawierają plastiku.

W tym przypadku producent obciążony jest koniecznością zapłaty podatku od plastiku. Moment podatkowy następuje w momencie dokonania pierwszej dostawy na terytorium Hiszpanii lub w momencie całkowitego pobrania ceny za produkt. 

Nabycie wewnątrzwspólnotowe

Jeśli dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań jednorazowych i nabywasz uprawnienia do ich rozporządzania, które są przywożone z innych krajów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem zarówno na terytorium Hiszpanii jak i Balearów, Twoja firma podlega pod nowy obowiązek opłaty podatku od plastiku.

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego opakowań jednorazowych podatek od plastiku zapłaci nabywca. Naliczenie podatku następuje 15 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu transportu do nabywcy lub w chwili wystawienia faktury (jeśli miało to miejsce wcześniej, przed transportem).

Import

Jeśli Twoja firma dopuszcza do obrotu jednorazowe opakowania plastikowe pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej, musisz zapłacić podatek od plastiku. Obowiązek zapłaty podatku od plastiku obowiązuje również, gdy Twoje towary są przeznaczone na teren Balearów, Wysp Kanaryjskich, Ceuta lub Melilla.

Bezpośrednim odpowiedzialnym za opłacenie podatku od plastiku w tym przypadku jest importer towaru.Naliczenie podatku od plastiku następuje w momencie naliczenia należności celnych. Szczegóły związane z formalnościami celnymi znajdują się na tej stronie.

Hiszpania : ważne!

Posiadanie, wprowadzanie do obrotu, transport lub nawet samo użytkowanie na terytorium Hiszpanii opakowań jednorazowych bez rejestracji w specjalnym urzędzie Hiszpania uważa jako nielegalne!

Podatek od plastiku: Podstawa opodatkowania

Podatek od plastiku : STAWKA

Stawka podatku od plastiku wynosi 0,45 EUR za kilogram tworzywa niepochodzącego z recyklingu, zawartego w opakowaniach jednorazowych. Pełna kwota będzie wynikała z zastosowanej stawki podatkowej do podstawy opodatkowania.

Plastik pochodzący z recyklingu

Podstawę opodatkowania stanowi ilość plastiku (niepoddanego na żadnym etapie recyklingowi) w kilogramach, która jest zawarta w opakowaniach jednorazowych.

Jeśli  wykorzystujesz recyklingowane tworzywa sztuczne, musisz posiadać poświadczenie akredytowanego podmiotu. Mówiąc prościej, musisz posiadać certyfikat akredytowanego podmiotu zajmującego się recyklingiem tworzyw sztucznych.

Jeśli przedsiębiorstwo wprowadzające na hiszpański rynek opakowania jednorazowe posługuje się fałszywym lub nieprawidłowym zaświadczeniem, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Takie postępowanie jest postrzegane przez administrację jako przestępstwo skarbowe. Karane jest grzywną w wysokości 50% nieuiszczonej kwoty podatku od plastiku + minimum 1000 euro. Jeśli administracja wykryje ponownie podobne działanie, grzywna zwiększa się o 25%.

W pierwszym roku obowiązywania nowego podatku od plastiku (czyli do 01.01.2024) dopuszczalne jest również specjalne oświadczenie producenta, iż wytwarza swoje produkty w oparciu o surowce pochodzące w 100% z recyklingu.

Autor: Administrator SIDROM
22.06.2023

Ważne informacje dla przedsiębiorców działających we Francji

VAT 2023 we Francji: zmiana stawek VAT na niektóre produkty

Decyzją rządu francuskiego wprowadzona została jednolita stawka VAT w wysokości 5,5% między innymi dla produktów rolno-spożywczych. Stawka ta znajduje zastosowanie zarówno w przypadku produktów przeznaczonych dla zwierząt, jak i ludzi. Celem zmiany jest racjonalizacja stosowania podatku VAT w sektorze rolno-spożywczym i produkcji rolnej.

Ten środek ma na celu rozwiązanie problemów związanych z przepływem środków finansowych, które mogą wystąpić u producentów rolnych. Powodem kłopotów były różnice w stawkach podatku VAT pomiędzy zakupem żywych zwierząt (opodatkowanych stawką 10%), a sprzedażą tuszy zwierzęcej, przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji (opodatkowanej stawką 5,5%). 

Od 1 stycznia 2023 r. stawka 5,5% zostaje rozszerzona na dostawy:

Pasze i inne produkty przeznaczone do żywienia zwierząt, które są używane w produkcji żywności

Produkty pochodzenia rolniczego, rybołówstwo, hodowla ryb lub hodowla drobiu.

VAT 2023 we Francji: Jakie produkty podlegają stawce VAT 5,5%??

Stawka VAT na produkty spożywcze w 2023 roku we Francji:

Stawką 5,5% została objęta większość produktów spożywczych z wyjątkiem:

Wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe

Słodycze

Wyroby z czekolady

Tłuszcze roślinne, w tym margaryny

Produkty i usługi dla osób niepełnosprawnych

Wyroby medyczne, przyrządy i akcesoria przeznaczone dla osób  niepełnosprawnych również zostały opodatkowane stawką 5,5%:

2023 VAT we Francji: zmiana w abonamentach na gaz i prąd

Dostawy ciepła i gazu oraz energii elektrycznej objęte są obniżoną stawką VAT 5,5%.. Stawka ta dotyczy abonamentów na energię elektryczną, gaz i energię cieplną, które zostały wyprodukowane w co najmniej 50% z niektórych rodzajów energii odnawialnej , takich jak energia geotermalna lub energia odzyskana.

VAT 2023 we Francji: sprzęt energetyczny w 2023 roku

Sprzęt energetyczny, który spełnia kryteria wydajności i charakterystykę energetyczną stosowaną do ulgi podatkowej związanej z transformacją energetyczną ( CITE ), również kwalifikuje się do obniżonej stawki VAT w wysokości 5,5%. Obejmuje  materiały izolacyjne, kotły kondensacyjne, a także usługi instalacyjne i konserwacyjne związane z tymi urządzeniami .

Obniżonej stawce VAT podlegają również prace mające na celu poprawę jakości energetycznej budynku. Przykładami takich prac są: ocieplenie ścian i poddaszy, montaż podwójnie oszklonych okien czy montaż energooszczędnych systemów grzewczych.

Autor: Administrator SIDROM
06.03.2023

7 marca - paraliż Francji!!!

Osiem głównych francuskich central związkowych oświadczyło w sobotę- 4 marca, że są gotowe "doprowadzić do paraliżu państwa we wszystkich sektorach" w czasie zapowiedzianych na 7 marca manifestacji, jeśli rząd i parlament "pozostaną głuche" na protesty przeciwko reformie emerytalnej. Zapowiedziane na marzec protesty mogą być odczuwalne przede wszystkim w transporcie oraz w silnie uzwiązkowionym sektorze energetycznym. We wtorek, który był trzecim dniem ulicznego sprzeciwu wobec reformy, w rafineriach TotalEnergies strajkowała ponad połowa pracowników. Z kolei w fabrykach firmy EDF z powodu strajków produkcja spadła o około 4,5 tys. MW ? informowała agencja AFP.Na 7 marca zapowiadany jest początek akcji "całkowitego sparaliżowania Francji" prowadzonej przez związki zawodowe. Zablokowane będą nie tylko lotniska, ale też kolei, transport miejski a także szkoły i zakłady energetyczne.

Związkowcy grożą ogłoszeniem bezterminowego strajku, aby zmusić rząd do wycofania ustawy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Od stycznia we Francji odbywają się wielomilionowe protesty przeciwko tym zmianom. Obecnie reforma jest debatowana w Senacie.Generalna Dyrekcja Lotnictwa Cywilnego poprosiła linie lotnicze obsługujące paryskie lotnisko Orly - drugi największy port lotniczy w kraju - o odwołanie 30 procent połączeń zaplanowanych na 7 i 8 marca. Władze rekomendują też anulowanie 20 procent lotów na lotnisku De Gaulle?a w Paryżu oraz na lotniskach w Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyonie, Nantes, Marsylii, Montpellier, Nicei i Tuluzie.

Autor: Administrator SIDROM
23.02.2023

Utrudnieniami w transporcie publicznym 7 marca we Francji

Minister transportu Clément Beaune na antenie Sud Radia uprzedził, że 7 marca ?będzie ciężko? mając na myśli utrudnienia w transporcie publicznym w związku z kolejnym dniem mobilizacji przeciwko reformie emerytalnej zaplanowanej przez związki zawodowe.

?Dyskutujemy ze związkami zawodowymi, jedne mówią o strajku odnawialnym, inne nie, są firmy, w których była o tym mowa, a w innych nie?. Zapewnił przy tym, że rząd dołoży starań, aby strajki nie trwały długo i były bardzo uciążliwe. Wezwał przy tym do w miarę możliwości pracy zdalnej i do ograniczenia podróży.

W najbliższej przyszłości kwestia dni mobilizacji i towarzyszących im utrudnień w transporcie powinny stać się przedmiotem dyskusji między partnerami społecznymi. 

?Myślę, że w dużych przedsiębiorstwach publicznych, zwłaszcza transportowych, możemy zrobić więcej dla użytkownika. To, o co proszę spółki publiczne po 7 marca, to lepsze zorganizowanie się w celu informowania, przewidywania i ograniczania trudności? ? powiedział minister. 

Zapewnił przy tym, że rozmowy z RATP i SNCF już przynoszą rezultaty. Mianowicie odsetek strajkujących pracowników nie przekłada się bezpośrednio na liczbę odwoływanych pociągów, autobusów i metra, ?gdyż są ochotnicy, którzy pomagają w zapewnieniu usług publicznych? ? wyjaśnił Clément Beaune.  

Autor: Administrator SIDROM
14.02.2023

Droższe autostrady we Francji

Drożej na bramkach na autostradach

Za korzystanie z francuskich autostrad, począwszy od 1 lutego, kierowcy zapłacą średnio o 4,75 proc. drożej. W lutym ubiegłego roku stawki wzrosły o średnio 2 proc. 

Wysokość tych podwyżek jest co roku negocjowana między francuskim Ministerstwem Transportu a koncesjonariuszami. Obliczane są one z uwzględnieniem części (ok. 70 proc.) inflacji oraz planowanych inwestycji. 

Aby zrekompensować wyższe opłaty, zarządcy autostrad podjęli decyzję o zwiększeniu z 30 do 40 proc. zniżki przyznawanej kierowcom wykonującym miesięcznie co najmniej 10 przejazdów w obie strony na tej samej trasie oraz o przyznaniu 5 proc. zniżki przez rok dla pojazdów elektrycznych korzystających z autostrad zarządzanych przez Sanef (Towarzystwo autostrad północnej i wschodniej Francji) oraz APRR (Autostrady Paryż-Ren-Rodan).

Autor: Administrator SIDROM
14.02.2023

Nadmiar wina we Francji

W związku z nadwyżką wina we Francji ministerstwo rolnictwa planuje wydać 160 mln euro na destylację trunku w celu otrzymania alkoholu przemysłowego do użytku farmaceutycznego i kosmetycznego ? poinformowało francuskie radio publiczne RFI.

Plantatorzy z południowo-zachodniego regionu Bordeaux, największego zwartego obszaru produkcji wina jakościowego na świecie twierdzą, że nadprodukcja i spadek konsumpcji krajowej zapełniły ich piwnice i nie mają gdzie przechowywać owoców następnych zbiorów ? podało radio.

Producenci chcą rekompensaty 10 tys. euro za hektar w zamian za wykarczowanie części swoich winnic. Pomogłoby to w zmniejszeniu produkcji i pozwoliło plantatorom wykorzystać ziemię do innych celów.

Sprzedaż czerwonego wina we francuskich supermarketach spadła w ubiegłym roku o 15 proc. Spadek sprzedaży białych i różowych win był nieco mniejszy, odpowiednio 3 i 4 proc.

?Francuzi pili 130 litrów wina rocznie 70 lat temu; dziś piją jedynie około 40 litrów? ? powiedział Jérôme Despey, winiarz i sekretarz generalny związku rolniczego FNSEA, cytowany przez RFI.

Szacuje się, że około pół miliona osób pracuje w przemyśle winiarskim we Francji. Jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki zaradcze, w najbliższej dekadzie może być zagrożonych od 100 do 150 tys. miejsc pracy ? twierdzą przedstawiciele sektora.

Francja jest drugim po Włoszech największym producentem wina na świecie z wynikiem ponad 3,64 mln litrów rocznie. (PAP)

Autor: Administrator SIDROM
08.12.2022

Dodatek do paliwa we Francji

Bonus na paliwo w wysokości 100 euro rusza od początku przyszłego roku. Premia skierowana jest do mniej zamożnych obywateli, co oznacza, że pieniądze trafią do około 10 milionów kierowców. Jednorazowy dodatek na paliwo trafi do połowy gospodarstw i ma wspomóc rodziny za ?korzystanie z samochodu na dojazdy do pracy?. Zapisy będą dostępne online, a pieniądze trafią bezpośrednio na konto. Od początku stycznia 2023 roku obywatele Francji będą mogli ubiegać się o 500 zł premii na paliwo. Ten bonus, jak zapowiada premier Francji Elisabeth Borne, jest skierowany do mniej zamożnych obywateli, czyli około 10 milionów Francuzów. 

Borne dodaje, że jednorazowy dodatek na paliwo trafi do połowy francuskich gospodarstw domowych. 

Pomoc ta zastąpi rządową zniżkę w wysokości 10 centów na litrze.

Autor: Administrator SIDROM
18.11.2022

Beaujolais 2022

Beaujolais 2022

Zgodnie ze zwyczajem Francuzi kosztują młodego wina w trzeci czwartek listopada. Ilość tegorocznego beaujolais ze względu na kaprysy pogody powinna być o 20 proc. niższa niż średnia z ostatnich pięciu lat. 

Miłośnicy tradycji odkorkowywania butelek beaujolais spotkali się w barach i restauracjach we Francji już o północy. Młode wino jest bardzo owocowe o delikatnym smaku i intensywnie czerwonym kolorze.

Ilość oferowanego w tym roku trunku ma być niższa z uwagi na suszę, która przyspieszyła winobranie i wpłynęła na ilość zebranych gron. Rocznik 2022 nie ucierpiał na jakości przez te zawirowania pogodowe. Trzeba jednak liczyć się z wyższą ceną za butelkę.

Tradycja beaujolais sięga we Francji 1951 roku. Wówczas to właściciele winorośli mogli już od listopada sprzedawać część swojej produkcji. 

Wino wytwarzane jest w procesie przyspieszonej winifikacji wyłącznie ze szczepu gamay noir i pochodzi z regionu Beaujolais położonego na północ od departamentu Rodanu oraz na południe od Saony i Loary.

W 2021 roku we Francji, która jest pierwszym konsumentem tego wina, sprzedało się 9 milionów butelek.

Źródło ifrancja

Autor: Administrator SIDROM
15.11.2022

Szybsza podróż przez Francję

Od 4 listopada we Francji można podróżować płatną autostradą A79 bez zatrzymywania się w punkcie poboru opłat. Jest to pierwsza magistrala we Francji ze swobodnym przepływem pojazdów na odcinku między Montmarault i Digoin w regionie Owernia Rodan-Alpy. Wkrótce takie rozwiązania wprowadzane będą na kolejnych autostradach.

Przejazd płatną autostradą bez konieczności zatrzymywania się na bramce, aby uiścić opłatę, jest już możliwy również we Francji. Na razie rozwiązanie to dotyczy jednej autostrady, mianowicie A79 łączącej Montmarault wdepartamencie Allier z Digoin (Saône-et-Loire) w regionie Owernia Rodan-Alpy. Swobodny przepływ samochodów ma umożliwić uniknięcie tworzenia się korków, oszczędność paliwa i redukcję emisji dwutlenku węgla. 

Pierwszy 30-kilometrowy odcinek bez szlabanów na tej autostradzie otwarto na początku lipca.  

Po usunięciu szlabanów to system czujników i kamer rozpozna tablice rejestracyjne pojazdów. Kierowcy mogą płacić za przejazd za pomocą karty opłat drogowych lub za pomocą strony internetowej autostrady. Na każdej trasie znaleźć będzie można także terminale z możliwością zapłaty gotówką lub kartą bankową. 

Po skorzystaniu z autostrady płatność trzeba uregulować w ciągu 72 godzin, w przeciwnym wypadku do kwoty tej zostanie naliczona grzywna w wysokości 90 euro. Po 60 dniach bez uregulowania należności naliczona kara wzrośnie do 375 euro. 

Kolejnymi autostradami, na których zdemontowane zostaną szlabany to m.in. autostrada w Normandii, A69 łącząca Tuluzę z Castres (będąca w budowie) jak również autostrada A40 w Górnej Sabaudii. 

źródło: ifrancja

Autor: Administrator SIDROM
01.09.2022

Wolny zawód w Prawie francuskim

We Francji wolne zawody mogą być wykonywane jako działalność indywidualna, np. w formie spółki handlowej (w tym kapitałowej) SEL (Société d?Exercice Libéral). Najbardziej zbliżonym do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) jest jedna z najpopularniejszych form spółek - SELARL (société d?exercice libéral ? responsabilité limitée). Druga popularna forma uproszczonej spółki akcyjnej to SELAS (société d?exercice libéral par actions simplifiée). Istnieją także wolne zawody reglamentowane, które regulowane są odrębnymi przepisami prawnymi, a ich przedstawiciele najczęściej organizowani są w izby oraz zrzeszenia (np. lekarze, psycholodzy, architekci, prawnicy, tłumacze, agencji nieruchomości).

Autor: Administrator SIDROM
01.09.2022

Czas pracy we Francji

W odróżnieniu od dobrze znanego nam polskiego systemu pracy, we Francji obowiązuje 35 lub 39-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy w zależności od branży. Ponadto dobowy czas pracy może zostać wydłużony (nie dłużej niż 12 godzin), niemniej jednak za pracę powyżej tygodniowego limitu czasu pracy pracownik musi dostać dodatek za nadgodziny (25% za pierwsze 8h i 50% za każdą kolejną). Co więcej, pracownikom przysługuje także prawo do nieprzerwanego wypoczynku, wynoszące 11 godzin w wymiarze dobowym i co najmniej 35 godzin w wymiarze tygodniowym.

Autor: Administrator SIDROM
01.09.2022

Urlopy we Francji

Co do zasady każdemu pracownikowi (pracującemu zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy) przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. We Francji za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi przysługuje 2,5 dnia urlopu płatnego. Oznacza to, że za przepracowany rok otrzymujemy okrągłą sumę 30 dni. Ponadto, jednorazowo pracownik może zużyć aż 24 dni nieprzerwanego urlopu, zazwyczaj w okresie między 1 maja a 21 października. W przypadku większości branż początek okresu rozliczeniowego rozpoczyna się 1 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego. Wyjątkiem jest m.in. sektor budowlany, w którym datę naliczania wymiaru należnego urlopu jest 1 kwietnia.

Autor: Administrator SIDROM
31.08.2022

Przepisy dotyczące przewozu gotówki na teren Francji

We Francji obowiązuje wymóg zgłoszenia w urzędzie celnym transgranicznego transportu gotówki w kwocie równej lub większej niż 10 000 euro. Niestety rodacy często o tym zapominają. Brak zgłoszenia powoduje, że przy okazji kontroli te pieniądze są im po prostu tymczasowo konfiskowane przez francuskich celników na poczet grzywny.

Gotówka, ale również certyfikaty depozytowe na okaziciela (czeki, czeki podróżne, przekazy pieniężne, weksle itp.), złoto i przedpłacone karty w kwocie równej lub większej niż 10 000 euro (lub ich równowartość w walutach obcych), przewożone przez osobę muszą zostać zgłoszone administracji celnej w celu zwalczania prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu. Tak jest, że Francja podchodzi z podejrzliwością do gotówki.

Francuski system monitorowania składa się z dwóch podstaw:

 ? Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. dotyczącego kontroli gotówki wwożonej lub wywożonej z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005;

? Ale również prawa krajowego opartego na art. L.152-12 Kodeksu monetarnego i finansowego dotyczącego wewnątrzunijnych przepływów pieniężnych. Ta podstawa pozwala francuskim celnikom kontrolować przepływ gotówki wewnątrz Unii Europejskiej, czyli typowo, kiedy na przykład polski obywatel przekracza francuską granicę ze strony Niemiec lub Belgii.

W przypadku braku deklaracji lub fałszywej deklaracji osoba podlega karom przewidzianym w artykule L152-4 Kodeksu monetarnego i finansowego, w szczególności grzywnie do 50% kwoty, z którą związane było przestępstwo oraz czasowa konfiskata gotówki.

Każdy (mieszkaniec Francji lub nie) podlega obowiązkowi deklaracji, nawet jeżeli przewozi te pieniądze na rzecz osoby trzeciej. 

Zgłoszenie należy złożyć za pomocą usługi online DALIA lub poprzez formularz mający zastosowanie do wewnątrzunijnych przepływów środków pieniężnych.

Zgłoszenie zawiera informacje:

? imię i nazwisko zgłaszającego, jego datę i miejsce urodzenia, tytuł i obywatelstwo;

? ilość, charakter, pochodzenie środków pieniężnych i ich przeznaczenie;

? nazwa firmy, numer VAT i pełny adres odbiorcy kwot, jeśli jest to osoba prawna;

? trasa i środek transportu.

Deklarację można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem internetowego serwisu deklaracji DALIA, najwcześniej 30 dni przed datą przewozu gotówki i najpóźniej przed przekroczeniem granicy w dniu podróży lub ze służbą celną przy wjeździe lub wyjeździe z terytorium Francji.

żródło iFrancja

Autor: Administrator SIDROM
27.07.2022

Korki na granicy francusko -belgijskiej

Wczasowicze i przewoźnicy są ostrzegani przed kolejnym dniem problemów w porcie Dover i tunelu pod kanałem La Manche - kierowcy zmagają się z korkiem już dwa dni. W sobotę oczekiwanie na przeprawę przez kanał trwało siedem godzin - podaje portal stacji BBC.

W nocy niektórzy donosili, że spali w samochodach na poboczu drogi, ponieważ dojazd do Eurotunelu był zablokowany. 

Urzędnicy francuscy i brytyjscy zrzucają na siebie nawzajem winę za opóźnienia - informuje BBC. Rząd Wielkiej Brytanii powiedział, że francuskie władze nie znalazły wystarczającej liczby pracowników granicznych do sprawdzania paszportów, domagając się rozwiązania "strasznej sytuacji". Tymczasem francuski minister transportu Clement Beaune odpowiedział, że Francja nie była odpowiedzialna za dodatkowe kontrole graniczne wprowadzone przez brexit.

Korki na granicy brytyjsko-francuskiej

Rodziny podróżujące w sobotę do terminalu Eurotunnel powiedziały BBC, że mają do czynienia z kilkugodzinnymi opóźnieniami z powodu dużego zatłoczenia wokół Folkestone.

Kent Resilience Forum, które koordynuje planowanie awaryjne hrabstwa, przewiduje, że niedziela będzie kolejnym trudnym dniem, z opóźnieniami i zakłóceniami zarówno dla wczasowiczów, jak i przewoźników.

Port w Dover ma być obecnie zajęty przez 6500 samochodów czekających na przeprawę, choć liczba ta spadła z 10 000 samochodów w sobotę - podał BBC.

Urzędnicy portowi i Eurotunnel pracowali przez całą noc, aby rozpocząć usuwanie zaległości 1500 ciężarówek zaparkowanych na drodze M20.

Natalie Chapman z grupy transportowej Logistics UK powiedziała, że ??niektórzy kierowcy ciężarówek czekali na przeprawę przez kanał La Manche przez "znacznie ponad 18 godzin" w kolejkach bez toalet.

źródło: BBC

Autor: Administrator SIDROM
27.07.2022

Kolejna podwyżka płacy minimalnej we Francji

Z dniem 1 sierpnia płaca minimalna we Francji wzrośnie o 2,01 proc. Wzrost inflacji powoduje, że kwota najniższego wynagrodzenia podwyższana jest w tym roku już po raz trzeci.

Z powodu inflacji płaca minimalna (SMIC) we Francji automatycznie wzrośnie o 2,01 proc. z dniem 1 sierpnia. 

Obecnie kwota płacy minimalnej wynosi 1302,64 euro netto (1645,58 euro brutto). Od 1 sierpnia 2022 r. wzrośnie ona o ponad 26 euro netto (33 euro brutto) i wyniesie 1329,06 euro netto miesięcznie dla 35-godzinnego tygodnia pracy. Stawka godzinowa wzrośnie zaś z 8,58 euro do 8,76 euro netto (11,06 euro brutto).

Wysokość automatycznej podwyżki najniższego wynagrodzenia została ustalona przez instytut statystyczny INSEE na podstawie wskaźnika wzrostu cen dla 20 proc. gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wskaźnik ten między marcem a czerwcem tego roku wzrósł o 2,01 procent. Kodeks pracy przewiduje automatyczny wzrost SMIC, jeżeli wskaźnik ten wzrasta o co najmniej 2 proc. w stosunku do poprzedniego wskaźnika uwzględnianego przy ustalaniu ostatniej waloryzacji minimalnej płacy. 

Sierpniowa podwyżka najniższej płacy będzie już trzecią w tym roku; w styczniu SMIC wzrósł o 0,9 proc., a w maju o 2,65 proc.

Zarobki roczne przy płacy minimalnej (SMIC) brutto od 2016 roku:

    2022: 19 237 euro

    2021: 18 655 euro

    2020: 18 473 euro

    2019: 18 255 euro

    2018: 17 982 euro

    2017: 17 763 euro

    2016: 17 600 euro

źródło: iFrancja

Autor: Administrator SIDROM
13.07.2022

Podwyżka płacy minimalnej we Francji

Z dniem 1 sierpnia płaca minimalna we Francji wzrośnie o 2,01 proc. Wzrost inflacji powoduje, że kwota najniższego wynagrodzenia podwyższana jest w tym roku już po raz trzeci.

Z powodu inflacji płaca minimalna (SMIC) we Francji automatycznie wzrośnie o 2,01 proc. z dniem 1 sierpnia. 

Obecnie kwota płacy minimalnej wynosi 1302,64 euro netto (1645,58 euro brutto). Od 1 sierpnia 2022 r. wzrośnie ona o ponad 26 euro netto (33 euro brutto) i wyniesie 1329,06 euro netto miesięcznie dla 35-godzinnego tygodnia pracy. Stawka godzinowa wzrośnie zaś z 8,58 euro do 8,76 euro netto (11,06 euro brutto).

Wysokość automatycznej podwyżki najniższego wynagrodzenia została ustalona przez instytut statystyczny INSEE na podstawie wskaźnika wzrostu cen dla 20 proc. gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Wskaźnik ten między marcem a czerwcem tego roku wzrósł o 2,01 procent. Kodeks pracy przewiduje automatyczny wzrost SMIC, jeżeli wskaźnik ten wzrasta o co najmniej 2 proc. w stosunku do poprzedniego wskaźnika uwzględnianego przy ustalaniu ostatniej waloryzacji minimalnej płacy. 

Sierpniowa podwyżka najniższej płacy będzie już trzecią w tym roku; w styczniu SMIC wzrósł o 0,9 proc., a w maju o 2,65 proc.

Autor: Administrator SIDROM
30.06.2022

Informacje drogowe Francja

Ze względu na dobrze rozbudowaną sieć drogową podróżowanie wypożyczonym samochodem po Francji jest bardzo przyjemne. Długość autostrad i dróg ekspresowych we Francji wynosi ok. 12.000 km. Przejazd na autostradzie tzw. "autoroutes a peage" jest płatny. Ten rodzaj autostrad został opracowany w latach 60-tych, po tym jak rząd francuski unzał, że krajowy standard autostrad nie odpowiada normie krajów sąsiednich. Do dziś autostrady te są zarządzane i utrzymywane przez prywatnych operatorów na zasadzie koncesji. We Francji istnieje także sieć dróg ekspresowych, które oznaczone są na mapach literą "N" z numerem trasy lub "RN" (Route Nationale). Za utrzymanie dróg samorządowych tzw. "Routes Departementales" oznaczonych literą "D"odpowiedzialne są lokalne władze samorządowe. W okresie od końca lipca do początku sierpnia i od końca sierpnia do początku września trwają we Francji ferie. W tym czasie panuje na drogach duży ruch drogowy.

Warunki i wymogi wynajmu

Aby móc wynająć samochód we Francji, kierowca powinien być w wieku minimum 21 lat. (Wymogi co do wieku mogą się różnić w zależności od kategorii samochodu). Ponadto kierowca powinien posiadać ważne prawo jazdy od minimum 1 roku. Kierowca oraz pasażerowie samochodu powinni obowiązkowo zapiąć pasy. Dzieci do 10 roku życia nie mogą podróżować na przednim fotelu samochodu. Dla dzieci do 12 roku życia obowiązuje podróż z fotelikiem. Od 1 lipca 2012 roku każdy samochód poruszający się na drogach Francji powinien być wyposażony w alkomat. Obowiązek ten dotyczy także turystów.

Ograniczenie prędkości

We Francji obowiązuje następujące ograniczenie prędkości:

    50 km/h w terenie zabudowanym

    90 - 100 km/h poza obszarem zabudowanym

    110 - 130 km/h na autostradach

Przepisy ruchu drogowego

We Francji obowiązuje prawostronny ruch uliczny. W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego kierowca zostaje ukarany mandatem, który opłaca się bezpośrednio na miejscu lub w formie czeku.

Paliwo

W większości miast stacje benzynowe otwarte są 24 godziny na dobę. Często koszt benzyny przy stacjach benzynowych w pobliżu autostrady jest znacznie droższy niż w obszarach wiejskich.

Opłaty

We Francji przejazd autostradą "autoroutr peage" jest płatny. Ten rodzaj autostrad oznakowany jest literą "A" i kolorem niebieskim.

Parkowanie

W większości miejscowości turystycznych we Francji płaci się za parkowanie w automatach, a kwity należy umiejscowić za szybą w widocznym miejscu dla osoby kontrolującej. W niektórych miejscach, głównie w centralnych punktach miast, można parkować przez 1,5 godziny, zwykle taka strefa oznaczona jest niebieską linią lub na niebiesko pomalowanym krawężnikiem. Parkowanie jest zabronione przy krawężnikach pomalowanych na żółto lub tam, gdzie na asfalcie jest namalowana żółta zygzakowata linia.

Autor: Administrator SIDROM
28.06.2022

COVID-19 - nowe przepisy we Francji

W obliczu kolejnej fali zakażeń koronawirusem we Francji minister zdrowia Brigitte Bourguignon zaapelowała do Francuzów o ponowne zakładanie maseczek w transporcie publicznym.

Minister zdrowia Brigitte Bourguignon wezwała dziś w stacji RTL do noszenia maseczek w transporcie publicznym, jak również w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób. Minister podkreśliła, że na tę chwilę nie chce mówić o ?obowiązku?. Jej zdaniem założenie maseczki to obywatelski gest, polegający na ?ochronie siebie w obliczu bardzo zakaźnego wariantu?, ale także ?ochronie innych, a zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych?.

Obowiązek noszenia maseczek w transporcie publicznym we Francji zniesiono w maju, po polepszeniu się wskaźników epidemicznych. Jednak aktualnie średnia liczba codziennie wykrywanych przypadków w ciągu ostatnich siedmiu dni przekroczyła 62 tys. Powoli rośnie także liczba hospitalizacji.

Brigitte Bourguignon będzie pełnić swoje obowiązki tylko do planowanej na początek lipca rekonstrukcji rządu premier Elisabeth Borne. Nie pojawi się w jego nowym składzie z uwagi na jej porażkę w drugiej turze wyborów parlamentarnych.

Autor: Administrator SIDROM
13.06.2022

Delegowanie do Francji pracowników spoza Unii Europejskiej

Czy delegowanie do Francji właśnego pracownika, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej jest możliwe.

Otóż tak, bo według artykułu L.1262-1 Kodeksu pracy:

 ?Pracodawca prowadzący swoją działalność gospodarczą poza Francja może oddelegować czasowo swoich pracowników do terytorium Francji, pod warunkiem, że istnieje umowa o pracę między tym pracodawcą i jego pracownikiem, i że umowa o pracę istnieje przez cały czas delegacji (?)

rtykuł R.5221-1 Kodeksu pracy dodaje: 

 ?Aby móc pracować we Francji, następujące osoby muszą posiadać pozwolenie na pracę oraz okazać, w przypadku kontroli, zaświadczenie medyczne wymienione w punkcie 3° artykułu R. 313-1 Kodeksu wejścia i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu, który jest im wręczony po wizycie lekarskiej, której muszą się poddać najpóźniej trzy miesiące po zdobyciu pozwolenia na pracę:

    Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, z innego państwa niż Europejski Obszar Gospodarczy lub Konfederacja Szwajcarska;

    Cudzoziemiec pochodzący z państwa Unii Europejskiej podczas okresu zastosowania przepisów przejściowych odnoszących się do wolnego przepływu pracowników;?

Niemniej jednak, francuski najwyższy sąd administracyjny (Conseil d?Etat), w swojej decyzji z 30 stycznia 2019, sprecyzował, że: ?(?) według artykułu L. 311-1 Kodeksu wejścia i pobytu cudzoziemców oraz prawa azylu, z wyjątkiem porozumienia międzynarodowego, każdy cudzoziemiec mający ukończone 18 lat, który zamierza przebywać na terenie Francji ponad trzy miesiące, musi posiadać kartę pobytu. (?) Ta zasada dotyczy też obywateli spoza Unii Europejskiej, którzy przebywają legalnie na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, i którzy są oddelegowani do Francji w ramach usługi, muszą posiadać francuską kartę pobytu, jeżeli przebywają na terenie Francji ponad trzy miesiące?

Więc oddelegowanie do Francji pracownika niemającego obywatelstwa żadnego z państw Unii Europejskiej, ale przebywającego legalnie na terenie jednego z państw Unii, nie wymaga karty pobytu, jeżeli delegacja nie przekracza okresu trzech miesięcy.

*1* Tekst wprowadzony ustawa : ? Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ? art. 20 ?

Autor: Administrator SIDROM
31.05.2022

Zasady wynagradzania kierowców delegowanych do Francji- nie zapomnij.

Najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 2 lutego, dotyczą nowych zasad wynagradzania pracowników delegowanych. Na ich mocy delegowani kierowcy mają otrzymywać pełne minimalne wynagrodzenie obowiązujące w kraju, w którym wykonywali swoją pracę. Zmiana dotyczy przejazdów kabotażowych, czyli przewożenia towarów przez kierowcę na terenie innego kraju Unii oraz cross trade, czyli przewozów z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika. Z tej regulacji wyłączone są przejazdy tranzytowe oraz transport bilateralny z i do Polski. A więc kierowca, który jedzie z towarem z Polski do Hiszpanii, przejeżdżając tylko przez Niemcy i Francję, ma wynagrodzenie nadal ustalane wg polskiego prawa.

Co zmiana w wynagrodzeniach oznacza dla polskich firm transportowych? Pracownik wykonujący transport międzynarodowy (cross-trade lub kabotaż) na terenie Wspólnoty będzie musiał zarabiać tyle samo, co kierowca w danym kraju Unii Europejskiej. Np. jeśli jedzie z Niemiec do Francji, to za czas pracy w tym pierwszym kraju ma dostać co najmniej taką samą płacę minimalną, jaką dostałby pracownik niemiecki. Tak samo we Francji i to ze wszystkimi dodatkami, które należałyby się francuskiemu kierowcy.

Polscy kierowcy w przewozach międzynarodowych są więc od teraz traktowani tak, jakby za granicą pracowali, a nie przebywali w podróży służbowej. To oznacza, że od 2 lutego nie jest już możliwe wliczanie do ich wynagrodzeń diet i ryczałtów za noclegi. Dla polskich firm oznacza to wzrost kosztów pracowniczych o ok. 20 proc.

Autor: Administrator SIDROM
27.05.2022

Co zmienia Pakiet Mobilności? Przypomnienie zasad.

W 2016 roku we Francji nałożone zostały na firmy transportowe obowiązki związane z delegowaniem kierowców przez tzw. ustawę Loi Macron. Jakie są aktualne wymagania i czy Pakiet Mobilności wprowadza w tym zakresie zmiany?

We Francji podobnie jak w Polsce cyklicznie zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę. Aktualnie od stycznia minimalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia (SMIC mensuel brut) to 1603,12 euro.

Natomiast minimalne wynagrodzenie godzinowe, które otrzymuje pracownik we Francji to 10,57 euro. Wysokość tej stawki wynika z faktu, że we Francji obowiązuje 35 godzinny tydzień pracy.

Zmiany wprowadzone przez Pakiet Mobilności

Pomimo, iż zmiany prawne będące skutkiem uchwalenia Pakietu Mobilności powinny wejść w życie już 2 lutego 2022 r., na tę chwilę brak we Francji przepisów wykonawczych do Dyrektywy 2020/1057/UE. Na stronie rządowej jest dostępny jedynie projekt nowego dekretu.

Przepisy te przewidują następujące zasady delegowania kierowców do Francji:

firmy delegujące kierowców ciężarówek na terytorium kraju muszą złożyć deklarację delegowania za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie regularnie ją aktualizować,

w pojeździe należy przechowywać i każdorazowo przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów:

    oświadczenie o oddelegowaniu, 

    zapisy z tachografu, 

    list przewozowy (CMR).

Inne dokumenty (takie jak umowa o pracę lub paski wypłaty) organy francuskie będą mogły uzyskać od firmy za pośrednictwem systemu IMI, który musi je przesłać w ciągu ośmiu tygodni.

informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia we Francji zostaną udostępnione na stronie internetowej ministra właściwego do spraw transportu,

System sankcji za nieprzestrzeganie zasad delegowania nie został zmieniony, ale dodano grzywnę piątej kategorii, nakładającą sankcje na pracodawcę mającego siedzibę na terytorium kraju, który nie przekazał w ciągu ośmiu tygodni dokumentów wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.

Tekst dekretu zawiera również przejściowy środek dostosowawczy: firmy mające siedzibę w państwach trzecich będą mogły nadal składać zaświadczenie o oddelegowaniu w SIPSI do czasu, gdy oświadczenie o oddelegowaniu w systemie IMI będzie dla nich dostępne.

Z dyrektywy, a także z informacji opublikowanych na portalu SIPSI (francuski portal internetowy służący do delegowania kierowców) wynika, że od 2 lutego 2022 r. powyższe wymagania będą jedynymi jakie będą obowiązywać zagraniczne firmy transportowe w trakcie wykonywania operacji transportowych na terenie Francji.

Uwaga!

Aby nie narazić się na kary pieniężne do czasu wejścia w życie nowego francuskiego dekretu warto przestrzegać dotychczasowych zasad delegowania, zarówno w zakresie generowania zaświadczeń przez system SIPSI, jak i zasad przedstawicielstwa.

Zakres zmian

Dla przypomnienia ? z dyrektywy 2020/1057/UE wynika, że nowe zasady delegowania kierowców, oprócz przewozów kabotażowych obejmują również przewozy typu cross-trade. Zgodnie z leksykonem transportowym ? jest to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw. Takie usługi potocznie często są nazywane ?dużym kabotażem? lub ?przerzutem?. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy tranzytowe, czyli przewóz ładunku z jednego państwa do drugiego, przez terytorium trzeciego, a także przewozy bilateralne ? międzynarodowe przewozy ładunku do kraju siedziby lub z kraju siedziby.

 

Źródło: trans.info

Autor: Administrator SIDROM
17.05.2022

System IMI a deklaracja SIPSI we Francji

System IMI a deklaracja SIPSI we Francji

nowe zasady Pakietu Mobilności w zakresie delegowania kierowców pojazdów do 3,5 t wchodzą w życie dopiero w lipcu 2026 r. Zgodnie z francuskimi przepisami krajowymi do tego czasu nadal obowiązuje reprezentant oraz zgłoszenie kierowców w systemie SIPSI. Francuskie służby nagminnie i bardzo  rygorystycznie przeprowadzają kontrole i nakładają wysokie kary.

Zgodnie z francuskimi przepisami, w przypadku przewozów pojazdami do 3,5 t (busami) deklaracja oddelegowania kierowcy wraz z wyznaczonym reprezentantem powinna być nadal przekazana drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy SIPSI, a nie systemu IMI, który obowiązuje tylko pojazdów powyżej 3,5 t,  o czym wyraźnie świadczą artykuły R1331-2 oraz R1331-7 kodeksu transportu zmienionego dekretem 2022-104.

Transport poniżej 3,5 ton do Francji - dokumenty

Kierowca busa (pojazdu do 3,5 t) musi nadal posiadać w kabinie następujące dokumenty:

? kopię ważnej deklaracji SIPSI ( w tym reprezentanta),

? umowę o pracę oddelegowanego pracownika w języku francuskim,

? dokument zawierający informacje o godzinie rozpoczęcia, zakończenia i czasie trwania prac pracownika delegowanego (tzw. Indywidualnej książeczki rejestru czasu pracy kierowcy we Francji (LIV - Livret Individuel de Contrôle).

? zaświadczenie A1,

? dokumenty przewozowe.

Brak posiadania reprezentanta przewoźnika we Francji oraz zgłoszenia w systemie SIPSI, a także brak jakiejkolwiek dokumentacji w pojeździe skutkuje podczas kontroli drogowej wysokimi sankcjami.

Autor: Administrator SIDROM
13.05.2022

Francja nowe radary

Francuzi rozpoczęli proces instalowania tzw. fotoradarów hałasowych czyli urządzeń nazywanych też fotoradarami akustycznymi, czy dźwiękowymi. Pierwsze testy systemu - już od 2018 r. - prowadzono na przedmieściach Paryża oraz w kilku miastach w tym Nicei, jednak tu celem było ograniczenie uciążliwości jakie powodują nadmiernie hałasujące motocykle i skutery. Według wstępnych ocen system sprawdził się. Zapowiadano wprowadzenie fotoradarów dźwiękowych do pomiaru hałasu także pojazdów osobowych, a co za tym idzie także wystawianie mandatów za przekroczenie dopuszczalnych norm. Obietnica dotrzymana, 4 stycznia br., w miejscowości Saint-Lambert-des-Bois w podparyskim departamencie Yves uruchomiono pierwszy docelowy fotoradar. Te pierwsze już rejestrujące wszystkich uczestników ruchu drogowego właśnie zainstalowano granicach wielkiego Paryża. Właśnie te mają być instalowane stopniowo w całym kraju.

Podjęta walka z hałasem komunikacyjnym została uregulowana przepisami ustawą o mobilności z 2019 r., tam przewidziano badanie poziomu emisji hałasu pojazdów za pomocą stałych i mobilnych automatycznych urządzeń sterujących. Jak uzasadniali eksperci przywołując raportu ze stosownych badań - ekonomiczny koszt hałasu to około 150 miliardów euro rocznie. 25 milionów Francuzów wypowiadziało się, iż hałas komunikacyjny stanowi dla nich jeden z podstawowych problemów dnia codziennego. Co więcej, ponad 400 tysięcy osób zażywa leki przeciwlękowe z tego powodu.

Fotoradary akustyczne mają niewielkie rozmiarów, składają się z kamer i mikrofonów. Dzięki zaawansowanej technologii radar ten może trafnie wskazać, który przejeżdżający pojazd emituje hałas (wskazać nadmiar decybeli), wskazuje jego lokalizację, robi zdjęcie, nagrywa film i identyfikuje tablicę rejestracyjną. Dla lekceważących obowiązujące normy hałasu zapowiedziano kary w wysokości 135 euro, a nawet konfiskatę pojazdu. 

Autor: Administrator SIDROM
12.05.2022

Wysyłasz produkty do Francji? sprawdź czy działasz zgodnie z prawem

Obowiązek recyklingu wprowadzonych do obrotu opakowań obejmuje sprzedawców internetowych, którzy wysyłają produkty w opakowaniach na teren Francji. Opłata produktowa to forma sankcji pieniężnej, nakładanej na podmioty, które podlegają obowiązkowi recyklingu określonej liczby opakowań jako rekompensatę za wprowadzenie na rynek własnych odpadów opakowaniowych.

Kwestię unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych we Francji regulują następujące przepisy: Lois Grenelle 1 et 2, ordonnance 2010-1579 du 17 decembre 2010, decret 2011-828 du 13 Juillet 2011 z francuskiego Kodeksu ochrony środowiska, część 4, tytuł 4, rozdział 1 (Chapitre 1 Titre 4 Partie 5 du Code de I´Environnement). Kwestie związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują te same przepisy.

Przepisy te zobowiązują każdego przedsiębiorcę wprowadzającego odpady opakowaniowe do obrotu na terytorium Francji do przystąpienia do systemu zwrotu opakowań. Przedsiębiorcami wprowadzającymi opakowania do obrotu są, między innymi, producenci, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną (w tym za pośrednictwem internetu) lub podmioty butelkujące z siedzibą we Francji, a także importerzy realizujący sprzedaż swoich produktów bezpośrednio na rzecz francuskich użytkowników końcowych, niezależnie od tego, czy posiadają siedzibę we Francji oraz niezależnie od tego, czy nadano im francuski numer identyfikacji podatkowej.

We Francji nie obowiązuje minimalna ilość materiałów opakowaniowych, nie obowiązuje również limit sprzedaży! Jednakże, istnieje rozróżnienie pomiędzy obowiązkami w zakresie opakowań z gospodarstw domowych i opakowań innych niż opakowania z gospodarstw domowych. W przypadków odpadów innych niż odpady z gospodarstw domowych, przedsiębiorca objęty określonym obowiązkiem musi zapewnić ponowne wykorzystanie opakowań lub poddanie ich recyklingowi. Jednakże, nie istnieje wymóg objęcia opakowań innych niż opakowania z gospodarstw domowych systemem zbiórki i recyklingu.

Ponadto, obowiązuje wymóg umieszczania na opakowaniach etykiet zawierających informacje o uczestnictwie w systemie unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku naruszania przepisów i obowiązków prawnych nakładane są surowe kary. Oprócz wysokich grzywien, istnieje możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności do kilku lat.

Jeśli nie są Państwo pewni czy podlegacie powyższym przepisom zapraszamy do bezpłatnej konsultacji. 

Przedstawicielstwo Sidrom Sp. z o.o. tel.  519 374 668

Autor: Administrator SIDROM
05.05.2022

Zmiany we Francji w maju 2022 roku

W maju wejdzie w życie podwyżka najniższej płacy. Na początku miesiąca wypłacane będą podwyższone o 1,8% świadczenia rodzinne i socjalne oraz minie termin zapisów do głosowania w czerwcowych wyborach parlamentarnych. W trakcie tego miesiąca trzeba również uporać się ze złożeniem deklaracji podatkowych w większości francuskich departamentów.

Płaca minimalna (SMIC) wzrośnie, w obliczu wzrastających cen, o czym poinformował francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. 

?SMIC będzie automatycznie podwyższony, z pewnością przed latem, o kwotę rzędu 25 euro netto miesięcznie? ? sprecyzował minister.

Już w środę Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) opublikował prognozę podwyżki płacy minimalnej o 2 proc., czyli o 35 euro brutto, w związku z inflacją, która w lutym osiągnęła 3,6 proc., a z powodu inwazji Rosji na Ukrainę przewidywany jest jej wzrost pod koniec marca do nawet 4,5 procent. SMIC jest podwyższany automatycznie, gdy tylko inflacja wzrośnie o ponad 2 proc. od ostatniej jego rewaloryzacji. 

Autor: Administrator SIDROM
19.04.2022

Zasady delegowania kierowców

Zasady delegowania kierowców do Francji:

  • firmy delegujące kierowców ciężarówek na terytorium kraju muszą złożyć deklarację delegowania za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie regularnie ją aktualizować,
  • w pojeździe należy przechowywać i każdorazowo przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów:

? oświadczenie o oddelegowaniu, 

? zapisy z tachografu, 

? list przewozowy (CMR).

Inne dokumenty (takie jak umowa o pracę lub paski wypłaty) organy francuskie będą mogły uzyskać od firmy za pośrednictwem systemu IMI, który musi je przesłać w ciągu ośmiu tygodni.

  • informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia we Francji zostaną udostępnione na stronie internetowej ministra właściwego do spraw transportu,
  • System sankcji za nieprzestrzeganie zasad delegowania nie został zmieniony, ale dodano grzywnę piątej kategorii, nakładającą sankcje na pracodawcę mającego siedzibę na terytorium kraju, który nie przekazał w ciągu ośmiu tygodni dokumentów wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.
  • Tekst dekretu zawiera również przejściowy środek dostosowawczy: firmy mające siedzibę w państwach trzecich będą mogły nadal składać zaświadczenie o oddelegowaniu w SIPSI do czasu, gdy oświadczenie o oddelegowaniu w systemie IMI będzie dla nich dostępne.

Uwaga!

Aby nie narazić się na kary pieniężne do czasu wejścia w życie nowego francuskiego dekretu warto przestrzegać dotychczasowych zasad delegowania, zarówno w zakresie generowania zaświadczeń przez system SIPSI, jak i zasad przedstawicielstwa.

Zakres zmian

Dla przypomnienia ? z dyrektywy 2020/1057/UE wynika, że nowe zasady delegowania kierowców, oprócz przewozów kabotażowych obejmują również przewozy typu cross-trade. Zgodnie z leksykonem transportowym ? jest to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw. Takie usługi potocznie często są nazywane ?dużym kabotażem? lub ?przerzutem?. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy tranzytowe, czyli przewóz ładunku z jednego państwa do drugiego, przez terytorium trzeciego, a także przewozy bilateralne ? międzynarodowe przewozy ładunku do kraju siedziby lub z kraju siedziby.

Autor: Administrator SIDROM
25.03.2022

Jaka spółka we Francji?

Nie wiesz, którą formę prowadzenia działalności wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie krótki opis najważniejszych spółek kapitałowych we Francji!

1. SAS (Société par Actions Simplifiée), czyli spółka akcyjna uproszczona, to obecnie najpopularniejszy wybór wśród właścicieli nowo założonych firm. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej zapewnia wspólnikom bardzo dużą elastyczność przy konstruowaniu umowy, jest wiarygodna dla kontrahentów, wymaga wniesienia jedynie symbolicznego kapitału zakładowego (od 1 ?), a także umożliwia zbywanie akcji opodatkowanych po najniższej możliwej stawce (0,1%). Ze względu na niskie koszty utrzymania, dobrze nadaje się dla działalności jednoosobowych.

2. SARL (Société ? Responsabilité Limitée) to z kolei odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeszcze do niedawna to ona była najczęściej wybieraną formą, jednak coraz więcej przedsiębiorców od niej odchodzi ze względu na bardziej sformalizowane zasady działania niż w przypadku SAS. W dużym stopniu ograniczone jest tutaj np. zbywanie udziałów na rzecz osób trzecich. Podobnie jak w SAS, wymagany jest kapitał zakładowy w minimalnej kwocie.

3. SA (Société Anonyme) - klasyczna spółka akcyjna. Rzadko wybierana we Francji, przeznaczona raczej dla większych przedsiębiorstw. Jej umowa wymaga spisania w formie notarialnej, konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w kwocie 37 000 euro, minimalna liczba akcjonariuszy to 2.

Autor: Administrator SIDROM
25.03.2022

Podatki we Francji

System pobierania opłat na rzecz Skarbu Państwa przeszedł w ostatnich latach spore zmiany. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest np., że to on (wcześniej odpowiedzialny był za to sam pracownik) zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na PIT. Rząd konsekwentnie realizuje politykę zwiększania atrakcyjności rodzimej gospodarki, co widać choćby po obniżce stawki francuskiego podatku CIT (Impôt sur les sociétés) dla najmniejszych spółek, a więc tych, których obroty nie przekraczają 10 milionów euro rocznie, a łączny dochód jest nie wyższy niż 38 120 ?. W 2022 r. stawka ta wyniesie jedynie 15%.

W porównaniu z ubiegłym rokiem obrotowym, wyraźnemu obniżeniu uległy również stawki dla wszystkich pozostałych spółek. Od 1. stycznia 2022 r. podatki we Francji są ujednolicone: tamtejsze firmy zapłacą CIT obliczony po stawce 25%, nawet jeżeli wygenerują ponad 250 mln ? obrotu.

Prowadzenie działalności w kraju nad Sekwaną staje się więc coraz bardziej opłacalne, zwłaszcza że niektóre spółki kapitałowe (po spełnieniu określonych warunków) mogą się rozliczać przez pierwsze 5 lat obrotowych na bazie stawki PIT.

Autor: Administrator SIDROM
18.11.2021

Czy już znasz nowy obowiązek dla kierowców we Francji od 1 listopada?

Przepisy dotyczą niektórych gmin leżących w terenach górskich. Lista gmin, w których zimą obowiązywać będzie nakaz, zostanie sporządzona przez prefektów 48 departamentów położonych w wyższych masywach górskich. Dekrety będą zawierały wykaz gmin objętych nakazem wyposażenia pojazdu w łańcuchy lub koła zimowe.

Pojazdy ciężarowe, poruszające się bez przyczepy lub naczepy, muszą mieć albo cztery koła zimowe (oznaczone jako M+S/MS/M&S), albo co najmniej dwa łańcuchy śniegowe na dwóch kołach napędowych.

Samochody ciężarowe, które poruszają się z przyczepą lub naczepą, muszą w każdym przypadku być wyposażone w zdejmowane urządzenia przeciwpoślizgowe.

Nakaz będzie obowiązywać od 1 listopada do 31 marca. Sécurité routi?re zaznacza jednak, że w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów kierowcy, którzy nie zastosują się do nich, nie zostaną ukarani.

O tym, czy kierowca wjeżdża na teren, na którym obowiązuje nakaz, informować będzie nowy znak.

Rozporządzenie ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. Francuzi liczą też na to, że pomoże to w unikaniu sytuacji, kiedy samochód bez zimowego osprzętu, nie mogąc zjechać z drogi, blokuje ruch.

Autor: Administrator SIDROM
02.08.2021

Od 9 sierpnia rozszerzony paszport covidowy we Francji

Poinformował o tym w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Przyjęty przez francuski parlament projekt ustawy nie był jeszcze rozpatrzony przez Radę Konstytucyjną. Ustawa ma wejść w życie 9 sierpnia - przypomniał rzecznik, co oznacza, że również tzw. rozszerzony paszport szczepień przeciwko COVID-19 lub poświadczający przebycie choroby również wejdzie w życie najwcześniej 9 sierpnia.

Paszport covidowy (lub negatywny test na koronawirusa czy też zaświadczenie o przebytym zakażeniu) ma obowiązywać w szczególności w barach, kawiarniach i restauracjach oraz na pokładzie pociągów dalekobieżnych i samolotów.

Tymczasem we Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 27 tys. 934 osób. Z objawami COVID-19 do szpitali przyjęto 490 chorych, w tym - 91 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 71 do 7 tys. 208. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 992 chorych.

W ciągu ostatniej doby zmarło 40 osób; liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 111 tys. 768 od początku pandemii.

Autor: Administrator SIDROM
26.07.2021

Kiedy powrót do normalnego życia po COVID-19?

Szef Rady Naukowej prof. Jean-Francois Delfraissy uważa, że powrót do normalnego życia po pandemii COVID-19 nie nastąpi wcześniej niż w 2022, czy nawet 2023 roku – poinformowała w piątek francuska telewizja BFM TV.

Francuski ekspert przewiduje, że na początku sierpnia we Francji liczba nowych dziennych zakażeń COVID-19 może sięgnąć około 50 tys. Przestrzega również, że czwarta fala koronawirusa może uderzyć we francuskie szpitale w drugiej połowie sierpnia.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku lipca we Francji liczba nowych zakażeń COVID-19 systematycznie rośnie. W czwartek zakażenie koronawirusem stwierdzono u niemal 22 tys. osób, a 11 zainfekowanych zmarło; 56,4 proc. populacji kraju otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 42,5 proc. jest w pełni zaszczepione.

Autor: Administrator SIDROM
26.07.2021

Koronawirus. Francja zaostrza zasady. Obowiązkowy certyfikat sanitarny

Od 21 lipca Francuzi muszą już okazywać certyfikat sanitarny w miejscach, w których gromadzi się ponad 50 osób. Dotyczy to m.in. kin, teatrów, muzeów oraz hal sportowych.

Prezydent Francji podkreślił wtedy, że niezaszczepieni obywatele będą musieli liczyć się ze znacznymi ograniczeniami w codziennym życiu.

W ostatnich dniach Francja odnotowała znaczny przyrost zakażeń koronawirusem. Dobowa liczba przypadków przekracza tam regularnie 20 tys. Ma to związek z coraz mocniej rozprzestrzeniającym się wariantem Delta.

 

Autor: Administrator SIDROM
14.07.2021

Francja nie planuje powrotu do lockdownu

- Musimy nauczyć się żyć z wirusem. Życie z wirusem oznacza, że nie będziemy z powrotem wszystkiego zamykać – powiedział w niedzielę francuski minister ds. europejskich Clement Beaune. W związku z rozprzestrzenianiem wariantu Delta we Francji pojawiły się bowiem obawy o ponowne wprowadzenie lockdownu.

Prezydent wezwał też w poniedziałek Francuzów do kontynuacji szczepień przeciwko koronawirusowi - już w połowie czerwca, gdy premier Jean Castex zapowiedział zniesienie obowiązku noszenia maseczek w otwartej przestrzeni oraz likwidacji godziny policyjnej od 20 czerwca, Macron ostrzegł, że Francja "nie wygrała" jeszcze z pandemią i zaapelował do rodaków, by nadal szczepili się na COVID-19.

Autor: Administrator SIDROM
06.07.2021

Rosja wypowiada wojnę Francji o szampana....

Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która przewiduje, że nazwą „szampanskoje” mogą być określane jedynie wina produkowane w Rosji. Tymczasem pochodzące z francuskiej Szampanii oryginalne napitki będą musiały umieszczać na etykietkach nazwę „wino musujące”.

Ustawa 171-FZ opublikowana oficjalnym portalu prawnym Rosyjskiej Federacji zawiera poprawki, które określają nowe definicje i wprowadzają dodatkowe wymagania dotyczące produktów winiarskich – podaje Biełsat.

W szczególności sformułowanie „wino musujące (szampan)” zostało zastąpione kategorią „wino musujące, w tym rosyjski szampan”. Jednocześnie klasyfikacja win z chronionych nazwą geograficzną odbywa się na podstawie rosyjskiego krajowego systemu ochrony produktów winiarskich, który dotyczy tylko win rosyjskich. Tak więc termin „szampan” mógł być używany tylko w odniesieniu do szampana produkowanego w Rosji.

Jeden z najstarszych i największych światowych producentów Moet Chandon odmówił działania według nowych zasad i zapowiedział zakończenie dostaw do Rosji.

Według danych portalu RBK Rosja importuje rocznie około 50 milionów litrów win musujących i szampańskich, z czego 13 proc. to szampan z Francji.

Autor: Administrator SIDROM
25.06.2021

Uwaga Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Francji szczególną ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

Na całym terytorium Francji obowiązuje 2 poziom zagrożenia terrorystycznego Planu VIGIPIRATE = SECURITE RENFORCEE, RISQUE ATTENTAT. Oznacza to, że zdaniem władz francuskich, istnieje ryzyko zamachu.

Na francuskich przejściach granicznych nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa. Jeśli udajesz się do Francji drogą lądową, musisz liczyć się z kontrolami na drogach i kolejkami pojazdów oczekujących na przekroczenie granicy francuskiej.

Miejsca publiczne (środki transportu, centra handlowe, muzea, miejsca zgromadzeń publicznych) mają wzmocnioną ochronę. Władze porządkowe wzywają mieszkańców, aby zachowali szczególną ostrożność i zgłaszali funkcjonariuszom policji potencjalne zagrożenia. Kontynuowana jest operacja wojskowa Sentinelle. Jej efekty są widoczne na ulicach i przypominają o podwyższonym ryzyku zdarzeń nadzwyczajnych. Sporadycznie mogą występować utrudnienia w transporcie publicznym.

W Paryżu i okolicach należy szczególnie uważać na bardzo częste kradzieże kieszonkowe. Jeśli planujesz zakupy w północnych rejonach Paryża, może Cię spotkać włamanie do samochodu, wybicie w nim szyb, zdarza się także wyrywanie torebek oraz saszetek. Najlepiej noś przy sobie jedynie drobne kwoty w gotówce, transakcje handlowe opłacaj bezgotówkowo.

Jeśli podróżujesz autostradą, bądź bardzo ostrożny nocą, podczas postojów na stacjach benzynowych i parkingach autostradowych. Często zdarzają się przypadki napadów rabunkowych na zagranicznych turystów. Napadów tych dokonują zorganizowane grupy przestępcze, szczególnie w południowych regionach Francji (Langwedocja - Roussillon i Lazurowe Wybrzeże).

Kierowcom TIR zalecamy ostrożność w czasie obowiązkowych postojów nocnych. Powtarzają się przypadki kradzieży (odsysania) paliwa z baków samochodów ciężarowych, a także przewożonych towarów.

 

Autor: Administrator SIDROM
21.06.2021

Luzowanie obostrzeń we Francji

Nastąpił koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, natomiast od niedzieli przestanie obowiązywać godzina policyjna.

Premier Francji Jean Castex poinformował dziś na konferencji prasowej, że od najbliższej niedzieli, tj. od 20 czerwca przestanie obowiązywać godzina policyjna. Według kalendarza luzowania obostrzeń miała ona zostać zniesiona dopiero 30 czerwca.
Szef rządu oznajmił również, że od jutra tj. od 17 czerwca nastąpi koniec obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz, z wyjątkiem takich sytuacji jak stanie w kolejce, przebywanie w zatłoczonych miejscach, na targowiskach, trybunach itp.
Maseczki nadal obowiązywać będą w pomieszczeniach, w pracy czy transporcie publicznym.

„Sytuacja zdrowotna poprawia się szybciej, niż się spodziewaliśmy. Od sierpnia ubiegłego roku nie doświadczyliśmy tak niskiego poziomu krążenia wirusa. Ta poprawa dotyczy całego terytorium” – powiedział premier.
Przyznał też, że w związku z tą poprawą, jak również z sukcesem kampanii szczepień, normalną rzeczą jest przyspieszenie łagodzenia obostrzeń epidemicznych, zachowując jednak czujność na najbliższe tygodnie.

Autor: Administrator SIDROM
07.06.2021

Zaszczepieni Europejczycy będą mogli wjechać do Francji bez testu

Zaszczepieni Europejczycy będą mogli wjechać do Francji bez testu

Europejczycy zaszczepieni jedną z czterech uznanych w Europie szczepionek przeciwko koronawirusowi będą mogli wjechać do Francji bez testu PCR od 9 czerwca.

 

Osobą w pełni zaszczepioną jest osoba, która przyjęła dwie dawki szczepionki na co najmniej 14 dni przed podróżą (4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen).

Od 9 czerwca przepływ podróżnych między Francją a innymi krajami zostanie ponownie otwarty w zależności od sytuacji zdrowotnej krajów, szczepień oraz klasyfikacji kraju przez francuską administrację.

 

Obywatele niektórych krajów spoza Europy (m.in. Izraela, Australii i Japonii) będą również mogli przyjeżdżać do Francji. Natomiast pasażerowie przyjeżdżający z Wielkiej Brytanii czy USA nadal będę musieli posiadać negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego.

Rząd sklasyfikował kraje bezpieczne pod względem sanitarnym kolorem zielonym.

 

Są to kraje: UE, Australia, Korea Południowa, Izrael, Japonia, Liban, Nowa Zelandia i Singapur.

 

Podróżni w pełni zaszczepieni przybywający z tych krajów do Francji nie będą musieli posiadać negatywnego wyniku testu.

Autor: Administrator SIDROM
04.06.2021

We Francji odbędzie się pierwszy duży koncert od początku pandemii

We Francji odbędzie się pierwszy duży koncert od początku pandemii. Weźmie w nim udział 5 tys. widzów. Wydarzenie podczas którego zagra francuski zespół Indochine, będzie eksperymentem rządu, który sprawdzi, czy można organizować takie koncerty.

Jak przekazała AFP, koncert odbędzie się w paryskiej dzielnicy Bercy. Nie będzie obowiązywał na nim społeczny dystans, ale konieczne będą maski. Wydarzenie ma zakończyć się przed godziną policyjną trwającą we Francji od godz. 21.

Koncert jest eksperymentem władz, w którym wezmą udział osoby pomiędzy 18. a 45. rokiem życia, nie mające przewlekłych chorób. 

Wyłoniono 7,5 tys. osób spośród 20 tys. ochotników po przejściu wstępnego testu antygenowego na obecność koronawirusa. 5 tys. weźmie udział w koncercie, pozostałe 2,5 tys. zostanie w domach. 

W sobotę po wydarzeniu uczestnicy koncertu oraz pozostająca w domu wytypowana grupa przejdą kolejny test, który zostanie powtórzony po następnych siedmiu dniach. Kolejnym krokiem będzie porównanie liczby pozytywnych przypadków w każdej z grup. 

Indochine to zespół, który funkcjonuje od 1981 r., jego najbardziej znanymi przebojami są m.in. "L'Aventurier" lub "J'ai demandé à la lune".

Autor: Administrator SIDROM
01.06.2021

OGRANICZENIA I WYMAGANIA WE FRANCJI

Od 9 wieczorem do 6 rano , o godzina policyjna obowiązuje we Francji metropolitalnej. Możesz opuścić swój dom tylko z następujących powodów i ze świadectwem zwolnienia :

- Dojazdy do pracy, szkoły lub miejsca szkolenia; przeprowadzanie niezbędnych podróży służbowych, których nie można odłożyć;

- Wizyty lekarskie, których nie można odbyć na odległość lub odroczyć; pozyskiwanie leków;

- Istotne względy rodzinne, pomoc osobom w trudnej sytuacji, osobom w niepewnej sytuacji lub sprawowanie opieki nad dziećmi;

- Osoby niepełnosprawne i osoba im towarzysząca;

- Wezwanie sądowe lub administracyjne; spotkania z prawnikami, których nie można przeprowadzić na odległość lub odroczyć;

-Udział w misji użyteczności publicznej na wniosek organu administracyjnego;

- Tranzyt lotniczy lub kolejowy związany z podróżami dalekobieżnymi;

- Wyprowadzanie zwierzęcia na zewnątrz w promieniu 1 km od jego miejsca zamieszkania i przez krótki czas.

DZIECI I EDUKACJA

Przedszkola ( maternelles ) i szkoły podstawowe są otwarte.

Szkoły średnie i licea ( collèges i lycées ) są otwarte. W szkołach średnich i, w niektórych obszarach, w niektórych klasach w szkołach średnich, będą stosowane zarówno kształcenie na odległość, jak i nauczanie stacjonarne.

Wszyscy uczniowie powyżej szóstego roku życia muszą nosić maskę w szkole (z wyjątkiem przedszkoli).

Studenci uniwersytetów będą się uczyć naprzemiennie na miejscu i na odległość.

DZIAŁANIA KULTURALNE

Działania kulturalne mogą zostać ponownie uruchomione z ograniczoną wydajnością:

- Kina, teatry i sale widowiskowe: 35% pojemności (maksymalnie 800 osób na salę).

- Muzea: jeden zwiedzający na każde 8m².

- Festiwale plenerowe z miejscami siedzącymi: 35% pojemności (maksymalnie 1000 osób).

- Ogrody zoologiczne na świeżym powietrzu: 50% wydajności.

- Biblioteki: jedno miejsce na dwa

SPORT

Maksymalnie dziesięć osób może wspólnie uprawiać sporty bezkontaktowe na świeżym powietrzu. W zawodach rozgrywanych na zewnątrz może wziąć udział do 50 amatorów wyłącznie w sportach bezkontaktowych.

Kryte i odkryte obiekty sportowe, takie jak stadiony i baseny, mogą pomieścić do 35% widzów (do 1000 osób).

CEREMONIE

Miejsca kultu mogą zostać otwarte. Kongregacje muszą praktykować dystans społeczny (jedno miejsce na trzy we wszystkich kierunkach).

Zasady te dotyczą również ślubów i ceremonii związkowych.
W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób.

SKLEPY, BARY I INNE MIEJSCA

Większość innych miejsc musi zostać ponownie otwarta z określonymi zasadami i limitami pojemności.

- Sklepy i rynki wewnętrzne: jeden klient na każde 8m²

- Bary, puby i restauracje: tylko na zewnątrz, do 50% pojemności.  Kasyna: 35% pojemności

Musisz nosić maskę we wszystkich miejscach, chyba że jesz lub pijesz.

PODRÓŻOWAĆ

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Francji.

 

 

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Bezpłatne testy we Francji

Bezpłatne testy PCR dla turystów, którzy latem przyjadą do Francji

Testy PCR na obecność koronawirusa będą bezpłatne dla turystów, którzy latem wybiorą się do Francji – zapowiedział w niedzielę sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune.

„Francja jest jednym z nielicznych krajów europejskich, które nie pobierają opłat za test PCR” - powiedział Beaune w wywiadzie dla stacji Europe, CNews oraz dziennika „Les Echos”.

Zdaniem polityka bezpłatne testy na koronawirusa to sposób na ożywienie aktywności turystycznej we Francji, zwłaszcza że niektóre kraje pobierają za testy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset euro.

„Chcemy w dobrych warunkach sanitarnych pozostać wiodącym celem turystycznym w Europie i na świecie” - podkreślił Beaune. „Parlament Europejski proponuje, aby testy były bezpłatne w całej Europie, ale nie mogę dziś obiecać, że wszystkie kraje to zaakceptują” – zauważył polityk.

Tymczasem we Francji w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 13 948 osób. W szpitalach zmarło 81 chorych z Covid-19; liczba ofiar śmiertelnych wzrosła od początku pandemii do 107 645 - poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Francja się budzi do życia

We Francji zmiany, godzinę policyjną przeniesiono z 19:00 na 21:00. To bardzo cieszy Francuzów  i pozwola na zrobienie późniejszych zakupów, a także na to, by wreszcie usiąść w gronie przyjaciół w ogródku. Dla Francuzów, dla których takie spotkania są kluczem do pełni szczęścia, to wielka zmiana i coś za czym tak bardzo tęsknili.

Nie oznacza to, że wszystko wraca już do normy. W ogródkach, na zewnątrz restauracji (bo one same są jeszcze nieczynne) może przebywać ograniczona liczba gości. Zajętych może być tylko 50 procent miejsc, a przy stole nie może siedzieć więcej niż sześć osób. Właściciele restauracji mają niemały problem – brakuje im pracowników. – Wszyscy się wynieśli. Zmienili zawody, bo z czegoś trzeba żyć, a teraz nie ma ludzi do pracy – mówi szef kuchni jednej z podparyskich restauracji.

Po siedmiu miesiącach otwarte są kina, teatry i muzea, które już od dawna przygotowywały nowe wystawy, aby przyciągnąć gości.

Sale kinowe i teatralne mogą być wypełnione zaledwie w 35 procentach. Między widzami muszą być dwa krzesła puste. W większych salach na widowni może zasiąść maksymalnie 800 osób. Festiwale pod gołym niebem mogą być organizowane z udziałem nie więcej niż 1000 miejsc siedzących. Placówki muzealne muszą zapewnić osiem metrów kwadratowych na zwiedzającego.

Wreszcie można iść na zakupy i np.kupić perfumy. Do tej pory takie sklepy i działy w wielkich domach handlowych były pozamykane. Jeden warunek to zapewnienie ośmiu metrów kwadratowych dla każdego klienta. Francuskie butiki tylko czekały na otwarcie.

9 czerwca ma nastąpić kolejny etap wychodzenia Francji z kwarantanny. Godzina policyjna zostanie przesunięta z 21:00 na 23:00, klienci będą mogli zasiąść przy stolikach w restauracjach.

Autor: Administrator SIDROM
24.05.2021

Vouchery we Francji

Prezydent Francji Emmanuel Macron zainaugurował w piątek voucher o wartości 300 euro dla wszystkich 18-latków, aby zachęcić ich do korzystania z kultury i wesprzeć sektor w czasie pandemii Covid-19.

Szef państwa promuje w Nevers ponowne otwarcie miejsc kulturalnych i inauguruje „Pass Culture” w wysokości 300 euro dla wszystkich 18-latków – poinformował Pałac Elizejski.

Po ogłoszeniu w środę utworzenia „Pass Sport” w wysokości 50 euro dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, Macron ogłosił pomoc młodym ludziom, aby w czasie pandemii korzystali z dóbr kultury.

Voucher można przeznaczyć na bilety (kino, koncert, przedstawienie, muzeum itp.), dobra kultury (książki, płyty itp.), na instrumenty lub sprzęt artystyczny lub na usługi cyfrowe (gry wideo, muzykę online, niektóre platformy, ebooki.)

Młodzi ludzie, którzy obchodzą 18 urodziny, czyli około 800 tys. osób rocznie, będą mogli otrzymać od piątku 300 euro za pośrednictwem aplikacji „Pass culture”. Voucher ważny będzie przez 24 miesiące.

Autor: Administrator SIDROM
11.05.2021

Przywileje dla zaszczepionych faktem.

W związku z postępem akcji szczepień lockdown w całej Europie jest luzowany krok po kroku. Wiele krajów decyduje się na złagodzenie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Kilka z nich wprowadziło już przywileje dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców - m.in. tylko oni mogą korzystać z takich miejsc jak baseny, kina czy teatry.

Francuskie władze wycofały ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy poszczególnymi departamentami. W kraju wciąż obowiązuje godzina policyjna, która zaczyna się o godzinie 19.00 i kończy o 6.00 rano.

W kraju trwa również procedura legislacyjna, mająca na celu wprowadzenie tzw. paszportów sanitarnych. Dokumenty te mają gwarantować możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, w których bierze udział ponad 1000 osób. Wstęp możliwy jest za okazaniem zaświadczenia o szczepieniu, ozdrowieniu lub negatywnego testu na COVID-19. Docelowo osoby, które są w posiadaniu takiego paszportu, mogłyby także korzystać ze sklepów, restauracji i kawiarni.

Autor: Administrator SIDROM
10.05.2021

Francja znosi część restrykcji

Od poniedziałku przestaje obowiązywać we Francji nakaz przebywania 10 km od miejsca zamieszkania. Do szkół wrócili uczniowie gimnazjów i liceów w ramach stopniowego rozluźniania restrykcji sanitarnych.

Najprawdopodobniej utrzymana będzie jednak trwająca obecnie od godz. 19 do 6 rano godzina policyjna. Ponownego otwarcia restauracji, obiektów kultury i niektórych wciąż zamkniętych sklepów można się spodziewać najwcześniej w połowie maja.

Autor: Administrator SIDROM
06.05.2021

Zmiany w kierunku ekologii

Francja zakazuje lotów na krótkich trasach, by zastępować je koleją

Ze względu na zmiany klimatu Francja zakazuje części krajowych lotów. Jest to pierwszy krok do ograniczenia negatywnego wpływu lotnictwa na klimat. Podobne działania prowadzone były zgodnie z hasłem kampanii: Tiry na tory, jeszcze w latach 90-tych. Wtedy chodziło o kwestie zużycia dróg, bezpieczeństwo i zanieczyszczenia, teraz mając  większą wiedzę o skutkach emisji spalin i gazów cieplarnianych kampania znów ruszyła do przodu. Teraz tamto hasło warto nie tylko przypominać, ale i poszerzyć - nie tylko o transport towarowy, ale i pasażerski, szczególnie jako alternatywę dla szkodliwych dla klimatu samolotów.

Francuscy parlamentarzyści poparli zmiany w prawie, które doprowadzą do zawieszania lotów pasażerskich wewnątrz Francji na krótkich trasach. Mogą one być zastąpione podróżą pociągiem i jest to pozytywna zmiana z perspektywy walki ze zmianami klimatu. Jednak dla lotnictwa to dopiero początek zmian. Zgodnie z nowymi przepisami loty krajowe we Francji nie będą odbywać się na trasach, które można pokonać w ciągu dwóch i pół godziny pociągiem. To na przykład trasy z Paryża do Lyonu (ok. 480 km) czy do Bordeaux (niespełna 600 km).

„Przyjęte przepisy są łagodniejsze od pierwszej proporcji specjalnej komisji klimatycznej ustanowionej przez prezydenta Emmanuela Macrona, podaje "The Guardian". Zgodnie z nią zawieszone miały zostać wszystkie wewnętrzne loty, na których istnieje połączenie kolejowe trwające do czterech godzin. W tym czasie szybki pociąg TGV jest w stanie pokonać trasę ze stolicy kraju do Marsylii na południowym wybrzeżu - prawie 800 km. Część polityków lewicy i partii Zielonych krytykowała "rozwodnienie" przepisów i argumentowała, że dopiero zawieszenie lotów na 4-godzinnych trasach kolejowych miałoby realny wpływ na ograniczenie emisji. 

Zielona odbudowa w lotnictwie

Linie lotnicze - w tym Air France-KLM - protestują przeciwko takim zmianom m.in. w kontekście tego, jak duże piętno na ich działalności odsunęła pandemia i związane z nią ograniczenia w podróżowaniu. Jednak zdaniem ekspertów właśnie teraz jest najlepszy moment, by wprowadzić "zielone" regulacje w przemyśle i upewnić się, że miliardy euro pomocy państwowej dla linii lotniczych nie przełożą się na wzrost emisji gazów cieplarnianych.”

Autor: Administrator SIDROM
06.05.2021

Testy Covid w zasięgu

W Paryżu uruchomiono dwa punkty testów na COVID-19 na dwóch stacjach podziemnej kolejki RER. Pasażerowie podróżujący z Châtelet-les-Halles i w Bobigny-Pablo Picasso przy 5 linii metra. Testy można wykonywać w godzinach kursowania pociągów.

Uruchomione pukty powstały z inicjatywy RATP, Regionalnej Agencji Zdrowia i regionalnego władz transportowych (Ile-de-France-Mobilités). Jest to na razie faza testowa i będzie trwała przez dwa tygodnie. Każdy, kto jest chętny do wykonania testu może to zrobić codziennie od 6 rano.

Jak informuje Valérie Delvaux, z Ile-de-France-Mobilités, punkty te mają na celu wyjście naprzeciw pasażerom, żeby mogli wykonać test podczas podróży, a jednocześnie u[owszechnić testowanie. Badanie można wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 10 rano, a następnie od 17 do 21. Na razie jest to rozwiązanie tymczasowe, które ma pokazać, jak duże będzie zainteresowanie wykonywaniem testów na stacji metra.

Na wynik czeka się 15 minut, wszystko po to, aby nie zatrzymywać osób jadących do pracy i szkoły. Testy PCR również są przeprowadzane, a wyniki są przekazywane w ciągu 24 godzin. 
Autor: Administrator SIDROM
05.05.2021

Francja - nowe informacje!

Emmanuel Macron przedstawił harmonogram znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Harmonogram zawiera cztery etapy znoszenia ograniczeń, które przypadną na 3 i 19 maja oraz 6 i 30 czerwca. Otwarcie sklepów, ogródków restauracyjnych i placówek kultury nastąpi 19 maja, a zniesienie godziny policyjnej 30 czerwca.

Według rzecznika rządu 3 maja rząd planuje zniesienie zakazu przemieszczania się na odległość większą niż 10 km od domu.

Całkowite zniesienie godziny policyjnej nastąpi 30 czerwca, w czwartej fazie znoszenia ograniczeń. Od tej daty będzie można się przemieszczać na terenie całego kraju bez specjalnych zezwoleń i przepustek. Z paszportem sanitarnym będzie można uczestniczyć w wydarzeniach dla ponad 1000 osób, zarówno w plenerze, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.

Autor: Administrator SIDROM
01.02.2021

Od 31.01.2021 weszły w życie dodatkowe restrykcje dotyczące podróży do Francji. Osoby podróżujące z krajów UE mają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu PCR z wyjątkiem kierowców wykonujących międzynarodowy transport towarów oraz pracowników transgranicznych.

Na terenie całego kraju obowiązuje godzina policyjna (od 18:00 do 6:00). Wymagane jest pisemne oświadczenie z informacją o powodach dlaczego znajdujemy się poza miejscem zamieszkania. W dalszym ciągu jest obowiązek noszenia maseczek, podtrzymany jest zakaz zgromadzeń oraz ograniczenie spotkań towarzyskich.

Za nieprzestrzeganie może zostać nałożona kara pieniężna od 135 euro.

Wzory oświadczenia dostępne są na stronie internetowej: interieur.gouv.fr

Autor: Administrator SIDROM
13.01.2021

Podróże do Francji z Polski oraz innych krajów członkowski Unii Europejskiej, nie podlegają ograniczeniom. Nie obowiązuje kwarantanna, nie ma konieczności okazywania negatywnego wyniku testu na obecność wirusa.

Od 15 grudnia zniesione zostają ograniczenia w podróżowaniu po Francji, a wraz z nimi obowiązek posiadania oświadczenia o celu opuszczenia miejsca zamieszkania. Jednocześnie wprowadzona zostaje godzina policyjna. Pobyt poza miejscem zamieszkania w godzinach od 20 do 6 wymagać będzie uzasadnienia i pisemnego oświadczenia o jego powodach. Uzasadnieniem może być ważny powód rodzinny (np. związany z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną), względy zdrowotne, zawodowe czy wyprowadzenie psa na spacer. Spacery lub uprawianie sportu nie będą uznawane za ważne uzasadnienie.

Od 2 stycznia 2021 r. w piętnastu departamentach Francji godzina policyjna została wydłużona. Zakaz poruszania się w godzinach od 18:00 – 06:00 obowiązuje w następujących departamentach: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort oraz Moselle. Nieuzasadniony pobyt poza miejscem zamieszkania lub brak wymaganego oświadczenia w godzinach nocnych może skutkować mandatem w wysokości 135 euro, który może zostać podwyższony do 375 euro jeśli nie zostanie uiszczona zapłata w wyznaczonym terminie. Jeśli w ciągu kolejnych 15 dni ponownie naruszymy te same przepisy, grzywna może wynieś 200 euro, może zostać podwyższona do 450 euro tak jak w poprzednim przypadku, jeśli zapłata nie będzie w terminie. Po 3 takim samym wykroczeniu w przeciągu 30 dni grzywna wzrasta do 3750 euro i możliwością 6-miesięcznego pozbawienia wolności.

Można wygenerować certyfikat podróży w formacie cyfrowym. Generator utworzy plik pdf z danymi oraz powodem podróży. Link na stronie francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej TousAntiCovid.

Autor: SIDROM
11.12.2020

Francja - wprowadzenie godziny policyjnej od 15.12.2020

Francuski premier podał informację o wprowadzeniu godziny policyjnej pomiędzy godz. 20:00 a 6:00, obowiązującą od 15.12.2020r.. Jedynym wyjątkiem będzie 24.12.2020 r., kiedy to wieczorem będzie można się swobodnie przemieszczać, po tym jednak dniu wszystko wróci do stanu poprzedniego, łącznie z Sylwestrem.

15.12.2020r. zostaną zniesione certyfikaty wyjścia z domu i będzie można przemieszczać się pomiędzy regionami.

Hotele, restauracje, bary, kawiarnie oraz hale sportowe najprawdopodobniej będą otwarte od 20.01.2020r.